• Aktivity současného českého anarchistického hnutí 

   Holub, Tadeáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Následující práce byla napsána, aby poskytla pohled na anarchistické hnutí v podobě jeho nenásilných aktivit, kterým není v médiích věnováno místo. V mé práci jsem se zaměřil na poskytnutí pohledu na formy těchto aktivit ...
  • Intimita a láska v rituálech sekt a menšinových církví 

   Neubauerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Následující práce je pokusem o rozšíření sociologické diskuze o nový pohled na zkoumání sekt a menšinových církví. V rámci teoretických východisek práce je kladen důraz na vymezení problematiky sekt, menšinových církví, ...
  • Intimita a technologie: Smartphone jako nejlepší přítel? 

   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce se zaměřuje na intimitu a technologii v kontextu moderní společnosti. Vztah těchto dvou aspektů společnosti je představen jako vzájemně se ovlivňující, kdy intimita stále více strukturuje technologii a na druhou ...
  • Korupce jako narativ 

   Fiala, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   FIALA, Šimon. Korupce jako narativ. Praha, 2012. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. 59 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Michal Kotík. ...
  • Očekávané zklamání jako kulturní praktika: O souvislostech snění o lásce a zklamání mladých českých žen 

   Kompanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tato práce je zaměřena na podobu současných milostných vztahů s zklamání. Cílem práce je prozkoumat souvislost mezi sněním o romantické lásce a láskou, které se mladým ženám v milostném vztahu dostává. Práce vychází především ...
  • Polyamory: nový trend nebo návrat ke kořenům? 

   Hrstková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tématem bakalářské práce je konstrukce intimity v polyamory, tedy takových vztazích, kde spolu funguje v emocionální i sexuálním soužití tři a více lidí. K možnosti prožívat tyto vztahy přispělo rozvolnění hodnot a norem ...
  • Prvky kontroly a rituály uživatelů konopí 

   Oreský, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem kontrolovaného užívání marihuany. Cílem této práce je zmapovat prvky kontroly, kterými uživatelé marihuany minimalizují vznik potenciálních problémů spjatých s užíváním této drogy. ...
  • Sociologická analýza sexuality v současných českých hraných filmech 

   Pok, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tato bakalářská práce analyzuje ze sociologické perspektivy sexualitu v současných českých hraných filmech. Filmové médium patří v sociologii mezi marginální oblast výzkumu, zvláště v české akademické sféře. Práce se proto ...
  • Sociologická analýza sexuality v současných českých hraných filmech 

   Pok, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce analyzuje ze sociologické perspektivy sexualitu v současných českých hraných filmech. Filmové médium patří v sociologii mezi marginální oblast výzkumu, zvláště v české akademické sféře. Práce se proto ...
  • Vztahy v seriálech a seriály ve vztazích. Analýza souvislosti sledování romantických seriálů a představ o vztazích 

   Váchová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
  • Životní styl českých singles: zaměření na sexuální a intimní vztahy 

   Háčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato práce se věnuje životnímu stylu českých singles se zvláštním zaměřením na jejich sexuální a intimní vztahy. Jedná se o kvalitativní výzkum zkoumající biografie lidí, kteří sami sebe definují jako singles. Cílem této ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV