• Analýza karyotypu u mesothelidných pavúkov 

   Prokopcová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Cytogenetics of mesothelid spiders is largely unkown. The presented diploma thesis is focused on the karyotype evolution of these spiders. As it is the most basal group of spiders, the analysis of its cytogenetics can bring ...
  • Analýza karyotypu u sklípkanů čeledí Hexathelidae a Dipluridae 

   Hrubá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Cytogenetics of spiders of the infraorder Mygalomorphae is largely unknown. My thesis is focused on the karyotype evolution of spiders of families Hexathelidae Dipluridae, which are basal groups of the superfamily ...
  • Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi 

   Sember, Alexandr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Karyotype analysis of selected species from arachnid orders Amblypygi and Uropygi Whip spiders (Amblypygi) and whip scorpions (Uropygi) represent relict arachnid orders which has been found already at Upper Carboniferous ...
  • Evoluce karyotypu u pavouků čeledí Atypidae a Pholcidae 

   Pastuchová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Evolution of the karyotype in two spider families, Atypidae and Pholcidae (Araneae) Summary From cytogenetic point of view spiders are very diversified group, they exhibit great diversity in diploid chromosome number from ...
  • Evoluce vybraných karyotypových znaků u tetrapulmonátních pavoukovců 

   Jílková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Pavoukovci nejsou z cytogenetického hlediska příliš probádanou skupinou. Dosavadní studie naznačují vysokou diverzitu karyotypů i způsobů určení pohlaví pavoukovců. Předložená práce se zabývá evolucí pohlavních chromozomů, ...
  • Karyotype evolution of the family Araneidae 

   Pajpach, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Orb-weavers (Araneidae) are a diversified spider family comprising more than 3,100 species in more than 170 genera. Together with 13 other families, they con- stitute to superfamily Araneoidea. The presented thesis focuses ...
  • Karyotypová evoluce stepníkovitých pavouků (Araneae: Eresidae) 

   Forman, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Presented study is aimed to determine basic trends of karyotype evolution in velvet spiders (Eresidae; Araneae). Eresids are burrowing spiders; they includes also some social species. Karyotypes of 16 species of the family ...
  • Molekulárna stavba konštitutívneho heterochromatínu 

   Pajpach, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Konštitutívny heterochromatín eukaryot obsahuje rôzne typy repetitívnej DNA a transpozóny charakteristické pre danú oblasť. DNA centromerických a telomerických oblastí je obvykle vysoko metylovaná a prepisovaná za vzniku ...
  • Molekulární a ultrastrukturní aspekty stavby holokinetických chromozomů 

   Šejgunovová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Holokinetic chromosomes are a specific type of chromosomes which differentiate from standard (monocentric) chromosomes especially by a diffuse form of domain which binds microtubules (holocentromere). It is related to ...
  • Neopohlavní chromozomy a jejich evoluční význam 

   Košátko, Prokop (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Neopohlavní chromosomy vznikají přestavbami mezi původními gonosomy a autosomy. Především mladé neopohlavní chromosomy představují pro studium evoluce pohlavních chromosomů zajímavý objekt, protože procesy vedoucí ke vzniku ...
  • Polyploidie se zvláštním zřetelem k paleopolyploidii a způsobům její detekce 

   Kotz, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Polyploidie je významným fenoménem v evoluci eukaryotických organismů. Je předmětem zájmu biologů již několik desetiletí a byla studována z větší části u rostlin, u kterých se nejčastěji vyskytuje. Tato práce řeší její ...
  • Studium karyotypu u pavouků infrařádu Mygalomorphae (Araneae) 

   Dulíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Studium karyotypu u primitivních pavouků infrařádu Mygalomorphae 

   Dulíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Studium karyotypu u vybraných bičovců řádu Amblypygi (Arachnida) 

   Sember, Alexandr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Úvod do studia karyotypu sociálních pavouků 

   Forman, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Vznik, degenerace a detekce pohlavních chromozomů 

   Jílková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Pohlavní chromozomy jsou většinou odvozeny z páru autozomů a diferencují v důsledku suprese rekombinace. Tento proces vede k postupné degeneraci nepárového pohlavního chromozomu a tato část genomu se stává geneticky inertní. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV