• Algebraické vlastnosti barevnosti grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Bulánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   V práci se zabýváme algebraickými metodami, pomocí kterých lze rozhodnout, zda existuje obarvení daného grafu. Zaměříme se především na Alon-Tarsiho větu, která bude dokázána, předvedeme její známé aplikace a ukážeme nové ...
  • Extremální vlastnosti hypergrafů 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   V t\'eto pr\'aci pod\'ame p\v rehled o n\v ekter\'ych ned\'avn\'ych v\'ysledc\' ich o skoc\'ich v hypergrafech v oblasti exterm\'aln\'i kombinatoriky. \v C\'islo $\alpha \in [0, 1)$ je skok pro $r$, pokud pro ka\v zd\'e ...
  • Parameters of regular graphs with large girth 

   Defence status: DEFENDED
   Volec, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
  • Problém přiřazování frekvencí - odhady pro speciální typy problémů 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Určil jsem nové dolní a horní odhady pro barvení reálnými čísly. S jejich využitím jsem doplnil optimální rozpět L(p,q)-barvení nekonečné rovinné trojúhelník,ové mřížky (a tím vyřešil otevřený problém Griggse). Powered by ...
  • Rozklady grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   Submodulární rozkladové funkce zobecňují známé druhy stromových rozkladů grafů. Pro každé pevné k existují polynomiální algoritmy, které rozhodují, zda je stromová či větvená šířka nejvýše k. My ukážeme, že neexistuje ...
  • Structural and Algorithmic Properties of Graph Coloring 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 12. 2008
  • Structural Graph Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Hladký, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 3. 2013
   of doctoral thesis Structural graph theory Jan Hladký In the thesis we make progress on the Loebl-Komlós-Sós Conjecture which is a classic problem in the field of Extremal Graph Theory. We prove the following weaker version ...
  • Szemerédi Regularity Lemma a jeho aplikace v kombinatorice 

   Defence status: DEFENDED
   Hladký, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   V práci podáme důkaz domněnky Loebla, Komlóse a Sósové (1995) pro husté grafy. Dokážeme následující tvrzení. Pro libovolné q > 0 existuje číslo n0 takové, že pokud má libovolný graf G řadu n > n0 alespoň polovinu vrcholů ...
  • Vlastnosti grafů velkého obvodu 

   Defence status: DEFENDED
   Volec, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   V práci zkoumáme dva náhodné procesy pro kubické grafy velkého obvodu. První proces nalezne pravděpodobnostní distribuci na hranových řezech takovou, že každá hrana je v náhodně vybraném řezu s pravděpodobností alespoň ...
  • Zakázané minory pro apexové třídy grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Klimošová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   V předložené práci se zabýváme hledáním minimálních zakázaných minorů, neboli obstrukcí, pro třídu apexů částečných 2-stromů. Jelikož je tato třída uzavřená na minory, má podle Robertson-Seymourovy věty konečnou množinu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV