• Charakterizace myší s konstitutivně aktivní Wnt/beta-katenin signální dráhou v oční čočce 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Vývoj a diferenciace oční čočky jsou striktně regulované procesy. Narušení těchto vývojových procesů může vést k patologiím, které omezí kvalitu zraku. Oční čočka obratlovců je tvořena epiteliálními a terminálně diferencovanými ...
  • Evolution of light detection in chordates 

   Defence status: DEFENDED
   Pergner, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 3. 2018
   1 Abstrakt Vnímání světla je jednou ze základních vlastností živočichů. Světelné signály jsou pro ně důležité např. pro udržování cirkadiárních rytmů, regulaci rozmnožovacích cyklů, provedení změn v pigmentaci a pravděpodobně ...
  • Evolution of photoreceptors: insights from amphioxus 

   Defence status: DEFENDED
   Vopálenský, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 2. 2010
   Souhrn Problematikaevoluceokaprov6zievoludnibiologii od samdhopod6tku.JiZve sv6 klrrize,,o pfivodu druhfi" se charles Darwin zmiiuje o oku jako o orginu ,,exfidmnl dokonalosti"a vyjadiuje obavy, zda je mofu6 vysv6tlit vznik ...
  • Functional analysis of invertebrate (Branchiostoma floridae) promoters in heterologous systems 

   Defence status: DEFENDED
   Gurská, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Porozumenie mechanizmov transkripčnej regulácie a obmedzeniu, ktoré sa vyskytuje v sekvencii promotoru génu, je kľúčovým krokom k porozumeniu evolučnej konzervácie transkripčnej regulácie. Regulačné oblasti s rovnakým ...
  • The role of transcriptional factor Tcf7l1 and Wnt/β-catenin signaling pathway during differentiation of the head ectoderm. 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Jedním z klíčových momentů v evoluci obratlovců bylo bezpochyby rozrůznění funkcí hlavového ektodermu. Genové regulační sítě využívané během tohoto procesu, jsou tvořeny množstvím genů jejichž exprese je spouštěna, a dále ...
  • Transgenic technologies based on transposons 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášovská, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Genové inženýrství je jednou z vedoucích technologií biologického výzkumu. Transgeneze, jedna z nejvýznamnější technik genového inženýrství, umožňuje studium genetických aspektů organismálních systémů a napomáhá tak pochopení ...
  • Visual system development in Platynereis dumerilii: insight from genetic engineering approach 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášovská, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Genové regulační sítě zodpovědné za molekulární regulaci vývoje oka jsou evolučně konzervované napříč mnoha organismy. Zástupci genové rodiny transkripčních faktorů Pax patří mezi nejvíce konzervované zástupce těchto sítí. ...
  • Wnt/β-catenin signalling in the development of the marine annelid Platynereis dumerilii 

   Defence status: DEFENDED
   Žídek, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Radim Žídek "Wnt/β-kateninová signalizace ve vývoji mořského kroužkovce Platynereis dumerilii" (disertační práce) Abstrakt: Wnt/β-kateninová signalizace je zásadní pro raný embryonální vývoj mnohobuněčných živočichů, od ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV