• Analytical evaluation of selected drugs using HPLC 

   Mingas, Panagiotis - Dimitrios (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Panagiotis Mingas Školitel: Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Název diplomové práce: Analytické ...
  • Analytické a bioanalytické hodnocení potenciálních léčiv odvozených od aroylhydrazonu 

   Kresová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   High-performance liquid chromatography (HPLC) is a progressive analytical method used for qualitative and quantitative drug analysis. This work describes various modifications of the chromatographic method for determining ...
  • Analytické a bioanalytické hodnocení vybraných léčiv pomocí UHPLC 

   Klepalová, Libuše (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Libuše Klepalová Školitel: doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Název diplomové práce: Analytické a ...
  • Analytické hodnocení nových potenciálních léčiv ze skupiny chelátorů železa s využitím HPLC I. 

   Schöngut, Michal (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Vysokoúcinná kapalinová chromatografie (HPLC) patrí v soucasnosti mezi nejmodernejší a nejpoužívanejší analytické separacní metody. Biokompatibilní chelátory železa jsou v terapii používány predevším pro lécbu pretížení ...
  • Analytické hodnocení nových potenciálních léčiv ze skupiny chelátorů železa s využitím HPLC II. 

   Tomalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) zaujímá dominantní postavení mezi moderními technikami užívanými pro kvalitativní i kvantitativní analýzu léčiv. Po adekvátní úpravě vzorků je HPLC také běžně používána pro ...
  • Analytické hodnocení vybraných léčiv s využití UHPLC I 

   Kalužíková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 2. 3. 2017
   Barbora Kalužíková Analytické hodnocení vybraných léčiv s využitím UHPLC I Diplomová práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové obor Farmacie Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro hodnocení ...
  • Analytické hodnocení vybraných léčiv v biologickém materiálu 

   Čalkovská, Nikola (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Bisdioxopiparaziny byly syntetizovány pro léčbu nádorů s významným antiproliferativním působením, ale mají nízkou biologickou dostupnost po perorálním podání. Proto byl vyvinut sobuzoxan. Byl připraven jako proléčivo ...
  • Analýza vybraných polárních látek v HILIC módu 

   Brychová, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je v dnešní době nejvýznamnější a nejpoužívanější separační metoda, která umožňuje kvalitativní i kvantitativní analýzu směsi látek. Jednou z jejích variant je hydrofilní interakční ...
  • Bioanalytické hodnocení nových potenciálních léčiv odvozených od thiosemikarbazonu I. 

   Šesták, Vít (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra kontroly léčiv a farmaceutické chémie Kandidát: Vít Šesták Školitel: PharmDr. Petra Kovaříková, PhD. Název diplomové práce: Bioanalytické hodnocení ...
  • Bioanalytické hodnotenie nových potenciálnych liečiv odvodených od thiosemikarbazonu II. 

   Kollárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   8 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra kontroly léčiv a farmaceutické chémie Kandidát: Zuzana Kollárová Školiteľ: PharmDr. Petra Kovaříková, PhD. Názov diplomové práce: ...
  • Development of an LC-MS method for determination of new antimalarial drugs in biological matrices. 

   Klimeš, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Artemisin a jeho deriváty, především artesunat, jsou nejdůležitější skupinou léků používaných v klinické praxi v léčbě malárie. Významná a charakteristická je pro ně endoperoxidická skupina. WHO doporučuje tyto látky v ...
  • Hodnocení stability nových aroylhydrazonových chelátorů železa v biologickém materiálu II. 

   Pečinka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   58 7. Abstrakt Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) se řadí mezi nejužívanější separační metody při kvantitativním a kvalitativním hodnocení léčiv. Tato práce se zabývá optimalizací chromatografické metody a její ...
  • Hodnocení stability nových potenciálních léčiv v biologickém materiálu 

   Bechná, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je v oblasti léčiv jednou z nejčastěji používaných analytických metod. Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon (PIH) je mateřskou látkou nové skupiny selektivních chelátorů železa ...
  • HPLC analýza daunorubicinu a jeho metabolitu 

   Adamíková, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   V současné době patří vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) stále mezi dominantní separační metody, je široce využívána ve všech oblastech analýzy léčiv. HPLC umožňuje kvalitativní i kvantitativní hodnocení ...
  • HPLC analýza dexrazoxanu a jeho metabolitů 

   Dlouhý, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je jednou z nejpoužívanějších separačních metod instrumentální analýzy umožňující zároveň jak kvalitativní tak kvantitativní analýzu látek. Anthracykliny jsou cytotoxická léčiva ...
  • HPLC analýza klinicky užívaného kardioprotektiva - dexrazoxanu 

   Pecuchová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   1. ABSTRAKT Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) je progresívna analytická metóda, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie separačné techniky. Železo je nenahraditeľným biogénnym prvkom, ktorý sa v tele človeka ...
  • HPLC analýza léčiv a potenciálních léčiv v biologickém materiálu 

   Luňáková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je v současnosti jednou z nejprogresivnějších separačních metod umožňující současně kvantitativní i kvalitativní analýzu. Významnou oblastí užití HPLC je stanovení léčiv a ...
  • HPLC analýza potenciálních léčiv odvozených od aroylhydrazonu II 

   Stariat, Ján (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   1. ABSTRAKT Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) je v oblasti liečiv jednou z najčastejšie používanou analytickou technikou. Železo je dôležitým biogénnym prvkom, no napriek tomu jeho zvýšené množstvo v organizme ...
  • Příprava biologického materiálu před vyšetřením na přítomnost benzodiazepinů. 

   Růžičková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • Studium bioaktivace vybraných proléčiv 

   Vernerová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Monika Vernerová Školitel: Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Konzultant: Kristiina Huttunen, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV