• Analýza vybrané učebnice výchovy ke zdraví 

   Koťátková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   In this diploma thesis I look at the Analysis of selected textbook health education through the eyes of teachers who use it in their lessons. The theoretical part of this thesis serves as an introduction to the complex ...
  • Činnost metodiků prevence na základních školách 

   Schottová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This páper considers the activity of the prevention methodists as the coordinators of the preparation and realisation of the programs of the sociál pathological effects prevention at the basic schools. Their activities are ...
  • Didaktika Ochrany člověka za mimořádných událostí na základní škole 

   Hrušková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce "Didaktika ochrany člověka za mimořádných událostí na základní škole" je zaměřena na praktickou výuku žáků. Vystihuje nácvik řešení možných mimořádných událostí podle specifických požadavků Základní školy ...
  • Environmentální výchova v programu školní družiny 

   Kopecká, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Hluk a zdraví 

   Klas, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem hluku na zdraví člověka. V teoretické části je popsán zvuk a sluchové ústrojí. Dále je zde rozebrán vznik hluku, druhy hluku, negativní účinky na lidské zdraví a jeho působení ve ...
  • Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí 

   Kadlecová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání z hlediska začleňování dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. Na základě rozboru relevantních zdrojů informací je v ...
  • Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce 

   Končitíková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   TITTLE: Integration of foreigners from the perspective of volunteer work AUTHOR: Alžběta Končitíková DEPARTMENT: Department of Education SUPERVISOR: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. ABSTRACT: The bachelor thesis deals ...
  • Integrace dětí jiných národností v prostředí základní školy 

   Dudová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This master thesis focuses on problems with integration of children with different nationality in elementary school. According to statistical data there is increase of foreigners and children with different nationality in ...
  • Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP 

   Hyrmanová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Tato diplomová práce s názvem: Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP se v teoretické části zabývá obsahem, cílem, principy a metodami sexuální výchovy. V této části je také charakterizován věk cílové skupiny, ...
  • Integrace romských žáků devátých tříd základních škol 

   Predková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Možnosti integrace učiva Výchovy ke zdraví a VV na 2. stupni ZŠ 

   Hajná, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Diplomové práce: Možnosti integrace učiva předmětů Výchovy ke zdraví a Výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy Autor: Bc. Magdalena Hajná Tato diplomová práce přináší výsledek zkoumání možnosti integrace učiva předmětů ...
  • Návrh celoročního projektu environmentální výchovy pro školní družinu 

   Vaňousová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu ve školní družině. Nabízí vychovatelkám v průběhu roku různá témata k realizaci. Některá jsou zpracovaná. Rozvíjí poznání dětí pomocí zážitků a vlastní zkušenosti, ...
  • Ochrana přírody Týnecka s návrhem založení ekologického kroužku 

   Macháčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
  • Pracovní činnosti jako prostředek multikulturní výchovy 

   Kuglerová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce mapuje situaci průřezového tématu multikulturní výchovy na 2. stupni základních škol. Zabývá se obsahem, metodami a didaktickými prostředky využívanými k dosahování cílů multikulturní výchovy ve výuce. Na ...
  • Pracovní kompetence žáka při přechodu ze základního vzdělávání na střední odborné vzdělávání 

   Uhlíková, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 1. 2018
  • Práce školských pracovníků s hyperaktivními dětmi 

   Matulová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku dětí se syndromem poruch pozornosti učitelům, vychovatelům případně rodičům a usnadnit jim tak nelehkou práci prostřednictvím příručky, která shrnuje všechny zásady komunikace, ...
  • Problematika implementace vzdělávacího oboru výchova ke zdraví do přírodopisu 

   Barešová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The present Master's thesis is concerned with the issue of implementation health education as a part of school subject called Biology at a chosen primary and secondary school. The aim of the thesis is to verify the ...
  • Problematika inkluzivního vzdělávání na vybrané střední škole 

   Junášek, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
  • Problematika integrace žáka s odlišným mateřským jazykem 

   Budil, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with the issue of integrating foreign students (students speaking any language other than Czech) into Czech educational system with regard to the most current regulations and legislative documents ...
  • Program Erasmus jako součást interkulturního vzdělávání 

   Nouzáková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV