Now showing items 1-19 of 19

  • Československé aerolinie v 70. a 80. letech z pohledu zaměstnanců podniku 

   Defence status: DEFENDED
   Andraschko, Rudolf Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   This thesis deals with the career and private life of a specific group of employees of Czechoslovak airlines - cockpit crew, especially pilots - during the years 1970-1989 with a slight overlap into the 60's and 70's as ...
  • Československé expediční horolezkyně v běhu každodennosti od počátků tzv. normalizace do roku 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Kramářová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce se věnuje tématu každodennosti horolezkyň v předlistopadovém Československu (konkrétně v letech 1969 až 1989). Prostřednictvím analýzy a interpretace orálněhistorických interview s horolezkyněmi, které se ...
  • Čeští kaskadéři - od těžkých začátků až ke světové špičce 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Cílem práce je rozšířit dosud povrchní poznatky o historii a vývoji povolání českých filmových kaskadérů, a to v období od šedesátých let 20. století až do porevolučního období s přesahy do současnosti. Prostřednictvím ...
  • Dělníci autorského práva. Agentura DILIA v období tzv. normalizace ve vzpomínkách tehdejších zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Burman, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Ve své práci bych chtěla představit Dilii, divadelní a literární agenturu, v době tzv. normalizace z perspektivy jejích řadových zaměstnanců. Nejdříve se pokusím především na základě dostupných dokumentů zmapovat historii ...
  • Dobrodružství na vlnách aneb plavba radioamatérské posádky v neklidném proudu historie v letech 1945-1995 

   Defence status: DEFENDED
   Tobiška, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The thesis aim is to open an imaginary window into the world of specific activities of radio amateur enthusiasts in the period 1945-1995 from the position of perception of this hobby by its actors-radio amateurs, and by ...
  • Historie Muzea loutkářských kultur v Chrudimi 

   Defence status: DEFENDED
   Matula, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   The diploma thesis attempts to outline the origins and development of the Chrudim Puppetry Museum, founded in 1972, using the method of oral history, archival research and available literary sources. Attention is focused ...
  • Každodenní život zaměstnanců Uranových dolů Příbram v období tzv. normalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Fechtnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   This diploma thesis is focused on everyday life of employees working in the uranium mines in Příbram during the so-called normalization. Using the method of oral history, I try to capture the ordinary lives of ordinary ...
  • Obnova československého woodcrafterského hnutí po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Faů, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato diplomová práce mapuje události a procesy, které jsou spojeny s obnovou Ligy lesní moudrosti po pádu komunismu v Československu v roce 1989. Zabývá se společenstvími woodcrafterů a jim blízkými skupinami, které v ...
  • Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno 

   Defence status: DEFENDED
   Šonová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Předkládaná diplomová práce s názvem Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno primárně zpracovává průběh této vzpomínkové akce a informování studentů Gymnázia o historických událostech, které se staly ...
  • Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Tato práce se zabývá obdobím ekonomické transformace v Československu, potažmo České republice mezi lety 1990-1997. Soustředí se především na proměnu myšlení, vzorců chování a hodnot v době nástupu liberálně tržního ...
  • Pražská baletní scéna a její hlavní představitelé ve 2. polovině 20. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Rajlová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá pražskou baletní scénou a jejími významnými představiteli v období 2. poloviny 20. století. Studie si klade za cíl v komplexnější podobě shrnout dosud nezpracované téma, jež má velký potenciál pro ...
  • "Pukl, hyjta ha muzika" aneb osobní vzpomínky členů chodských folklorních souborů nejen na národopisný festival Chodské slavnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Batková, Žaneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Cílem diplomové práce je reflektovat osobní vzpomínky členů chodských folklorních souborů nejen na národopisný festival Chodské slavnosti v období od poloviny padesátých let do současnosti. Na jednu stranu je kladen důraz ...
  • "Řidič, ten tvrdý chleba má." Proměny podmínek života a práce řidičů autobusů městské hromadné dopravy v Praze. 

   Defence status: DEFENDED
   Sommer, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   The master's thesis "Řidič, ten tvrdý chleba má (describing how hard life the driver has): Changes of the life and work conditions of public transport bus drivers in Prague" tries to bring closer the work of public transport ...
  • Sedmdesát let vzpomínek na Lidice a Ležáky 

   Defence status: DEFENDED
   Tajčová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The diploma thesis describes the way of commemorating Lidice and Ležáky villages, which were exterminated by the Nazis during the Second World War. The text covers the period from 1945 to the present, focusing on the image ...
  • Střední odborné učiliště v období tzv. normalizace a transformace 

   Defence status: DEFENDED
   Cunninghamová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tématem práce je učňovské školství a obraz učiliště v období tzv. normalizace a transformace. V práci je nejdříve představeno učňovské školství v historickém kontextu a jeho specifika. Při následné tvorbě obrazu učiliště ...
  • Učitelé příbramských základních škol v období tzv. normalizace a transformace 

   Defence status: DEFENDED
   Hřídelová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   The diploma thesis aim is to describe the is to describe the professional life of teachers in the Příbram region in the period of so-called normalization, furthermore describing changes in the profession - especially in ...
  • Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The aim of the thesis is to describe, through the oral history method, the development and certain changes of the Czechoslovak and later Czech television in the 1980s and 1990s as observed by ordinary employees of this ...
  • Zahraniční služba československých a českých diplomatů v 80. a 90. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Mezlíková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá profesním a soukromým životem diplomatů, pracujících na Ministerstvu zahraničních věcí ČSSR/ČSFR/ČR, a to v období v 80. a 90. letech dvacátého století. Na pozadí historického kontextu se soustředí ...
  • Ženy (z) Čejetiček. Každodenní život žen žijících mezi lety 1968-2000 v jedné z částí Mladé Boleslavi. 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   This thesis focuses on recording the lived experiences and everyday lives of two generations of women, mothers and daughters, who lived in the city district of Čejetičky in Mladá Boleslav between the years 1968 and 2000. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV