• Čl. 351 SFEU v kontextu judikatury Kadi 

   Defence status: DEFENDED
   Karpíšek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 10. 2017
   Submitted thesis deals with the Kadi case law of both the General Court and the Court of Justice. It focuses mainly on its structural aspects and the specific procedural standards which are to be applied according to the ...
  • Duševní vlastnictví v kontextu čl. 82 SES 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 7. 2009
   74 VII. Závěr Tato práce se zabývala vztahem duševního vlastnictví a komunitárního soutěžního práva. Jejím hlavním cílem bylo odpovědět na otázku, za jakých okolností může být majiteli duševního vlastnictví uložena povinnost ...
  • Evropská občanská iniciativa 

   Defence status: DEFENDED
   Šíp, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 12. 2011
   Účelem této rigorózní práce je popsat a z právního hlediska rozebrat institut evropské občanské iniciativy, jež je nově součástí právního řádu Evropské unie. Práce se ve své první části zabývá demokratickým deficitem ...
  • Evropská občanská iniciativa v kontextu snižování demokratického deficitu EU 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Florián (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 3. 2019
   EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE IN THE CONTEXT OF REDUCING DEMOCRATIC DEFICIT IN EU This thesis primarily involves a study of the European Citizens' Initiative (ECI), its functioning and contribution to democracy in the EU. ...
  • Hlavní následky porušení práva EU členskými státy EU 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauer, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   disertační práce Název: Hlavní následky porušení práva EU členskými státy EU Autor: Mgr. Jindřich Neubauer Školitel: doc. JUDr. Richard Král LL. M. Tématem disertační práce jsou hlavní následky porušení práva EU členskými ...
  • Horizontální liberalizace volného pohybu služeb v EU 

   Defence status: DEFENDED
   Břicháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tématem práce je průřezová liberalizace volného pohybu služeb, k níž došlo na základě směrnic č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v ...
  • Liberalizace poštovních služeb v Evropské unii a její implementace v České republice. 

   Defence status: DEFENDED
   Březina, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   1 Abstrakt Liberalizace poštovních služeb v Evropské Unii a její implementace v České republice V rámci této diplomové práce je věnována pozornost liberalizaci poštovních služeb v České republice. Cílem práce je zejména ...
  • Lidskoprávní aspekty svobod pohybu v judikatuře ESD 

   Defence status: DEFENDED
   Šamánek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Tato práce se podrobně zabývá zásadními rozsudky Soudního dvora EU, totiž C-341/05 Laval, C-438/05 Viking Line a C-346/06 Ruffert. Analýza začíná popisem těchto rozsudk, které jsou nejprve rozebrány jak z pohledu stanovisek ...
  • Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele - adaptační a aplikačně praktické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Manduľáková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 3. 2021
   Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou přeshraniční spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele stanovenou právem EU a rovněž i jejím ...
  • Nenáležitá transpozice směrnice EU s příklady České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Juha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Nenáležitá transpozice směrnice EU je jev, ke kterému dochází vcelku v nezanedbatelném množství a v rámci plnění povinnost tudíž pro jednotlivé členské státy představuje poměrně běžný, ač nežádoucí fenomén. Předkládaná ...
  • Normotvorná pravomoc Evropské komise 

   Defence status: DEFENDED
   Lenfeld, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Normotvorná pravomoc Evropské komise, disertační práce Mgr. Mgr. Jiří Lenfeld, M.A.; školitel: doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského práva Praha, březen 2013 Cílem ...
  • Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu 

   Defence status: DEFENDED
   Rampas, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 3. 2019
   in English language: The thesis deals with the Institute of Citizenship of the European Union. It follows the first of its origins, the institutional framework and the definition of its content to then focus on the ...
  • Obrácená diskriminace v komunitárním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 2. 2007
  • Ochrana soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention 

   Defence status: DEFENDED
   Serdula, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU DATA RETENTION ABSTRAKT Práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention, ...
  • Postavení evropského ombudsmana 

   Defence status: DEFENDED
   Röhrich, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 12. 2007
  • Právní povaha schengenského acquis 

   Defence status: DEFENDED
   Solich, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 4. 2011
   Právní povaha schengenského acquis Mgr. Robert Solich Abstrakt Rigorózní práce se zabývá obecnými právními otázkami schengenského acquis, které představuje soubor pravidel souvisejících se zrušením kontrol na vnitřních ...
  • Právo na ochranu osobních údajů dle článku 8 Listiny základních práv Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Mádr, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 3. 2016
   Předmětem diplomové práce je základní právo na ochranu osobních údajů v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie. Výklad a aplikace článku 8 Listiny Soudním dvorem Evropské unie (SDEU) daly vzniknout překvapivému ...
  • Právo na vstup a pobyt na území členských států Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Vláčil, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 1. 2015
   Tato práce se zabývá rozborem unijních pravidel pro vstup a pobyt na území členských států Evropské unie. Tato pravidla jsou rozebrána z hlediska různých skupin osob, občanů Unie, občanů států ESVO, rodinných příslušníků ...
  • Prednosť komunitárneho práva pred vnútroštátnym právom 

   Defence status: DEFENDED
   Jendreják, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 1. 2010
  • Princip loajality v právu EU 

   Defence status: DEFENDED
   Kruliš, Kryštof (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   Disertace se zaměřuje na provedení vícevrstvého definování principu loajální spolupráce v současném stavu práva Evropské unie. Věnuje se čtyřem základním definičním okruhům. V prvním definičním okruhu provádí jazykový ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV