• Allylation of αβ-unsaturated aldehydes 

   Defence status: DEFENDED
   Syedysheva, Kateryna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
  • Application of enantioselective allylation for synthesis of compounds isolated from Streptomyces gramineus 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Terézia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   E-492, actinofuranone A, and JBIR-108 are natural compounds isolated from actinobacteria Streptomyces genus and can lead to the development of new pharmaceuticals as they have some biological interesting activities. Although ...
  • Cykloadice 3-(deoxyribos-1-yl)propynoátu s alkyny 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhavá, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V této práci jsem se zabývala přípravou Dewarových benzenů obsahující deoxyribosidouvou skupinu. Syntéza těchto látek vycházela z ethynylace halogenosy za vzniku anomerní směsi odpovídajících ethynyldeoxyribos, následována ...
  • Cyklotrimerizační reakce C-alkynyldeoxyribosidů s diyny 

   Defence status: DEFENDED
   Číhalová, Sylva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Development of new pathways for syntheses of sesquiterpenoids 

   Defence status: DEFENDED
   Topolovčan, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Tato práce se skládá ze čtyř částí, kde každá část popisuje syntézu strukturně rozdílných sloučenin. Tyto syntézy však mají společný základ v použití metodik založených na využítí stechiometrických či katalytických reakcí ...
  • Development of new syntheses of condensed aromatic compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiser, Reinhard Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Diserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti ...
  • Enantioselective allylation of dienals and their application in tiacumicin synthesis 

   Defence status: DEFENDED
   Koukal, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Stávající metodologie katalytické enantioselektivní allylace aldehydů byly aplikovány na konjugované dienaly a později také na haloakrylaldehydy. Vznikající enantiomerně obohacené homoallylalkoholy byly, často ve vysoké ...
  • Enantioselektivní allylace thiofen-2-karbaldehydu 

   Defence status: DEFENDED
   Motloch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   První část této bakalářské práce se zabývá enantioselektivní allylací thiofen-2- karbaldehydu na příslušný chirální homoallylalkohol za použití chirálních Lewisových bází jako katalyzátorů. Nejvyšší dosažená asymetrická ...
  • Enantioselektivní reakce katalyzované chiralními heterocyklickými sloučeninami 

   Defence status: DEFENDED
   Vlašaná, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 3. 2013
   Novel bis(tetrahydroisoquinoline) N,N'-dioxides 1,2 belong to the group of compounds with axial chirality that act as a Lewis base. These properties make them useful chiral catalysts in reactions such as allylation, opening ...
  • Enantioselektivní syntéza aktinofuranonového fragmentu 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Terézia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá novým postupem pro přípravu nenasyceného fragmentu aktinofuranonu JBIR-108, který byl izolován z aktinobakterie Streptomyces gramineu. Tento exotoxin vykazuje cytototoxickou aktivitu proti ...
  • Enantioselektivní syntéza liquiritigeninu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolská, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Katalytická enantioselektivní desymetrizace meso-epoxidů 

   Defence status: DEFENDED
   Malatinec, Štefan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Catalytic enantioselective desymmetrization of meso-epoxides is widely used in many areas of chemistry. Such process is usually catalyzed by a transition metal complex with a chiral ligand. Recently, a synthesis of an ...
  • Katalytické anelační reakce N-heterocyklů s alkyny 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubý, Samuel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Cieľom bakalárskeho projektu bolo využiť štiepenie C-C a C-H väzieb pre prípravu kationových N-heterocyklických zlúčenín. V rámci projektu bolo cieľom študovať rôzne katalytické systémy, rozsah reakcií vzhľadom k štruktúrnym ...
  • Katalytické cykloadičné reakcie tribenzocyklínu 

   Defence status: DEFENDED
   Jacko, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The main aim of the bachelor thesis was to investigate the reactivity of tribenzocyclyne, a triangular molecule, undergoing reactions with antiaromatic biphenylenes and their heteroanalogues. Those reactions consist of C-C ...
  • Modification of Isoprenoids. 

   Defence status: DEFENDED
   Eignerová, Barbara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Organic and Nuclear Chemistry MODIFICATION OF ISOPRENOIDS Synopsis of PhD Thesis Mgr. Barbara Eignerová Prague 2010 Supervisor: Prof. Martin Kotora Introduction ...
  • Modulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmann, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   4, Závěr . Na mode|ovém případě by|a demonstrována provedite|nost navrhované syntetické s:rategie. Podaři|o se ukázat, Že je moŽné postupně vystavět tetracyklický steroidní ske|et :cmocí opakovaného pouŽití stechiometrické ...
  • Nové biologicky aktivní látky na bázi ethacrynové kyseliny 

   Defence status: DEFENDED
   Opekar, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Příprava 6-aryl- a 6-heteroarylpurinů [2+2+2] -cyklotrimerizacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   SOUHRN 1) Byly zavedeny tři rostlinné expresní systém umožňující produkci biologicky aktivních proteinů. První využívá dočasné exprese z vektoru dopraveného do buňky Agrobacteriem po infiltraci listů tabáku bakteriální ...
  • Příprava alkynylferrocenů a jejich metathetické reakce s alkyny 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Příprava axiálně chirálních pyridin-N-oxidů a jejich aplikace v organokatalýze 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdina, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 12. 2007
   o\ =Í Ě=Eíš$;*e.s Ei3E'1a?i l=;iěa ÉiE.Eé gžiž|; E=ž:g 7ElĚ.; zĚi;i žÉÉiĚě:-'7i,ž 1.!:;s .iÉeEi,Éři{É -;E'-žEš;1;;ítEšÉ .Ě=-Ě!:, ?:íiťŠš:;Ě;'b'jÉ3Ěi.í=-íš;EašÉ€ ={=.á .1 ==ž,+ai g=*ŤÉ É E'! : ::Ě,'!žiE Éí; g := : 9 ?EE ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV