• Bakteriální RNA polymeráza a molekuly ovlivňující její funkci 

   Jirát Matějčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 3. 2019
   RNA polymeráza (RNAP) přepisuje DNA do RNA a je jediným takovým enzymem provádějící transkripci u bakterií. Tento klíčový enzym rozhoduje o odpovědi buňky na vnější i vnitřní signály, rozhoduje o míře transkripce jednotlivých ...
  • Charakterizace Ms1, nově identifikované malé RNA z Mycobacterium smegmatis 

   Pospíšil, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Úvod: V poslední době stále roste zájem o regulaci genové exprese pomocí malých nekódujících RNA (sRNA). Jako první sRNA byla v 60. letech objevena 6S RNA u E. coli (délka ~184 nt). Trvalo ovšem dalších ~ 30 let než byla ...
  • Charakterizace proteinu HelD z Bacillus subtilis 

   Sudzinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   ÚVOD: Bakteriální RNA polymeráza (RNAP) je intenzivně studovaný enzym, který je klíčový pro genovou expresi. V Laboratoři molekulární genetiky bakterií byl objeven nový protein, HelD, interagující s RNAP z bakterie Bacillus ...
  • Delta podjednotka RNA polymerázy u Grampozitivních bakterií 

   Matějčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   1 Abstrakt Aby bakteriální buňka přežila neustále se měnící podmínky, musí se na ně adaptovat. Tato adaptace je podmíněna změnou genové exprese. Klíčovým krokem genové exprese je transkripce. Hlavním enzymem bakteriální ...
  • Doména 1.1 primárního faktoru sigma a nový systém pro expresi RNA polymerázy z Bacillus subtilis. 

   Kálalová, Debora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   RNA polymerase (RNAP) is a key multi-subunit enzyme of gene expression that, together with the σ factor, forms a holoenzyme and transcribes genetic information from DNA to RNA. RNAP from Bacillus subtilis and its primary ...
  • Doménová struktura a funkce primárních faktorů sigma u bakterií 

   Kálalová, Debora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Iniciace transkripce patří ke stěžejním krokům genové exprese. Přepis genetické informace z DNA do RNA zajišťuje vícepodjednotkový enzym RNA polymeráza (RNAP). Avšak samotná RNAP není schopná rozpoznat specifický promotor ...
  • The effect of the environment on bacterial DNA topology and gene expression. 

   Mikesková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Biological processes in the cell are affected by DNA topology, i. e. by DNA structure and shape. An important topological parameter is the level of supercoiling - additional twisting of DNA is relieved by positive (twisting ...
  • Factors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiation 

   Ramaniuk, Volha (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 3. 2019
   (ČESKÝ) Bakteriální buňka reguluje svou genovou expresi jako odpověď na změny růstových podmínek. RNA polymeráza (RNAP) je stěžejním enzymem pro tento proces, její aktivita je ovlivňována mnoha transkripčními faktory. Ve ...
  • Faktory interagující s bakteriální RNA polymerázou 

   Sudzinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Bakteriální buňka musí umět rychle měnit svou genovou expresi, aby přežila nestálé okolní podmínky. Nejvýznamnější úrovní, na které dochází ke změnám genové exprese, je transkripce. Klíčovým enzymem transkripce je RNA ...
  • Interaction of nucleic acids with RNA polymerase 

   Janoušková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Regulace genové exprese RNA polymerázou (RNAP) je nezbytnou schopností živých organizmů, která v konečném důsledku umožňuje jejich přežití. Interakce RNAP s nukleovými kyselinami (DNA nebo RNA) je pro transkripci a její ...
  • Interakce vybraných bílkovin s RNA polymerázou z Bacillus subtilis 

   Jirát Matějčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
  • Modifikace 5' konce RNA bakterií 

   Pinkas, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Regulace genové exprese je klíčovou vlastností všech organismů a může probíhat na několika úrovních počínaje iniciací transkripce až po degradaci proteinů. Jednou z možností je úprava stability mRNA pomocí nejrůznějších ...
  • Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis 

   Dvořáček, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis. V této práci se zabývám regulací genové exprese u eubakterií. V první cásti shrnuji soucasné poznatky o klícové fázi ...
  • Regulace bakteriální transkripce alternativními faktory sigma. 

   Benda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Důležitou vlastností bakterií je jejich schopnost reagovat na rozličné životní podmínky pomocí regulace na úrovni transkripce. Tato práce je zaměřena na regulaci iniciace transkripce pomocí využití různých faktorů sigma. ...
  • Regulace transkripce faktory sigma u Bacillus subtilis 

   Benda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Pro regulaci genové exprese u bakterií je klíčovým enzymem RNA polymeráza (RNAP). RNAP je více-podjednotkový enzym, který pro rozpoznání DNA využívá podjednotky (faktory) σ. Regulace RNAP s hlavním faktorem σ již byla ...
  • Regulation of expression of Ms1, a sRNA from Mycobacterium smegmatis 

   Páleníková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Bacteria are exposed to various environmental conditions during their growth. They have to cope with rapid changes in temperature, lack of nutrition, etc. To survive, bacteria alter their gene expression. One type of ...
  • Regulácia transkripcie u mykobaktérií. 

   Páleníková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Bakteriálna bunka sa musí vedieť rýchlo prispôsobiť zmenám, ktorým je vystavená v prostredí. Na tieto zmeny reaguje reguláciou génovej expresie primárne na úrovni iniciácie transkripcie. Medzi formy reguláciu transkripcie ...
  • RNA polymerase: The "meeting point" of regulatory networks 

   Wiedermannová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   Bacterial RNA polymerase (RNAP) is a multisubunit complex essential for transcription of DNA into RNA. As a key enzyme responsible for regulation of gene expression it interprets regulatory signals from the cell and based ...
  • Srovnání RNA polymeras gram positivních a gram negativních bakterií 

   Dvořáček, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Vliv DNA elementů na aktivitu a regulaci rRNA promotoru u Bacillus subtilis 

   Kouba, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV