• Anti-tumor activity and toxicity of HPMA copolymer conjugates bearing cytostatic drug 

   Defence status: DEFENDED
   Tomalová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   8 ABSTRAKT V této studii jsme se zaměřili na testování biologické aktivity a farmakologických vlastností vybraných konjugátů na bázi HPMA kopolymerů nesoucí léčivo. Určili jsme jejich cytostatickou aktivitu in vitro, ...
  • Antitumor activity of IL-2 and IL-7 immunocomplexes in combination with αCTLA-4 and αPD-1 mAbs 

   Defence status: DEFENDED
   Hnízdilová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Biological activity of IL-2 and IL-7 in vivo is significantly increased when complexed with some of the respective anti-cytokine mAb. Different immune cell subsets can be preferentially stimulated depending on the anti-IL-2 ...
  • Biodegradable high molecular weight polymeric conjugates for efficient delivery of cytostatic drugs into solid tumors. 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Nádorová onemocnění představují jeden z nejzávažnějších problémů současné vědy i medicíny. Incidence maligních nádorů je celosvětově na vzestupu a představují závažný celospolečenský problém jak z důvodů ekonomických, tak ...
  • Depletion of Treg cells for potentiation of cancer treatment with HPMA copolymer-bound cytostatic drug conjugates" 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Nádorová onemocnění představují závažný celosvětový problém, přičemž incidence jejich výskytu stále narůstá. Jelikož podávání řady běžně užívaných protinádorových terapeutik způsobuje vážné vedlejší účinky, je věnována ...
  • Efekt IL-15/IL-15Rα komplexu na NK a T buňky 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • IL-15/IL-15Rα komplexy jako superagonisté IL-15 

   Defence status: DEFENDED
   Honzírková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Interleukin 15 vytváří se svým vysokoafinním receptorem IL-15Rα komplex IL-15/IL-15Rα. Pomocí tohot komplexu je prezentováno IL-15 in trans CD122/CD132 cílovým buňkám, u kterých spouští několik signalizačních drah. IL- 15 ...
  • Immunocomplexes of IL-2 and anti-IL-2 mAbs as a novel class of selective and extremely potent immunostimulators 

   Defence status: DEFENDED
   Tomala, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 4. 2013
   vi ABSTRACT IL-2 has been used in cancer therapy and also for other applications like treatment of chronic viral infections or as an adjuvant for vaccines. However, treatment with IL-2 is rather difficult due to its severe ...
  • In vivo biologická aktivita a terapeutický potenciál imunokomplexů IL-2/anti-IL-2 mAb 

   Defence status: DEFENDED
   Hnilicová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Interleukin-2 patří spolu s interleukiny 4, 7, 9, 15 a 21 do rodiny γc cytokinů, která funguje v organismu jako hlavní regulátor homeostázy a funkce lymfocytů. Tyto cytokiny mají schopnost indukovat a podporovat proliferaci ...
  • Komplexy cytokin/anti-cytokin mAb a jejich biologická aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Hnízdilová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   biologická aktivita některých cytokinů může být paradoxně zvýšena tvorbou komplexu některými svými monoklonálními protilátkami (mAb) rozpoznávajícími tento cytokin. Prodloužení poločasu eliminace z 2 mAb komplexy, neboť v ...
  • Mezenchymální kmenové buňky v interakci s imunitním systémem a jejich využití v nádorové terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Sivák, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou multipotentní progenitorové buňky, se schopností se diferencovat v buňky ektodermální, mezodermální a endodermální buněčné linie. Interagují s buňkami vrozeného a adaptivního imunitního ...
  • Overcoming cancer resistance to chemotherapy through HPMA copolymer conjugates 

   Defence status: DEFENDED
   Sivák, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Mnohočetná léková rezistence (MDR) představuje jednu z nejběžnějších a z nejzávažnějších komplikací při chemoterapii nádorových onemocnění. Hlavní mechanismem podílejícím se na vzniku MDR nádorových buněk je zvýšená exprese ...
  • Pokroky v chemoterapii a nová protinádorová léčiva 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Cancer is among the leading causes of death worldwide. While some types of cancer became almost entirely curable, majority of malignant tumors are still potentially deadly diseases due to unsensitivity of tumors to ...
  • Polymeric conjugates for deliveryof cytostatic drugs and ABC transporter inhibitors in multi drug resistant tumors. 

   Defence status: DEFENDED
   Sivák, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Jednou z vážných komplikací chemoterapie nádorů a častou příčinou jejího selhání je schopnost nádorových buněk odolávat účinkům cytotoxických látek. Při ztrátě citlivosti k určitému cytostatiku může být zachována citlivost ...
  • Potenciace biologické aktivity IL-2 a IL-15 in vivo. 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   4 Abstrakt Díky své významné schopnosti stimulovat aktivované T lymfocyty a NK buňky je interleukin-2 již dlouhou dobu atraktivní molekulou pro imunoterapii. Avšak jeho velkým nedostatkem jsou nepříznivé farmakologické ...
  • Použití imunomodulace pro potenciaci chemoterapie polymerními cytostatiky 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Cancer treatment with polymer-bound cytostatic drugs and its potentiation through immunomodulation Poly[N-2-(hydroxypropyl)-methacrylamide] (PHPMA) is a synthetic water soluble and biocompatible polymer which can be used ...
  • Použití imunomodulace pro potenciaci chemoterapie polymerními cytostatiky 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV