• Analýza a návrh zdokonalení subsystému business intelligence 

   Defence status: DEFENDED
   Buchlák, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   A great number of organizations realize the need to search for and collect the data, which are very useful for obtaining the information that simplifies the key business decisions. From that reason comes it nowadays to the ...
  • Bulk Evaluation of User-Defined Functions in XQuery 

   Defence status: DEFENDED
   Bednárek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   XPath queries are usually translated into an algebra that combines traditional relational operators and XML-speciffic ones. In particular, FLWOR loops are represented using nest, unnest, join, and similar operators and ...
  • Částečně servisně orientované systémy. 

   Defence status: DEFENDED
   Severýn, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Cílem této práce je analyzovat současný stav Servisně Orientované Architektury, popsat vyspělost některých produktů na trhu a na základě zkušeností odhadnout vývoj do budoucnosti. Servisně Orientovaná Architektura je široký ...
  • Distribuované zpracování business procesů v prostředí podnikové sběrnice služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Práce se zabývá návrhem frameworku, který umožní distribuované zpracování vnitropodnikových dávkových business procesů. Framework by měl především zrychlit zpracování business procesů a umožnit jejich monitoring a řízení. ...
  • Norma SOAP a její použití v prostředí malých a středně velkých společností. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lupták, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Norma SOAP je základným protokolom webových služieb. Webové služby otvárajú nové možnosti pri interakcii aplikácií s využitím sieťových spojení. V súvislosti s webovými službami je často dikutovaná aj servisne orientovaná ...
  • Norma SOAP a její použití v prostředí malých a středně velkých společností. 

   Defence status: DEFENDED
   Lupták, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Norma SOAP je základným protokolom webových služieb. Webové služby otvárajú nové možnosti pri interakcii aplikácií s využitím sieťových spojení. V súvislosti s webovými službami je často diskutovaná aj servisne orientovaná ...
  • Od softwarového teamu k softwarové firmě 

   Defence status: DEFENDED
   Prokeš, Radovan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   This Graduation Thesis is about a software company start-up from a software development team created during a Project at the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University (MFF UK), to an operating software ...
  • Podpora metod specifikace požadavků. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubr, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   V současné době jsme svědky významné změny toho, jak vývojáři sbírají požadavky na software. Dvěma hlavními důvody jsou nástup servisně orientované architektury a silné zapojení uživatelů. Tato diplomová práce stručně ...
  • Podpora spolupráce se zákazníky a sítě nezávislých aplikací 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Koňas, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   The objective of this thesis is to study the concept of software confederations (networks of independent applications, NIA) orientated on its utilization in the field of customer relationship management (CRM) and the ...
  • Principles of Kind Parsing 

   Defence status: DEFENDED
   Žemlička, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Prostředky podpory byznysu v moderních informačních systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Byznys inteligence (BI) je schopnost najít a pochopit komplexní vztahy v byznysu, efektivně se adaptovat změnám prostředí (konkurence, trhu, trendům), učit se z dat. Integrace BI aplikací do existujících podnikových ...
  • Prostředky zjednodušující pořizování dat v rozsáhlých podnikových informačních systémech v prostředí SAP. 

   Defence status: DEFENDED
   Gold, Otto (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá otázkou, jak jsou různá uživatelská rozhraní do informačního systému vhodná pro různé skupiny uživatelů IS. Autor v práci zkoumá jaký dopad má použití vhodného nebo nevhodného rozhraní na efektivitu ...
  • Prototyp inteligentního rozhodování pro merchandising 

   Defence status: DEFENDED
   Jakab, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Jednou z užívaných praktik merchandisingu je snaha umístit v prodejně správný produkt na správné místo ve správný čas a se správnou cenou, aby si zákazník daného produktu všimla uvědomil si, že ho potřebuje nebo že je to ...
  • Přednosti a nevýhody protokolu SOAP v praktickém využití 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zelenay, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Prostředí výpočtových systémů v organizácích se vyvinulo z monolitických systémů do sítě množstva menších prvkú spojených do distribuovaných systémú. Tyto prvky potřebují schopnost srozumitelně vzájemně komunikovat v ...
  • Řízení obchodních procesů a správa prací v systémech orientovaných na služby (SOA) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   V předložené práci je popsána implementace procesů na GXS Enteprise Gateway (EG). EG je založena na servisně orientované architektuře propojením webMethods prostředí a GXS Enteprise Server. V prvních kapitolách je popsán ...
  • SOA a její aplikace ve státní správě 

   Defence status: DEFENDED
   Djakow, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Systém pro správu a optimalizaci využití prodejních ploch 

   Defence status: DEFENDED
   Kavánek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Planogramy jsou velmi důležitým a často užívaným prostředkem komunikace mezi výrobci, distributory a prodejnami. Planogramy velmi dobře a srozumitelně vyjadřují, jak mají být produkty v prodejně vystaveny. Kvalita rozmístění ...
  • Systémy založené na spolupráci služeb (SOA) používané mimo e-komerci 

   Defence status: DEFENDED
   Dékány, Ľudovít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
  • Vlastnosti MDA (Model driven architecture) a možnosti kombinace MDA s jinými způsoby specifikace požadavků 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Využití systémů Content Management ve státní správě 

   Defence status: DEFENDED
   Foltýn, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Content Management systémy umožňují jednoduché vytváření a správu webových stránek i bez odborných programátorských znalostí. Práce popisuje využití těchto systému na Celní správě a navrhuje postup migrace z jednoho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV