• Aktivity z částicové fyziky na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nocarová, Marta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   This thesis is aimed at teaching of particle physics on secondary school level and studies literature dealing with experiments and activities which are usable in the clas- sroom. The research was focused on curricula in ...
  • Atom vodíku na vysokoškolské a středoškolské úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Legerská, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   This master thesis is focused on teaching the hydrogen atom on a university and high school level. The objective of this thesis is to compare ap- proaches to hydrogen atom in available university study materials. Based on ...
  • Bohrův model atomu 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebík, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Název práce: Bohrův model atomu Autor: Lukáš Hřebík Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena ...
  • Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu - elektrostatika 

   Defence status: DEFENDED
   Matějíčková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Práce volně navazuje na bakalářskou práci Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu II, obhájenou na konci akademického roku 2007. Jedním z cílů této diplomové práce bylo zmapovat téma elektrostatika z ...
  • Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu - stejnosměrný elektrický proud 

   Defence status: DEFENDED
   Snětinová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
   Práce volně navazuje na bakalářskou práci Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu I, obhájenou na konci akademického roku 2007. Cílem této práce bylo do elektronické sbírky do části stejnosměrný elektrický ...
  • Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu I. 

   Defence status: DEFENDED
   Snětinová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
  • Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu II. 

   Defence status: DEFENDED
   Matějíčková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Broža, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Název práce: Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky Autor: Bc. Ondřej Broža Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky ...
  • Multimediální materiály využívané pro výuku úvodních partií kvantové mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Maňas, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
  • Početní fyzikální úlohy - proces řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Řešení početních fyzikálních úloh vyplňuje nezanedbatelnou část výuky fyziky na základní i střední škole. Tato práce se zabývá otázkou, jakým způsobem řeší fyzikální úlohy studenti a jakým učitelé. Cílem práce je rozhodnout, ...
  • Řešené úlohy z elektromagnetismu pro elektronickou sbírku 

   Defence status: DEFENDED
   Pošta, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Práce volně navazuje na jiné bakalářské a diplomové práce, které se věnovaly tvorbě úloh pro Elektronickou sbírku řešených úloh z elektřiny a magnetismu. Jedním z cílů této diplomové práce bylo zmapovat internetové zdroje ...
  • Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubská, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce bylo doplnit Elektronickou sbírku úloh, která vzniká na Katedře didaktiky fyziky o 25 úloh. Úlohy jsou zařazeny napříč kapitolami okruhu Elektřina a magnetismus. Ke každé úloze bylo vytvořeno ...
  • Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - magnetické pole 

   Defence status: DEFENDED
   Popová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Naxev prace: Rescue iilohy r elekiriny a inagnetismn inagneticke pole Autorka: Market a Popovd Katedra (ustav): Kaledrn diduktiky fvzikv Vedouci bakalafske praee: R\/)r. '/.dcnka tiroklova e-mail vedouciho: ztlenku.hroklova ...
  • Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - střídavý proud 

   Defence status: DEFENDED
   Pfefrčková, Michala (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit soubor úloh se strukturovanou nápovědou a komentovaným řešením z kapitoly Střídavý proud. Tyto úlohy jsou zveřejněny v rámci Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky. ...
  • Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu pro Elektronickou sbírku úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Broža, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis is to create solution to physical problems in the field of electricity and magnetism for electronic collection. Within this thesis 15 problems were prepared. Problems are contained in the ...
  • Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - magnetické pole 

   Defence status: DEFENDED
   Popová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
   Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření strukturovaných úloh z tematického celku Magnetické pole, které jsou nyní zveřejněny v rámci Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky a doplňují tak úlohy vzniklé v rámci ...
  • Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - střídavý proud 

   Defence status: DEFENDED
   Pfefrčková, Michala (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Název práce: Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - střídavý proud Autorka: Michala Pfefrčková Katedra (ústav): Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. e-mail vedoucího: ...
  • Řešené úlohy z kvantové fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Popek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
  • Řešené úlohy z optiky pro elektronickou sbírku 

   Defence status: DEFENDED
   Homolová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce bylo doplnit Elektronickou sbírku řešených úloh, která vzniká na Katedře didaktiky fyziky, o úlohy z vlnové optiky a rozšířit tak nově otevřenou oblast Optika. V rámci práce bylo vytvořeno celkem 22 ...
  • Řešené úlohy z teoretické mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Roskot, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Cílem bakalářské práce bylo vytvoření řešených úloh z fyziky do elektronické sbírky, která vzniká na Katedře didaktiky fyziky. Vytvořil jsem 20 strukturovaných úloh, převážně vysokoškolské úrovně, zařazených do předmětu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV