• Charakteristika společenstva hub na opadu smrku ztepilého kultivací a analýzou T-RFLP 

   Kolářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Houby mají důležitou funkci při dekompozici jehličnatého opadu a ovlivňují koloběhy živin v lesních ekosystémech. Proto je kladen velký důraz na prozkoumání diverzity těchto organismů. Cílem této práce bylo popsat diverzitu ...
  • Diversita, fylogeneze a ekologie zástupců čeledi Geastraceae 

   Zehnálek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Čeleď Geastraceae je kosmopolitně rozšířenou skupinou hub se saprotrofním způsobem výživy. Její zástupci nesou základní rysy již neexistující třídy Gasteromycetes. Plodnice s angiokarpní morfologií se vyznačují dobře ...
  • Diverzita a funkce mikroskopických hub v opadu jehličnatých dřevin 

   Kolářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Diverzita a taxonomie rodu Steccherinum v České republice 

   Geigerová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá výskytem a taxonomií rodu Steccherinum na území České republiky. Zástupci rodu Steccherinum jsou kornatcovité houby z čeledi Meruliaceae vyznačující se ostnitým hymenoforem, malými ...
  • Diverzita a taxonomie zástupců rodu Geastrum ve Střední Americe 

   Zehnálek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   V temperátním pásu, zejména pak v Evropě a Severní Americe, představuje rod Geastrum velmi dobře prozkoumanou skupinu břichatkovitých hub s dlouhodobou a obsáhlou historií studia. Naše znalost diverzity zástupců z jiných ...
  • Diverzita, výskyt a fylogeneze zástupců anamorfního rodu Chalara 

   Seifertová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Rod Chalara shrnuje anamorfní, mikroskopické zástupce hub s typickou morfologickou stavbou konidiogenní buňky - fialidy s bříškem a dlouhým trubicovitým límečkem, z něhož vychází nejčastěji hyalinní, cylindrické konidie. ...
  • Endofytní houby v nadzemních pletivech rostlin z čeledi Ericaceae 

   Koudelková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Endofytickým houbám se věnuje mnoho studií, nadzemní pletiva rostlin z čeledi Ericaceae však z tohoto hlediska příliš prozkoumána nejsou, většina literatury se věnuje především houbám tvořícím erikoidní mykorhizu. Tato ...
  • Fytopatogenní houby způsobující nekrózu kůry Acer pseudoplatanus 

   Kelnarová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Nekróza kůry je symptom různě závažných onemocnění způsobených různými patogeny. Na javorech klenech jsou nekrózy kůry relativně často pozorovány, zejména v souvislosti s oslabením stresem jako jsou klimatické extrémy či ...
  • Hyaloscyphaceae - současný pohled na fylogenezi a diverzitu 

   Bundová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Čeleď Hyaloscyphaceae (Helotiales) zahrnuje mikroskopické druhy hub, které jsou charakterizovány sesilními apothecii s excipulárními chlupy; tyto chlupy jsou velmi dobrým taxonomickým znakem. Naprostá většina druhů této ...
  • Interakce hub a pancířníků v lesním opadu 

   Černá, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Interakce mikroskopických hub a krytenek v opadu smrku ztepilého 

   Konvalinková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Krytenky i houby jsou běžnými obyvateli opadu jehličnanů. Jejich interakce v tomto prostředí byly studovány jen zřídka, ačkoliv tyto organismy dosahují vysoké biologické rozmanitosti a mohou hrát významnou roli v koloběhu ...
  • Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby 

   Ježková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Esenciální oleje jsou těkavé látky z rostlin se širokým spektrem účinků. Mnohé z nich vykazují antifungální aktivitu. Poněvadž stále narůstá rezistence patogenních hub k antimykotikům, je nalezení nových antifungálních ...
  • Mykorhizní symbióza rostlin na stanovištích kontaminovaných PAH 

   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Pohlavný systém vreckatých húb radu Pezizales 

   Janošík, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Sexual reproduction is essential part of life for numerous ascomycetes. Based on their requirement for opposite partner to produce fruiting bodies with ascospores, fungi can be in general divided into two mating systems - ...
  • Rozšíření a význam invazního patogenu Cryptostroma corticale na Acer pseudoplatanus v Praze 

   Kelnarová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Sazná nemoc kůry (sooty bark disease) způsobená fytopatogenní houbou Cryptostroma corticale je jednou z aktuálních hrozeb pro populaci javoru klenu v Evropě. Od prvního nálezu v Praze v roce 2005 bylo zaznamenáno několik ...
  • Vliv pancířníků na složení společenstva hub v opadu borovice lesní 

   Černá, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   3 Abstrakt Cílem této práce bylo zjistit, zda pancířníci ovlivňují druhové spektrum hub v opadu borovice lesní (Pinus sylvestris), a zda schopnost disperze částic hub souvisí s druhem pancířníka. Za tímto účelem jsem ...
  • Vliv sekundárních metabolitů (esenciálních olejů) na endofytické houby kolonizující listy Rhododendron tomentosum 

   Koudelková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Rhododendron tomentosum je stálezelený keř, který je typický svým obsahem sekundárních metabolitů, především esenciálního oleje s antimikrobiálními účinky. Diverzita endofytických hub v tomto druhu a jejich případná adaptace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV