• Aktivizace nezaměstnaných mladých osob v Jihomoravském kraji 

   Hromas, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato diplomová práce má za cíl zkoumat aktivizaci nezaměstnaných mladých lidí do 24 let prostřednictvím Úřadu práce České republiky. V práci je provedena analýza fungování, možností a specifik jednotlivých nástrojů, které ...
  • Aktivizace seniorů v systému sociálních služeb 

   Křivánková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The bachelor thesis deals with the activization of seniors in the system of social services. It focuses on issues in providing of activization services from the point of view of their providers. The key aim of the work is ...
  • Analýza nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a Spolkové republice Německo 

   Hlaváč, Vlastislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Résumé This thesis focuses on the implementation of the active employment policy in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany and in particular its use of a time when the labour market is negatively affected ...
  • Cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR 

   Výborná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR" se zabývá používanými metodami early assessmentu, kritérii výběru do jednotlivých programů aktivní politiky zaměstnanosti a v neposlední řadě hodnocením ...
  • Česká migrační a integrační politika v perspektivě mongolské migrace 

   Jelínková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 10. 2012
   rigorózní práce: V období mezi lety 2006 a 2008 došlo k významnému nárůstu mongolské migrace do České republiky. Mongolové přijížděli převážně skrze formální a neformální zprostředkovatelské agentury a v ČR pracovali ...
  • Dlouhodobá nezaměstnanost osob 18-24 let v okrese Sokolov 

   Jouzová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá problémem nezaměstnanosti osob ve věku 18 - 24 let v okrese Sokolov. Tato skupina osob v posledních letech zaujímá první místo v počtu nezaměstnaných osob v okrese Sokolov. Základní zdroje dat ...
  • Finanční vzdělávání jako prevence proti předlužení českých domácností 

   Vltavská, Silvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Finanční vzdělávání jako prevence proti předlužení českých domácností" se zabývá problémem zvyšující se zadluženosti domácností. V České republice v posledních letech přibývá lidí, kteří se ocitají ve ...
  • Firemní politika přátelská rodině z pohledu zaměstnavatelů 

   Stolleová, Nela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem firemní politiky přátelské rodině v České republice. V textu jsou představena jednotlivá opatření, kterými mohou zaměstnavatelé napomoci skloubit pracovní a rodinný život svých zaměstnanců. ...
  • Hodnocení realizace programu společensky účelných pracovních míst (na příkladu Prahy) 

   Habal, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The topic of the diploma thesis is "The evaluation of implementation the socially purposeful job's program in Prague". The thesis describes the public policy process including methods of evaluating public policies. Further, ...
  • Hodnocení reformy politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti v ČR z roku 2011 

   Výborná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   (abstrakt) Diplomová práce pojednává o institucionální reformě služeb zaměstnanosti v České republice z roku 2011. Sjednocením administrace sociálních dávek do jednoho místa a vytvořením nového generálního Úřadu práce se ...
  • Hodnocení systému prevence a pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení v České republice 

   Kšandová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá hlavními problémy souvisejícími se ztrátou bydlení v kontextu institucionálního nastavení v České republice. Cílem práce je vysvětlení institucionálního nastavení systému prevence a pomoci ...
  • Hodnotenie procesu deinštitucionalizácie a transformácie náhradnej starostlivosti na Slovensku 

   Rimková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práca sa venuje problematike sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže v kontexte aktuálne prebiehajúceho procesu deinštitucionalizácie a transformácie náhradnej starostlivosti. Na základe teórie implementácie sa v ...
  • Institucionální systém boje s nelegální zaměstnaností v ČR 

   Knoblochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce "Institucionální systém boje s nelegální zam stnaností v R" pojednává o institucionálních opat eních, která jsou provád na eskou republikou v oblasti nelegálního zam stnávání. St žejní institucí, která má ...
  • Kde budu bydlet a kdo mi pomůže? Přechod mladých dospívajících z dětských domovů do samostatného života v Jihočeském kraji. 

   Lacinová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
  • Komparace důchodového systému a jeho reformy v ČR a na Slovensku 

   Šárková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce "Komparace důchodového systému a jeho reformy v České republice a na Slovensku" se zabývá situací ohledně systému důchodového zabezpečení v České republice a na Slovensku. V práci se autorka věnuje stručnému ...
  • Komparace pěstounské/profesionální péče na přechodnou dobu v České republice a na Slovensku 

   Potužníková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Náhradní rodinná péče představuje velmi důležitou součást rodinné politiky, která poskytuje dítěti možnost vyrůstat v rodině, kde jsou naplňovány jeho potřeby. Jedním z typů náhradní rodinné péče je péče na přechodnou dobu, ...
  • Komparace postavení neformálních pečovatelů v systému dlouhodobé péče v Česku a na Slovensku 

   Svobodová, Lucie Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá neformální péčí v kontextu dlouhodobé péče v Česku a na Slovensku. Vykonávání neformální péče je náročné a často mívá na pečovatele negativní dopady, které mohou vést až k syndromu vyhoření. ...
  • Komparace systémů sociálních služeb v České republice a na Slovensku 

   Hrubišková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Cílem diplomové práce je porovnat systémy sociálních služeb v České republice a na Slovensku. Autorka se zaměřuje na probíhající reformy obou systémů a analyzuje, nakolik se jim daří naplňovat vytyčené cíle. Tyto cíle ...
  • Komparácia aktívnej politiky zamestnanosti vo vzťahu k nezamestnanosti absolventov v Českej a Slovenskej republike 

   Hankovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Táto bakalárska práca sa venuje problému nezamestnanosti absolventov. Európu trápi vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a Česká a Slovenská republika nie sú výnimkou. Absolventi patria medzi ohrozené skupiny na trhu práce a ...
  • Kvalifikace podle potřeb doby 

   Hanousková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Bakalářská práce Kvalifikace podle potřeb doby pojednává o celoživotním učení, jeho základní myšlence a hlavní znacích společnosti vědění. Věnuje se druhům a dělení celoživotního učení. Dále zmiňuje strategické dokumenty, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV