• Analýza vybrané učebnice výchovy ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Koťátková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   In this diploma thesis I look at the Analysis of selected textbook health education through the eyes of teachers who use it in their lessons. The theoretical part of this thesis serves as an introduction to the complex ...
  • Činnost metodiků prevence na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Schottová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This páper considers the activity of the prevention methodists as the coordinators of the preparation and realisation of the programs of the sociál pathological effects prevention at the basic schools. Their activities are ...
  • Didaktika Ochrany člověka za mimořádných událostí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce "Didaktika ochrany člověka za mimořádných událostí na základní škole" je zaměřena na praktickou výuku žáků. Vystihuje nácvik řešení možných mimořádných událostí podle specifických požadavků Základní školy ...
  • Environmentální výchova v programu školní družiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Hluk a zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Klas, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem hluku na zdraví člověka. V teoretické části je popsán zvuk a sluchové ústrojí. Dále je zde rozebrán vznik hluku, druhy hluku, negativní účinky na lidské zdraví a jeho působení ve ...
  • Implementace výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu vybrané školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumné šetření. V teoretické části se věnuji pojmům v oblasti zdraví, podpory zdraví ve škole, oblasti Člověk a jeho zdraví, předmět výchova ke zdraví, popisuji rámcový vzdělávací ...
  • Inkluzivní vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení z pohledu učitelů 1. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The diploma thesis deals with the issue of inclusive education for children with specific learning disabilities from the point of view of primary school teachers at selected primary school. The aim of this diploma thesis ...
  • Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání z hlediska začleňování dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. Na základě rozboru relevantních zdrojů informací je v ...
  • Inkluzivní vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Schrotterová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   This thesis deals with the topic of the inclusion process at a primary school. In the first part of the thesis, we find the theoretical basis of the issue, i.e. what inclusive education is, what legislation is attached to ...
  • Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce 

   Defence status: DEFENDED
   Končitíková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   TITTLE: Integration of foreigners from the perspective of volunteer work AUTHOR: Alžběta Končitíková DEPARTMENT: Department of Education SUPERVISOR: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. ABSTRACT: The bachelor thesis deals ...
  • Integrace dětí jiných národností v prostředí základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This master thesis focuses on problems with integration of children with different nationality in elementary school. According to statistical data there is increase of foreigners and children with different nationality in ...
  • Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP 

   Defence status: DEFENDED
   Hyrmanová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Tato diplomová práce s názvem: Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP se v teoretické části zabývá obsahem, cílem, principy a metodami sexuální výchovy. V této části je také charakterizován věk cílové skupiny, ...
  • Integrace romských žáků devátých tříd základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Predková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Komparace vybrané vzdělávací oblasti ve školském systému České republiky a Slovenské republiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Urbášek, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
  • Mediální gramotnost ve výchově ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
  • Metody dramatické výchovy a jejich využití ve výuce výchovy ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Ženíšková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Diplomová práce se zaměřuje na metody dramatické výchovy a jejich využití ve výuce výchovy ke zdraví. V práci jsou vymezeny základní definice pedagogiky, osobnosti pedagoga, dramatické výchovy a výchovy ke zdraví. Obsáhlejší ...
  • Možnosti integrace učiva Výchovy ke zdraví a VV na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hajná, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomové práce: Možnosti integrace učiva předmětů Výchovy ke zdraví a Výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy Autor: Bc. Magdalena Hajná Tato diplomová práce přináší výsledek zkoumání možnosti integrace učiva předmětů ...
  • Návrh celoročního projektu environmentální výchovy pro školní družinu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňousová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu ve školní družině. Nabízí vychovatelkám v průběhu roku různá témata k realizaci. Některá jsou zpracovaná. Rozvíjí poznání dětí pomocí zážitků a vlastní zkušenosti, ...
  • Ochrana přírody Týnecka s návrhem založení ekologického kroužku 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
  • Pojetí vyučování multikulturní výchovy v ČR a dalších Evropských zemích se zaměřením na Irskou republiku 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV