• Bounds on existence of odd and unique expanders 

   Defence status: DEFENDED
   Hlásek, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Práce se zabývá studiem existence expanderů a zaměřuje se především na liché a jednoznačné expandery. Naším nejdůležitějším výsledkem je tvrzení, že v každém grafu lze vybrat malou neprázdnou podmnožinu jeho vrcholů takovou, ...
  • Complexity of dynamic data structures 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 8. 2021
   Sorting is one of the fundamental problems in computer science. In this thesis we present three individual results. Asymptotically optimal sorting networks have been created by Ajtai et al. [1983]. But Asharov et al. [2021] ...
  • Constructions of Bounded-depth Superconcentrators 

   Defence status: DEFENDED
   Domes, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   V naší práci shrnujeme známé výsledky týkající se různých typů expanderů, horní a dolní odhady jejich velikostí a explicitní konstrukce. Tyto expandery poté využíváme ke konstrukci superkoncentrátorů omezené hloubky optimální ...
  • Data structure behavior with variable cache size 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Cache-oblivious algoritmy jsou dobře prostudované v situaci, kdy velikost cache zůstává konstantní. V posledních letech byla zkoumána i situace s pro- měnlivou velikostí cache. Naší motivací jsou programy běžící pseudo-paralelně ...
  • Datové struktury pro setříděné ukládání dat 

   Defence status: DEFENDED
   Bulánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   V předložené práci studujeme dvě varianty přihrádkovací hry. Tato hra je použita v důkazu spodniho odhadu časové složitosti vkládání prvků do setříděného pole. Ukážeme, že tyto varianty přihrádkovací hramy jí až na konstantní ...
  • Kolmogorovovská složitost a Shannonova informace 

   Defence status: DEFENDED
   Sekerka, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   There arose two successful formalisations of the quantitative aspect of information over the course of the twentieth century: Shannon information and Kolmogorov complexity. Both afore mentioned definitions are rooted in ...
  • Limits of Data Structures, Communication, and Cards 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Limits of Data Structures, Communication, and Cards - Abstract In this thesis, we study several aspects of computational complexity. One of the main topics is the complexity of data structures, which are algorithms for ...
  • New Bounds for Combinatorial Problems and Quasi-Gray Codes 

   Defence status: DEFENDED
   Das, Debarati (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   This thesis consists of two parts. In part I, a group of combinatorial problems pertaining to strings, boolean matrices and graphs is studied. For given two strings x and y, their edit distance is the minimum number of ...
  • The Online Labeling Problem 

   Defence status: DEFENDED
   Bulánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Setříděné pole je zásadní algoritmický koncept, jehož online varianta je základem pro problém online labelingu. Problém online labelingu je definován následovně. Vstupem je pole velikosti m a posloupnost celých čísel z ...
  • Ošetřovatelská péče o ženu s preeklampsií, perinatologické výsledky ve vztahu k hladinám kreatininu v mateřské krvi 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   Pre-eclampsia (PE) is a serious multi-organ disease complicating pregnancy. It occurs in 2-8% of pregnancies worldwide and approximately 50,000 women die from its consequences each year. This bachelor's thesis summarizes ...
  • Prevence porodního poranění novorozence během spontánního a operačního porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Plevová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Cílem bakalářské páce je definovat preventivní postupy, které jsou součástí antenatální a perinatální péče a předchází porodnímu traumatu novorozence. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
  • Pseudorandom walks and chip firing games 

   Defence status: DEFENDED
   Mittal, Parth (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Studujeme dva deterministické procesy analogické náhodným procházkám na grafech. První je hra s vystřelováním žetonů, chip-firing game, zavedená Björnerem a Lovászem. Jedná se o hru jednoho hráče hranou pohybem žetonů po ...
  • Variants of Reed-Solomon codes over other algebraic structures 

   Defence status: DEFENDED
   Končický, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Reed-Solomonovy kódy tvoří známou rodinu samoopravných kódů s mnoha dobrými vlastnostmi. Tyto kódy však pro svou funkčnost vyžadují konečné těleso, které omezuje velikost abecedy na mocniny prvočísel. V této práci jsme ...
  • Vliv progesteronu na maternální imunitní systém v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Škvorová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Pregnancy represents a major challenge to the maternal immune system. From an immunological point of view, a fetus is a semi-allograft. The mechanisms providing immunological paradox of fetal tolerance are still not well ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV