Now showing items 1-17 of 17

  • Assessment centre : (moderní metoda výběrového řízení) 

   Defence status: DEFENDED
   Hovád, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Práce je zaměřena na studium moderního nástroje současné personální praxe - Assessment centra (AC). Je v ní představen teoretický základ AC, jeho veškeré prvky, kritéria výběru účastníků i kritéria jejich hodnocení. Přes ...
  • Impact of the Digital Revolution on the Music Industry 

   Defence status: DEFENDED
   Antoš, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Informational cascades in economics 

   Defence status: DEFENDED
   Hrachovec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Davové chování je jednou z oblastí, která ještě není příliš prozkoumána. Existují přístupy v sociologii, psychologii stejně tak jako v ekonomii. Jeden z takovýchto přístupů staví na takzvaných informačních kaskádách. ...
  • Irrational Behaviour 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato teze zpochybňuje představu racionálně se chovajících jednotlivců jako předpoklad mikroekonomických a makroekonomických modelů. Jejím cílem je ukázat, že základy, na kterých je moderní ekonomie postavena, nejsou zase ...
  • Measuring Market Power: The Czech Market of Mobile Operators 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce se zabývá měřením tržní síly. Jelikož je tržní síla významným faktorem určujícím povahu konkurenčních vztahů na trhu, její měření je důležitým aspektem zejména politiky ochrany hospodářské soutěže. Práce se ...
  • Nabídka pobídek pro zahraniční investory 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Ocenění lesních porostů pro národní účty 

   Defence status: DEFENDED
   Lauer, Luboš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
   Oceňování lesů můžeme rozdělit na tři skupiny. Oceňování půdy, ocenění lesních porostů a ocenění ostatních aktiv. Tato diplomová práce se zabývá pouze oceněním lesních porostů. Vzhledem k vývoji v Evropské unii je velmi ...
  • Oligopolistic Markets in Terms of Equlibrium Problems with Equlibrium Constraints 

   Defence status: DEFENDED
   Červinka, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
  • Oligopoly theory : mobile phone providers in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Šopovová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá Teorií oligopolů, která je aplikovaná na trh mobilních operátorů v ČR. Práce se snaží analyzovat trh v letech (1995-2008) a zjistit, které oligopolní chování bylo v průběhu let pro tento trh ...
  • Porovnanie troch úžitkových funkcií a ich aplikácia na rôzne aspekty spotrebiteľského chovania 

   Defence status: DEFENDED
   Mišuráková, Mária (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Many economists have tried to measure the utility of wealth and to predict human behavior based on this. In my thesis, I describe three such models - the expected utility theory, the prospect theory and the maximization ...
  • Problém morálního hazardu pojišťovacího agenta 

   Defence status: DEFENDED
   Kalíšková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
  • Proměny japonského personálního managementu v čase a prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Zvědělíková, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   The subject of this work is to assess the evolvement of Japanese Human Resource Management mainly from the last decade of the 20th century, the time of the economic crisis in Japan, until present times. The different style ...
  • Revenue price model and binary demand function with application to software pricing 

   Defence status: DEFENDED
   Lipták, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
  • Specific attributes of Human resource management in Non-profit organizations 

   Defence status: DEFENDED
   Glebova, Margarita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Existuje společná myšlenka, že řízení lidských zdrojů v neziskových společností je velmi odlišné od řízení lidských zdrojů v ziskové společnosti. Z jedné strany, existuje mnoho rozdílů při zaměstnání lidí nebo strategické ...
  • Strategic behaviour upon market entry 

   Defence status: DEFENDED
   Žofka, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá chováním firem při možnosti vstupu na více trhů. Tato situace nastává často při expanzi firem nebo při zavedení nového výrobku. Použitý model je podobný modelu Bresnahana a Reisse (1990), který ...
  • Trojí pohled na zákaznické věrnostní programy 

   Defence status: DEFENDED
   Kuš, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Martin Kuš Trojí pohled na zákaznické věrnostní programy Bakalářská práce Praha 2011 Abstrakt Tato bakalářská práce popisuje mechanismus ...
  • Ukončenie činnosti firmy a transakčné náklady 

   Defence status: DEFENDED
   Kosturák, Matej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   V mojej práci som sa zameral na základné zložky problému úpadku spoločnosti. Základom bolo porozumeniu kapitálovej štruktúry spoločnosti a jej prepojeniu so svetom insolvencie. V texte sa venujem rôznym aspektom kvalitatívnej ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV