• Allylation of αβ-unsaturated aldehydes 

   Syedysheva, Kateryna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
  • Cykloadice 3-(deoxyribos-1-yl)propynoátu s alkyny 

   Kulhavá, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V této práci jsem se zabývala přípravou Dewarových benzenů obsahující deoxyribosidouvou skupinu. Syntéza těchto látek vycházela z ethynylace halogenosy za vzniku anomerní směsi odpovídajících ethynyldeoxyribos, následována ...
  • Cyklotrimerizační reakce C-alkynyldeoxyribosidů s diyny 

   Číhalová, Sylva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Development of new pathways for syntheses of sesquiterpenoids 

   Topolovčan, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Tato práce se skládá ze čtyř částí, kde každá část popisuje syntézu strukturně rozdílných sloučenin. Tyto syntézy však mají společný základ v použití metodik založených na využítí stechiometrických či katalytických reakcí ...
  • Development of new syntheses of condensed aromatic compounds 

   Kaiser, Reinhard Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Diserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti ...
  • Enantioselective allylation of dienals and their application in tiacumicin synthesis 

   Koukal, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Stávající metodologie katalytické enantioselektivní allylace aldehydů byly aplikovány na konjugované dienaly a později také na haloakrylaldehydy. Vznikající enantiomerně obohacené homoallylalkoholy byly, často ve vysoké ...
  • Enantioselektivní allylace thiofen-2-karbaldehydu 

   Motloch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   První část této bakalářské práce se zabývá enantioselektivní allylací thiofen-2- karbaldehydu na příslušný chirální homoallylalkohol za použití chirálních Lewisových bází jako katalyzátorů. Nejvyšší dosažená asymetrická ...
  • Enantioselektivní reakce katalyzované chiralními heterocyklickými sloučeninami 

   Vlašaná, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 3. 2013
   Novel bis(tetrahydroisoquinoline) N,N'-dioxides 1,2 belong to the group of compounds with axial chirality that act as a Lewis base. These properties make them useful chiral catalysts in reactions such as allylation, opening ...
  • Enantioselektivní syntéza aktinofuranonového fragmentu 

   Morávková, Terézia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá novým postupem pro přípravu nenasyceného fragmentu aktinofuranonu JBIR-108, který byl izolován z aktinobakterie Streptomyces gramineu. Tento exotoxin vykazuje cytototoxickou aktivitu proti ...
  • Enantioselektivní syntéza liquiritigeninu 

   Kolská, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Modification of Isoprenoids. 

   Eignerová, Barbara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Organic and Nuclear Chemistry MODIFICATION OF ISOPRENOIDS Synopsis of PhD Thesis Mgr. Barbara Eignerová Prague 2010 Supervisor: Prof. Martin Kotora Introduction ...
  • Modulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla 

   Herrmann, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   4, Závěr . Na mode|ovém případě by|a demonstrována provedite|nost navrhované syntetické s:rategie. Podaři|o se ukázat, Že je moŽné postupně vystavět tetracyklický steroidní ske|et :cmocí opakovaného pouŽití stechiometrické ...
  • Nové biologicky aktivní látky na bázi ethacrynové kyseliny 

   Opekar, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Příprava 6-aryl- a 6-heteroarylpurinů [2+2+2] -cyklotrimerizacemi 

   Turek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   SOUHRN 1) Byly zavedeny tři rostlinné expresní systém umožňující produkci biologicky aktivních proteinů. První využívá dočasné exprese z vektoru dopraveného do buňky Agrobacteriem po infiltraci listů tabáku bakteriální ...
  • Příprava alkynylferrocenů a jejich metathetické reakce s alkyny 

   Suchá, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Příprava axiálně chirálních pyridin-N-oxidů a jejich aplikace v organokatalýze 

   Hrdina, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 12. 2007
   o\ =Í Ě=Eíš$;*e.s Ei3E'1a?i l=;iěa ÉiE.Eé gžiž|; E=ž:g 7ElĚ.; zĚi;i žÉÉiĚě:-'7i,ž 1.!:;s .iÉeEi,Éři{É -;E'-žEš;1;;ítEšÉ .Ě=-Ě!:, ?:íiťŠš:;Ě;'b'jÉ3Ěi.í=-íš;EašÉ€ ={=.á .1 ==ž,+ai g=*ŤÉ É E'! : ::Ě,'!žiE Éí; g := : 9 ?EE ...
  • Příprava biologicky aktivních látek s chinazolinovým skeletem 

   Štěpánek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 1. 2016
   This thesis concludes my contribution to research of HIV-1 capsid assembly inhibitors. It has been shown that 2,4-disubstituted quinazoline derivatives are able to inhibit this process both, in competitive biochemical assay ...
  • Příprava nových organokatalyzátorů na bázi bipyridinů 

   Ulč, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   1,1'-Bis(tetrahydroisochinolin)-N,N'-dioxidy reprezentují jednu ze tříd silných Lewisových bází, které jsou používány v organokatalýze, například při allylaci aldehydů. V rámci této diplomové práce byly připraveny nové ...
  • Reakce alkenů vyvolané hydridy a alkyly přechodných kovů 

   Nečas, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 12. 2009
   l0 5. Conclusion 1) The first and practical catalýic method for smooth deallylation of 2-substituted-2-allylmalonates to 2-substituted malonates via selective cleavage of the C-C bond under mild reaction conditions has ...
  • Syntéza 1,2-disubstituovaných cyklopentadiénov a ich aplikácia v príprave metalocénov 

   Vician, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   In this master thesis 1,2-disubstituted cyclopentadienes were prepared by method composed of three transition metal catalysed reactions. Then, the cyclopentadienes were converted into cyclopentadienyl manganese, rhenium ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV