Now showing items 1-20 of 21

  • Adolescenti a kouření 

   Defence status: DEFENDED
   Skučková, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Harm reduction a kouření tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Remešová, Renáta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Hlavním cílem této práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření chování a postoj českých kuřáků ve vztahu k e-cigaretám, bezdýmnému tabáku a snižování počtu cigaret. Tyto Harm reduction metody jsou žádoucí pro kuřáky ...
  • Informovanost klientů pražských lékáren o možnostech léčby závislosti na tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábková, Renata (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Cíl: zmapovat informovanost klientů pražských lékáren o možnostech léčby závislosti na tabáku včetně intervencí lékárníků. Metodika: Výběrový soubor budou tvořit návštěvníci konkrétní pražské lékárny, kteří jsou aktuálně ...
  • Informovanost kuřáků o možnostech léčby závislosti na tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Trefanec, Jan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Background: Most smokers would like to get rid of their addiction, but have not sufficient knowledge about treatment options. According to research in 2011 in the Czech Republic, there are 29.1% of smokers and about than ...
  • Kardiovaskulární onemocnění a kouření. Léčba závislosti na tabáku a kardiovaskulární riziko 

   Defence status: DEFENDED
   Zvolská, Kamila (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 3. 2013
   (CZ) Úvod: Závislost na tabáku patří mezi čtyři nejvýznamnější rizikové faktory (RF) kardiovaskulárních (KV) onemocnění (KVO). Cíl práce: analýza KV rizika pacientů-kuřáků našeho Centra pro závislé na tabáku. Metodika: ...
  • Kouření a akutní koronární syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Zappová, Eliška (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem této bakalářské práce je posoudit souvislost mezi kouřením tabákových výrobků a vznikem akutního koronárního syndromu (AKS), zejména s ohledem na věk. V praktické části pak zjistit prevalenci kouření mezi nemocnými ...
  • Kouření a hmotnost. 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Alexandra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Užívání tabáku úzce souvisí se změnami tělesné hmotnosti. Po zanechání kouření dochází u většiny pacientů k nežádoucímu váhovému přírůstku, avšak mechanismy vedoucí k hmotnostním změnám při odvykání jsou pochopeny pouze ...
  • Léčba závislosti na tabáku - informovanost lékařů nemocnice Příbram o možnostech léčby a způsobu intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato práce se zabývá možnostmi léčby závislosti na tabáku a způsoby intervence, což bylo předmětem výzkumu mezi lékaři v Oblastní nemocnici v Příbrami. Cílem práce je zmapovat, postoj lékařů příbramské nemocnice k závislosti ...
  • Léčba závislosti na tabáku - znalosti a zájem kuřáků na Kolínsku 

   Defence status: DEFENDED
   Vodičková, Ludmila (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Dle výzkumné zprávy vydané Státním zdravotním ústavem v roce 2012, lze v České republice přes 24 % populace označit za pravidelné kuřáky, kteří vykouří více než jednu cigaretu denně. Není tedy pochyb o tom, že se kouření ...
  • Léčba závislosti na tabáku a depresivní porucha. Úspěšnost léčby pacientů s anamnézou depresivní poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 8. 7. 2013
   Léčba závislosti na tabáku u pacientů s anamnézou depresivní poruchy Abstrakt Úvod: Vyšší prevalence kouření mezi pacienty s depresí než v populaci stejně jako vyšší riziko výskytu depresivní poruchy mezi kuřáky jsou ...
  • Obaly cigaret v kontrole tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Vitásková, Kristýna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Východiska: Krabička cigaret je důležitá jak pro spotřebitele, tak pro tabákový průmysl a je významnou součástí celkové marketingové strategie. K dispozici je mnoho důkazů, dokládajících kauzální souvislost mezi tabákovým ...
  • Obavy váhového přírůstku jako faktor ovlivňující odvykání kouření a jejich řešení. 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábková, Renata (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
  • Podpora odvykání kouření v lékárnách 

   Defence status: DEFENDED
   Havlůjová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   Background In recent years, tobacco use in the Czech Republic has slightly declined, however, approximately a quarter of the population aged 15 and over are smokers. Pharmacists are one of the most easily accessible ...
  • Poruchy příjmu potravy a kouření 

   Defence status: DEFENDED
   Riabus, Daria (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy v souvislosti s kouřením. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V první teoretické časti je popsána historie poruch příjmu potravy, je ...
  • Tobacco control in the CR and Canada aimed especially at socioeconomic, political and environmental aspects 

   Defence status: DEFENDED
   Fraser, Keely (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 5. 2021
   (English) Smoking is the leading cause of premature mortality and morbidity globally (WHO, 2018). Within the Czech Republic (CR) tobacco consumption ranks among the highest in the world, and tobacco control measures rank ...
  • Užívání tabáku a jeho souvislosti u 8-12letých žáků. Prevalence a formy kouření, znalost značek a zdrojů cigaret, iniciace kouření. 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jarmila (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 11. 2018
   Objectives: Within the Czech Republic there are missing reports on smoking prevalence, forms of smoking, sources of cigarettes or the influence of tobacco marketing on children younger than 12 years of age. Methods: Between ...
  • Vliv kouření na laktaci a kojení 

   Defence status: DEFENDED
   Šídlová, Marcela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
   Effect of smoking on lactation and breast feeding Abstract The bachelor 's thesis deals with the topic of mothers' smoking during breast feeding period and its effect on lactation, breast feeding and infant health. The ...
  • Závislost na tabáku a podpora její léčby pražskými lékárnami 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábková, Renata (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita Východiska: Jelikož je kouření celospolečenský problém a prevalence kouření u psychiatrických pacientů je 2-3x vyšší než v běžné populaci, bylo účelem bakalářské práce zmapovat ...
  • Závislost na tabáku u těhotných a kojících matek 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Lada (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Východiska: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem závislosti na tabáku u těhotných a kojících matek. Výzkumu se zúčastnilo celkem sto žen kuřaček nebo bývalých kuřaček, které byly těhotné nebo už na mateřské dovolené. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV