Now showing items 1-20 of 82

  • Analýza vybrané učebnice výchovy ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Koťátková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   In this diploma thesis I look at the Analysis of selected textbook health education through the eyes of teachers who use it in their lessons. The theoretical part of this thesis serves as an introduction to the complex ...
  • Činnost metodiků prevence na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Schottová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This páper considers the activity of the prevention methodists as the coordinators of the preparation and realisation of the programs of the sociál pathological effects prevention at the basic schools. Their activities are ...
  • Didaktické formy ve výchově ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Bečková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 1. 2022
   Diplomová práce s názvem "Didaktické formy ve výchově ke zdraví" je členěna na dvě části. Část teoretickou a praktickou. První část - teoretická se věnuje základní terminologii a pojmenování forem a metod výuky. Práce se ...
  • Didaktické hry ve výuce výchovy ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Pumprlová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The diploma thesis deals with the issue of including didactic games in teaching, here specifically in the educational field of health education. The reform of Czech education system is constantly being talked about, which ...
  • Didaktické prostředky ve výchově ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá didaktickými prostředky výuky Výchovy ke zdraví a výzkumem vybraných online zdrojů využitelných pro výuku Výchovy ke zdraví na druhém stupni základních škol a škol středních. Cílem práce je ...
  • Didaktické prostředky Výchovy ke zdraví na praktických školách dvouletých 

   Defence status: DEFENDED
   Široká, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   The diploma thesis focuses on health education teaching materials used in two-year practical schools. The aim of the work was to design worksheets in three levels of difficulty that could be used in teaching. Qualitative ...
  • Didaktika Ochrany člověka za mimořádných událostí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce "Didaktika ochrany člověka za mimořádných událostí na základní škole" je zaměřena na praktickou výuku žáků. Vystihuje nácvik řešení možných mimořádných událostí podle specifických požadavků Základní školy ...
  • Distanční vzdělávání na vybrané Základní škole speciální 

   Defence status: DEFENDED
   Soukalová, Květa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The theoretical part introduces the target group - school and pupils with mild, moderate and severe mental disabilities. These pupils are still mostly educated at the special schools so the thesis describes the FEP for ...
  • Environmentální výchova v programu školní družiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Hluk a zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Klas, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem hluku na zdraví člověka. V teoretické části je popsán zvuk a sluchové ústrojí. Dále je zde rozebrán vznik hluku, druhy hluku, negativní účinky na lidské zdraví a jeho působení ve ...
  • Implementace Výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu církevní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Zárubová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   This thesis deals with the implementation of Health Education in the school curriculum of a church school. The aim of the thesis is to map the current relevance of Health Education, its importance and interdependence in ...
  • Implementace výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu vybrané školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumné šetření. V teoretické části se věnuji pojmům v oblasti zdraví, podpory zdraví ve škole, oblasti Člověk a jeho zdraví, předmět výchova ke zdraví, popisuji rámcový vzdělávací ...
  • Inkluzivní vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení z pohledu učitelů 1. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The diploma thesis deals with the issue of inclusive education for children with specific learning disabilities from the point of view of primary school teachers at selected primary school. The aim of this diploma thesis ...
  • Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání z hlediska začleňování dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. Na základě rozboru relevantních zdrojů informací je v ...
  • Inkluzivní vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Schrotterová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Práce se zabývá tématem procesu inkluze na základní škole. V první části práce nalezneme teoretický základ problematiky, tzn. co je inkluze, jaká legislativa se k němu váže a jaké kroky napomáhají k tomu, aby tento proces ...
  • Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce 

   Defence status: DEFENDED
   Končitíková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   TITTLE: Integration of foreigners from the perspective of volunteer work AUTHOR: Alžběta Končitíková DEPARTMENT: Department of Education SUPERVISOR: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. ABSTRACT: The bachelor thesis deals ...
  • Integrace dětí jiných národností v prostředí základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This master thesis focuses on problems with integration of children with different nationality in elementary school. According to statistical data there is increase of foreigners and children with different nationality in ...
  • Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP 

   Defence status: DEFENDED
   Hyrmanová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Tato diplomová práce s názvem: Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP se v teoretické části zabývá obsahem, cílem, principy a metodami sexuální výchovy. V této části je také charakterizován věk cílové skupiny, ...
  • Integrace romských žáků devátých tříd základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Predková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Integrace žáků s OMJ v prostředí vybraných českých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Culková, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Diplomová práce na téma Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí vybraných českých škol se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je na základě literární rešerše vymezena základní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV