• Bakteriální RNA polymeráza a molekuly ovlivňující její funkci 

   Defence status: DEFENDED
   Jirát Matějčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 3. 2019
   RNA polymeráza (RNAP) přepisuje DNA do RNA a je jediným takovým enzymem provádějící transkripci u bakterií. Tento klíčový enzym rozhoduje o odpovědi buňky na vnější i vnitřní signály, rozhoduje o míře transkripce jednotlivých ...
  • Charakterizace Ms1, nově identifikované malé RNA z Mycobacterium smegmatis 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Úvod: V poslední době stále roste zájem o regulaci genové exprese pomocí malých nekódujících RNA (sRNA). Jako první sRNA byla v 60. letech objevena 6S RNA u E. coli (délka ~184 nt). Trvalo ovšem dalších ~ 30 let než byla ...
  • Charakterizace proteinu HelD z Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Sudzinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   ÚVOD: Bakteriální RNA polymeráza (RNAP) je intenzivně studovaný enzym, který je klíčový pro genovou expresi. V Laboratoři molekulární genetiky bakterií byl objeven nový protein, HelD, interagující s RNAP z bakterie Bacillus ...
  • Delta podjednotka RNA polymerázy u Grampozitivních bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   1 Abstrakt Aby bakteriální buňka přežila neustále se měnící podmínky, musí se na ně adaptovat. Tato adaptace je podmíněna změnou genové exprese. Klíčovým krokem genové exprese je transkripce. Hlavním enzymem bakteriální ...
  • Doména 1.1 primárního faktoru sigma a nový systém pro expresi RNA polymerázy z Bacillus subtilis. 

   Defence status: DEFENDED
   Kálalová, Debora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   RNA polymerase (RNAP) is a key multi-subunit enzyme of gene expression that, together with the σ factor, forms a holoenzyme and transcribes genetic information from DNA to RNA. RNAP from Bacillus subtilis and its primary ...
  • Doménová struktura a funkce primárních faktorů sigma u bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Kálalová, Debora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Iniciace transkripce patří ke stěžejním krokům genové exprese. Přepis genetické informace z DNA do RNA zajišťuje vícepodjednotkový enzym RNA polymeráza (RNAP). Avšak samotná RNAP není schopná rozpoznat specifický promotor ...
  • The effect of selected endogenous and exogenous factors on bacterial growth 

   Defence status: DEFENDED
   Šiková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Růst bakteriální kultury binárním dělením je klíčovou charakteristikou těchto organismů. Tento růst závisí na dvou typech faktorů: endogenní a exogenní. Endogenní faktory tvoří molekulární aparát buněk. Mezi důležité ...
  • The effect of the environment on bacterial DNA topology and gene expression. 

   Defence status: DEFENDED
   Mikesková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Biological processes in the cell are affected by DNA topology, i. e. by DNA structure and shape. An important topological parameter is the level of supercoiling - additional twisting of DNA is relieved by positive (twisting ...
  • Factors affecting gene expression in Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Sudzinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Klíčovým enzymem bakteriální transkripce je DNA-závislá RNA-polymeráza (RNAP). Její aktivita musí být přesně kontrolována. Tato kontrola může nastat na úrovni rozeznání různých verzí promotorové DNA, v různém stavu ...
  • Factors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiation 

   Defence status: DEFENDED
   Ramaniuk, Volha (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 3. 2019
   (ČESKÝ) Bakteriální buňka reguluje svou genovou expresi jako odpověď na změny růstových podmínek. RNA polymeráza (RNAP) je stěžejním enzymem pro tento proces, její aktivita je ovlivňována mnoha transkripčními faktory. Ve ...
  • Faktory interagující s bakteriální RNA polymerázou 

   Defence status: DEFENDED
   Sudzinová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Bakteriální buňka musí umět rychle měnit svou genovou expresi, aby přežila nestálé okolní podmínky. Nejvýznamnější úrovní, na které dochází ke změnám genové exprese, je transkripce. Klíčovým enzymem transkripce je RNA ...
  • Interaction of nucleic acids with RNA polymerase 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Regulace genové exprese RNA polymerázou (RNAP) je nezbytnou schopností živých organizmů, která v konečném důsledku umožňuje jejich přežití. Interakce RNAP s nukleovými kyselinami (DNA nebo RNA) je pro transkripci a její ...
  • Interakce vybraných bílkovin s RNA polymerázou z Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Jirát Matějčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
  • Intracellular and intercellular regulation of gene expression in Gram-positive bacteria. 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakterie patří mezi nejčetnější organismy na Zemi a jsou součástí našeho každodenního života. Symbiotické bakterie, které se nachází například v trávicím traktu živočichů, mají většinou příznivý vliv na organismus. Existují ...
  • Modifikace 5' konce RNA bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Pinkas, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Regulace genové exprese je klíčovou vlastností všech organismů a může probíhat na několika úrovních počínaje iniciací transkripce až po degradaci proteinů. Jednou z možností je úprava stability mRNA pomocí nejrůznějších ...
  • The omega subunit of Bacillus subtilis RNA polymerase. 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 02. 06. 2024
   Mikesková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 6. 2022
   Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a small subunit with a ...
  • Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáček, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Podjednotka delta bakteriální RNA polymerázy a její role v regulaci genové exprese u Bacillus subtilis. V této práci se zabývám regulací genové exprese u eubakterií. V první cásti shrnuji soucasné poznatky o klícové fázi ...
  • Produkce toxinů bakterií Bacillus subtilis a jejich role v konkurenčním boji s dalšími bakteriemi 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 21. 09. 2023
   Šureková, Kristína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Bacillus subtilis je gram pozitivní půdní bakterie, která je v prostředí obklopena mnoha jinými mikroorganismy. Z tohoto důvodu je potřebné, aby byla bakterie schopná soutěžit s těmito mikroorganismy o živiny a životní ...
  • Regulace bakteriální transkripce alternativními faktory sigma. 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Důležitou vlastností bakterií je jejich schopnost reagovat na rozličné životní podmínky pomocí regulace na úrovni transkripce. Tato práce je zaměřena na regulaci iniciace transkripce pomocí využití různých faktorů sigma. ...
  • Regulace mykobakteriální transkripce 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   RNA polymeráza (RNAP) je enzym katalyzující syntézu RNA řetězce a uplatňuje se jako hlavní enzym transkripce. RNAP u mykobakterií je odlišná od ostatních bakteriálních RNA polymeráz. Pro svoji funkci vyžaduje speciální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV