• Early voting ve volebním systému USA 

   Horký, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce Early voting ve volebním systému USA se zabývá konceptem, který má za cíl výrazně zjednodušit volební proces, zvýšit volební účast a zpřístupnit volební proces co největšímu množství oprávněných voličů. ...
  • Emergency Powers jako součást prezidentských pravomocí 

   Antonínová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Prezident Spojených států se těší značnému množství pravomocí. Ty jsou zakotveny především v Ústavě nebo dále delegovány Kongresem, v průběhu vývoje prezidentské funkce ovšem docházelo k rozšiřování pravomocí, a to zejména ...
  • Executive privilege v politickém systému USA 

   Janoušková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na výsadní právo prezidenta Spojených států amerických, známé pod názvem executive privilege, na neposkytování informací Kongresu a potažmo veřejnosti. Primární použité teoretické koncepty ...
  • Fenomén "executive orders" v americkom politickom systéme 

   Bui Thuy, Hanh (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Počas vývinu amerického politického systému si prezidentský úrad privlastnil tzv. unilaterálne nástroje, ktorými môže presadzovať svoju agendu bez potreby súhlasu Kongresu a súdnej moci. Tieto nástroje však nie sú zakotvené ...
  • Financování prezidentských kampaní v USA: mizející role veřejného financování 

   Slavíčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá systémem veřejného financování prezidentských kampaní ve Spojených státech amerických a faktem, že desítky let úspěšně fungoval, ale jeho využívání během posledních několika let prakticky ...
  • Impeachment jako prvek systému "checks and balances" 

   Fanturová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
  • Imperiální prezidentství v USA 

   Sedlák, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   (abstrakt) Tématem magisterské diplomové práce je tzv. imperiální prezidentství. Tento pojem uvedl do politologie Arthur M. Schlesinger ve své knize The Imperial Presidency. Schlesinger reagoval na graduální nárůst moci ...
  • Komparácia oficiálnej politiky multikulturalizmu v Kanade a Austrálii 

   Mackuliaková, Kristína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Line-item veto v politickém systému Spojených států amerických 

   Houda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Tato práce nazvaná Line-item veto v politickém systému Spojených států amerických se snaží zmapovat problematiku, která dosud nebyla českými politology příliš studována. V první části se tato práce věnuje line-item vetu ...
  • Motor voter bill a jeho dopady 

   Kubiková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Na rozdíl od jiných demokratických zemí, nezodpovídá ve Spojených státech za registraci voličů k volbám stát, ale občan samotný. Registrace byla zaváděna od konce 19. století a od té doby se její formy různě proměňovaly. ...
  • Politické aspekty nominačního procesu soudců Nejvyššího soudu ve Spojených státech amerických 

   Zástěra, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
  • Postavení viceprezidenta v exekutivě USA 

   Dohnal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce pojednává o úřadu viceprezidenta USA, jeho pravomocech a postavení v americké exekutivě. Vzhledem k relativně skrovnému ústavnímu vymezení viceprezidentství jsou předmětem práce rovněž okolnosti historického vývoje ...
  • Prezident a veřejnost: Aspekty vztahu prezidenta USA s americkou veřejností 

   Gottwaldová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce se zabývá vzájemným vztahem prezidenta Spojených států s americkou veřejností. V rámci vymezeného tématu zkoumám způsoby, jakými veřejnost projevuje své mínění vůči prezidentovi a jaké faktory a události ovlivňují ...
  • Prezident USA a jeho vztah s médii 

   Vránová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tématem této bakalářské práce je vztah prezidenta USA s médii. V průběhu dvacátého století se prezident stává nejviditelnější součástí amerického politického systému. Na úkor Kongresu na sebe přebírá více iniciativy a stává ...
  • Primární volby v USA 

   Mertová, Viktorie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Primární volby jsou první fází nominačního procesu kandidátů na prezidenta Spojených států. Jedná se o dominantní způsob výběru kandidátů, který politické strany uplatňují. Rozšíření primárních voleb během dvacátého století ...
  • Role senátního filibusteru ve fungování politického systému USA 

   Dopieralla, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce se zabývá fenoménem legislativních obstrukcí v Senátu Spojených států amerických. Představuje filibuster jako jeden z procedurálních nástrojů, kterým disponuje legislativní menšina při projednávání návrhů zákonů, ...
  • Sbor volitelů USA: historický vývoj a současná aplikace se zaměřením na jeho reformní alternativy 

   Musilová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Specifika postavení kalifornského guvernéra: role a pravomoci 

   Líčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Taiwan versus Čína - mírové znovusjednocení? (Dopad vzájemných vztahů na taiwanskou státní suverenitu, mezinárodní postavení a uznání) 

   Hořánková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Transatlantická spolupráce mezi USA a EU (2012-2018) 

   Fedorucová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Témata, spojená se zahraniční politikou Spojených států amerických vůči Evropské unii se od přelomu tisíciletí objevují v diskuzích odborníků stále intenzivněji. Toto je dáno několika faktory, mezi něž patří primárně síla ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV