• Aktivizace nezaměstnaných mladých osob v Jihomoravském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Hromas, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato diplomová práce má za cíl zkoumat aktivizaci nezaměstnaných mladých lidí do 24 let prostřednictvím Úřadu práce České republiky. V práci je provedena analýza fungování, možností a specifik jednotlivých nástrojů, které ...
  • Aktivizace seniorů v systému sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v systému sociálních služeb. Zaměřuje se na problémy při poskytování aktivizačních služeb z pohledu jejich poskytovatelů. Klíčovým cílem práce je zjistit a identifikovat hlavní ...
  • Analýza nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváč, Vlastislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Résumé This thesis focuses on the implementation of the active employment policy in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany and in particular its use of a time when the labour market is negatively affected ...
  • Case - management jako řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kosina, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
  • Case-management jako řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kosina, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
  • Cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Výborná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   The bachelor thesis "Targeting of active labour market programmes in Czech Republic" deals with used early assessment methods, selection criteria to individual active employment policy programs and finally with evaluation ...
  • Česká migrační a integrační politika v perspektivě mongolské migrace 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 10. 2012
   rigorózní práce: V období mezi lety 2006 a 2008 došlo k významnému nárůstu mongolské migrace do České republiky. Mongolové přijížděli převážně skrze formální a neformální zprostředkovatelské agentury a v ČR pracovali ...
  • Dlouhodobá nezaměstnanost osob 18-24 let v okrese Sokolov 

   Defence status: DEFENDED
   Jouzová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá problémem nezaměstnanosti osob ve věku 18 - 24 let v okrese Sokolov. Tato skupina osob v posledních letech zaujímá první místo v počtu nezaměstnaných osob v okrese Sokolov. Základní zdroje dat ...
  • Finanční vzdělávání jako prevence proti předlužení českých domácností 

   Defence status: DEFENDED
   Vltavská, Silvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Finanční vzdělávání jako prevence proti předlužení českých domácností" se zabývá problémem zvyšující se zadluženosti domácností. V České republice v posledních letech přibývá lidí, kteří se ocitají ve ...
  • Firemní politika přátelská rodině z pohledu zaměstnavatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Stolleová, Nela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   This bachelor's thesis deals with the topic of family-friendly company policies in the Czech Republic. The text introduces individual measures, taking which can employer help to manage working and family life of his ...
  • Hodnocení realizace programu společensky účelných pracovních míst (na příkladu Prahy) 

   Defence status: DEFENDED
   Habal, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením realizace programu společensky účelných pracovních míst (SÚPM) v Praze. Práce kompletně představuje veřejně politický proces včetně způsobů hodnocení veřejných politik. Dále popisuje ...
  • Hodnocení reformy politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti v ČR z roku 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Výborná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   (abstrakt) Diplomová práce pojednává o institucionální reformě služeb zaměstnanosti v České republice z roku 2011. Sjednocením administrace sociálních dávek do jednoho místa a vytvořením nového generálního Úřadu práce se ...
  • Hodnocení systému prevence a pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kšandová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   This thesis covers the main problems related to loss of housing in the context of the institutional setting in the Czech Republic. The aim of this thesis is explaining the institutional setup of the system of prevention ...
  • Hodnotenie procesu deinštitucionalizácie a transformácie náhradnej starostlivosti na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Rimková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práca sa venuje problematike sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže v kontexte aktuálne prebiehajúceho procesu deinštitucionalizácie a transformácie náhradnej starostlivosti. Na základe teórie implementácie sa v ...
  • Institucionální systém boje s nelegální zaměstnaností v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Knoblochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce "Institucionální systém boje s nelegální zam stnaností v R" pojednává o institucionálních opat eních, která jsou provád na eskou republikou v oblasti nelegálního zam stnávání. St žejní institucí, která má ...
  • Kde budu bydlet a kdo mi pomůže? Přechod mladých dospívajících z dětských domovů do samostatného života v Jihočeském kraji. 

   Defence status: DEFENDED
   Lacinová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
  • Komparace důchodového systému a jeho reformy v ČR a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Šárková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bachelor thesis " The comparison of the pension system and pension reform in the Czech Republic and Slovak Republic ." deals with the situation regarding the pension system in the Czech Republic and in the Slovak ...
  • Komparace pěstounské/profesionální péče na přechodnou dobu v České republice a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Potužníková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   The substitute family care is a very important part of family policy, which gives the child the opportunity to grow up in a family where its needs are met. One of the types of the substitute care is the temporary foster ...
  • Komparace postavení neformálních pečovatelů v systému dlouhodobé péče v Česku a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Lucie Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This bachelor thesis looks into informal long-term care in the Czech Republic and Slovakia. Providing informal care can be hard and often has negative impacts on informal caregivers, which can even lead to burnout syndrome. ...
  • Komparace systémů sociálních služeb v České republice a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubišková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Cílem diplomové práce je porovnat systémy sociálních služeb v České republice a na Slovensku. Autorka se zaměřuje na probíhající reformy obou systémů a analyzuje, nakolik se jim daří naplňovat vytyčené cíle. Tyto cíle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV