Now showing items 1-19 of 19

  • Genetic determination of cholesterolemia regulation 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Miluše (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 5. 2016
   Most types of hypercholesterolemia are of polygenic origin. Some genes related to hypercholesterolemia are known, although all genes responsible for cholesterolemia regulation have not been characterised yet. To identify ...
  • Mechanizmy indukce a inhibice apoptózy mastnými kyselinami u pankreatických β-buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámek, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Recently, diabetes mellitus type 2 (DMT2) represents one of the most important metabolic diseases according to its incidence and economic impacts. One of the main reasons of this diesease is loss of function and viability ...
  • Molecular mechanisms of apoptosis regulation by fatty acids in pancreatic β-cells 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Vlasta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   The incidence of type 2 diabetes is growing rapidly and represents a big threat for the human health care and economy system as well in the 21st century. The association of type 2 diabetes with obesity is apparent and ...
  • Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells 

   Defence status: DEFENDED
   Balušíková, Kamila (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Iron belongs among the trace elements and its role in humans is irreplaceable. Up to 5 g of iron can be found in adult body distributed among different compounds. Iron ions are therefore essential to all cells of our body ...
  • Molekulární mechanismy indukce apoptosy u nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Koc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   V. Závěr Tato práce se zaměřila na studium procesů uplatňujících se v indukci apoptosy různými faktory. V našem případě jsme indukovali buněčnou smrt u nádorových buněk deprivací železa, klinicky používanými taxany ...
  • Molekulární mechanismy indukce apoptózy taxany u buněk nádoru prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Michael (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Taxanes are cytostatic routinely used for the treatment of solid breast, ovarian, prostate, head and neck tumors and other types of tumors. Resistance of tumor cells to the effect of taxanes represents serious obstacle for ...
  • Molekulární mechanismy rezistence buněk nádorů prsu k taxanům: úloha ABC transportérů 

   Defence status: DEFENDED
   Kopperová, Dana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   U nádorových buněk je vznik rezistence k chemoterapeutikům velmi rozšířený jev, který stojí v cestě úspěšné léčbě pacientů. V takto rezistentních buňkách mohou být detekované mimo jiné i zvýšené hladiny ABC transportérů ...
  • Regulace aktivity cholesterol-7alfa-hydroxylázy 

   Defence status: DEFENDED
   Cejpková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Cílem této bakalářské práce je charakterizovat mechanismy, které se podílejí na regulaci aktivity cholesterol-7α-hydroxylázy (CYP7A1) - klíčového enzymu klasické dráhy biosyntézy žlučových kyselin. V úvodu práce je podrobněji ...
  • Regulace aktivity lipoproteinové lipázy v cirkulaci 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Lipoproteinová lipáza (LPL) je klíčový enzym v metabolismu lipoproteinů. Enzym katalyzuje hydrolýzu triacyglycerolů (TG), které jsou součástí chylomikronů a lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL). V současné době však ...
  • Regulace metabolismu triacylglycerolů v cirkulaci v postprandiální fázi 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Zvýšená hladina triacylglycerolů (TG) je v současné době uznávána jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a její snížení je terapeutickým cílem, který vede ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Tradičně ...
  • Regulace produkce VLDL v játrech 

   Defence status: DEFENDED
   Jirátová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Cílem této bakalářské práce je shrnout současné poznatky o syntéze částic VLDL (lipoprotein o velmi nízké hustotě). První část této práce stručně shrnuje základní charakteristiky lipidů a lipoproteinů. Tuky jsou pro organizmy ...
  • Role signálních drah a redoxních dějů v biologii nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Vališ, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   5 identifikovali VDAC2 protein jako možný transportér železa do nádorových buněk a tudíž možný cíl protinádorové terapie. Abstract Specific apoptosis induction in cancer cells represents promising way of anticancer therapy ...
  • Stanovení exprese molekul transportu a metabolismu železa u vybraných chronických onemocnění. 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelíková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   9 1 Abstrakt Železo je nezbytné pro lidský organismus vzhledem k jeho účasti jako kofaktoru enzymů v mnoha metabolických drahách. Je součástí hemoglobinu, čili je nepostradatelné pro přenos kyslíku do tkání. Má schopnost ...
  • Úloha cholesterol 7alfa-hydroxylasy v regulaci cholesterolémie 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Cholesterol-7α-hydroxyláza (CYP7A1) je enzym katalyzující první krok přeměny cholesterolu na žlučové kyseliny. Aktivita enzymu je zpětnovazebně regulována tak, aby byla zajištěna produkce žlučových kyselin potřebných pro ...
  • Úloha fruktosy v akumulaci tuku v játrech 

   Defence status: DEFENDED
   Justrová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   One of the metabolic disorders with an increasing incidence is non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). NAFLD is characterized by pathological accumulation of fat in the liver. According to some authors, excessive fructose ...
  • Úloha kaspázy 2 v indukci apoptózy nádorových buněk. 

   Defence status: DEFENDED
   Schmiedlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Kaspáza 2 v prámci buňky pravděpodobně plní několik funkcí. Kaspáza 2 má schopnost podílet se na indukci apoptózy, dále pak schopnost podílet se na reparaci poškozené DNA či regulaci buněčného cyklu. Kaspáza 2 má znaky ...
  • Úloha mitochondriální dráhy v indukci apoptózy taxany u buněk nádorů prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Schmiedlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Apoptóza je jedním z mechanismů programované buněčné smrti, ke které dochází u nádorových buněk prsu po aplikaci taxanů. K její indukci může principielně docházet buď vnější nebo vnitřní dráhou. Diplomová práce má za cíl ...
  • Vliv dostupnosti sloučenin železa na expresi molekul zúčastněných v transportu netransferinových iontů železa: In vitro studie na lidských buněčných liniích K562 a Caco-2. 

   Defence status: DEFENDED
   Balušíková, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Význam a možnosti ovlivnění apoptózy v terapii hematologických malignit 

   Defence status: DEFENDED
   Mánková, Marie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Téma své diplomové práce "Význam a možnosti ovlivnění apoptózy v terapii hematologických malignit" jsem si vybrala, protože je to téma zajímavé nejen z vědeckého hlediska, ale přináší též reálnou naději na lepší a šetrnější ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV