• Bifunkční BODIPY pro optické značení biomolekul 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   V této práci byl připraven ve vodě rozpustný derivát BODIPY s aktivní skupinou umožňující připojení dalších skupin. Cílová aplikace tohoto bifunkčního bioortogonálního derivátu BO- DIPY je fluorescenční značení biomolekul ...
  • Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Paúrová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   V rámci této bakalářské práce byly připraveny a studovány cyklámové bifunkční deriváty nesoucí fosfonátové pendantní skupiny [4-methyl-11-p-karboxybenzyl-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan-1,8- bis(methylenfosfonová kyselina) ...
  • Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Název: Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi Řešitel: Bc. Martina Benešová Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze E-mail autora: EvaGlaser@seznam.cz ABSTRAKT ...
  • Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Blahut, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Vzhledem k nesporným farmakologickým výhodám látek značených radionuklidy kovů a jejich využití v humánní medicíně je tato práce zaměřena především na design a syntézu nového ligandového systému pro komplexaci dvojmocné ...
  • Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Hlavním cílem této práce byla příprava makrocyklického ligandu založeného na 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekanovém skeletu, jež je vhodný pro komplexaci dvojmocných kationtů mědi. Cyklamový makrocyklus byl navržen tak, aby ...
  • Bifunkční chelatanty pro selektivní komplexaci mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Paúrová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Název: Bifunkční chelatanty pro selektivní komplexaci mědi Řešitel: Bc. Monika Paúrová Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz ...
  • Bimodální makromolekulární kontrastní látky vhodné pro MRI a luminiscenční mikroskopii 

   Defence status: DEFENDED
   Kačenka, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Cross-bridged cyklamy jako ligandy dvojmocného manganu 

   Defence status: DEFENDED
   Míka, Luděk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Název: Cross-bridged cyklamy jako ligandy dvojmocného manganu Řešitel: Bc. Luděk Míka Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz ...
  • Deriváty cyklamu s koordinujícími bifunkčními skupinami v pozicích 1,8 pro selektivní komplexaci mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Hörnerová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Copper radionuclides are the object of increasing interest due to their advantageous properties for use in tumor diagnostics (PET, SPECT) and radiotherapy. In order to accomplish the best biodistribution the metal ion needs ...
  • Deriváty triazacyklononanu s thiazolovou postranní skupinou pro ukotvení do polymerních nosičů 

   Defence status: DEFENDED
   Willimetz, Robert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   With the growing resistance of bacteria to antibiotics, it is crucial to search for other ways to treat and prevent bacterial infections. Bacteria attached to the surface of medical implants can form a so-called biofilm, ...
  • Design a syntéza ligandů pro selektivní separaci dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Beliš, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Radioizotopy mědi jsou pro své rozmanité fyzikální vlastnosti používány v nukleární medicíně. Součástí přípravy radiofarmak obsahujících měď je separace připravených radionuklidů od nežádoucích prvků, zejména zinku a niklu. ...
  • Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Medová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název: Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi Řešitel: Jan Havlík Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz ...
  • Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocného manganu 

   Defence status: DEFENDED
   Míka, Luděk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Název: Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocného manganu Řešitel: Luděk Míka Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz ...
  • Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocného manganu 

   Defence status: DEFENDED
   Pniok, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Design a syntéza selektivních chelatantů trojmocného gallia 

   Defence status: DEFENDED
   Krchová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato bakalářská práce je zaměřena na popis přípravy dvou nových ligandů (založených na 1-oxa-4,7-diazacyklononanovém skeletu), které by byly potenciálně vhodné pro rychlou a selektivní komplexaci iontů trojmocného gallia. ...
  • Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 2. 2018
   Díky svým unikátním vlastnostem a vysoké biokompatibilitě patří fluorescenční nanodiamanty mezi slibné zástupce uhlíkatých nanomateriálů s potenciálně širokým spektrem uplatnění v mnoha odvětvích. Jejich nízká intenzita ...
  • Design ligandů pro medicínské aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Paúrová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   V posledních letech jsou díky své široké palet koordina ních a fyzikálních vlastností ve v tší mí e studovány radionuklidy m di (61 Cu, 64 Cu a 67 Cu). Tyto nuklidy nacházejí uplatn ní p edevším na poli nukleární medicíny, ...
  • Hydrosolubilization of BODIPY for optical labelling of biomolecules 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   1 Abstrakt Cílem této práce bylo ukázat syntézu a potenciální využití fluorescenčních sond rozpustných ve vodě založených na BODIPY. Konkrétně se jednalo o přípravu sond s mono- a heterobi- funkčními funkčními skupinami. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV