• Aktuální právní problematika zaknihovaných cenných papírů v České republice 

   Valentová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
  • Aktuální právní problémy bankovní regulace 

   Kadlic, Alexander (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Táto diplomová práca sa zaoberá otázkami, ktoré možno nájsť v súvislosti s bankovou reguláciou. V súčasnej dobe globalizovaného sveta zohrávajú banky ako finančný sprostredkovatelia významnú úlohu. Banky sú prítomné v našom ...
  • Alternativní financování malých a středních podniků 

   Vacula, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Alternative financing of small and medium-sized enterprises This thesis analyses whether the legal framework, both present and envisaged, regulating securitisation and crowdfunding is likely to improve the access of small ...
  • Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky 

   Krčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   59 Abstract Applicatin of MiFID directive on activities in universal bank MiFID or Markets on financial instruments Directive, is extensive and key European financial market regulation. Introduced into the laws of all the ...
  • Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky 

   Krčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   52 Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států ...
  • Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky 

   Krčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   52 Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států ...
  • Audit finančních institucí 

   Dřizgová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   90 Abstrakt a klíčová slova Audit finančních institucí Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku auditu finančních institucí. Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala právě toto téma, je můj ...
  • Auditorská činnost 

   Berková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Název: Auditorská činnost Klíčová slova: auditor, odpovědnost, mezinárodní auditorské standardy ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na právní aspekty činnosti auditorů, zejména v kontextu odpovědnosti auditorů za protiprávní ...
  • Bankovní dohled a regulace v České republice a ve Spolkové republice Německo 

   Trefilová, Inna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěr Vzhledem k tomu, že úprava dohledu se v německém právním řádu vyvíjela řadu let, fakticky již od 30. let 20. století, je na první pohled systematika německých norem mnohem přehlednější, normy se zdají být preciznější ...
  • Bankovní obchody 

   Kolařík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 10. 2010
   Banky- definice,bankovnilicence,bankovnidinnosti,Bankovniobchody- pojem,charakteristikaa systematizace,Depozitni(vkladov6)obchody- piijfm6nivkladri,bankovniemisniobchody speci6lnidepozitniprodukty,Finandndrivdrovdobchody ...
  • Bankovní obchody a jejich právní úprava 

   Bobro, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Bankovní obchody a jejich právní úprava 

   Císař, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   Diplomová práce pojednává o bankovních obchodech a jejich právní úpravě v kontextu platné české legislativy. Primárním cílem této práce je přiblížit potencionálním čtenářům obecnou problematiku bankovních obchodů, poskytnout ...
  • Bankovní obchody a jejich právní úprava 

   Sivý, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Téma: Bankovní obchody a jejich právní úprava Autor: Milan Sivý Rok: 2010/2011 Záměrem této práce je objasnit některé základní otázky související zejména s činností bank, které se v moderní společnosti staly ...
  • Bankovní obchody a jejich právní úprava 

   Schuh, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěr V předešlých kapitolách byly diskutovány nejrůznější bankovní obchody, které tuzemské bankovní ústavy poskytují, resp. za daných zákonných podmínek poskytovat mohou. U každého z obchodů byl proveden jeho popis, byly ...
  • Bankovní obchody a jejich právní úprava 

   Nevrlý, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zaměřuje na přiblížení bankovních obchodů z obecného hlediska a zpracovává i tuzemskou právní úpravu včetně obchodních podmínek používaných bankami. V práci jsem se rozhodl některé druhy bankovních ...
  • Bankovní platební karty v České republice 

   Kvaková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 2. 2009
   Závěr Jak bylo zmíněno již v textu diplomové práce, za bankovní platební karty lze považovat ty platební karty, které jsou vydávané jen a pouze bankami (pokud je vydávají na území České republiky), mají přesně stanovené ...
  • Bankovní tajemství 

   Taškárová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Shrnutí Název diplomové práce: Bankovní tajemství Práce se zabývá problematikou tradičního institutu bankovního tajemství, které slouží na ochranu údajů klientů svěřených bance. Práce systematicky rozebírá tento institut ...
  • Bankovní úvěry podnikatelské klientely 

   Dolejš, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 2. 2009
   12. English summary Bank loans to entrepreneurial (corporate) customers There is no commonly accepted definition of loan in the Czech law and theory. The Czech civil law distinguishes between "loan" (as defined in the ...
  • Bitcoin - právní rámec a praktické aspekty jeho používání v platebním styku 

   Pardubický, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Cílem této práce je analyzovat bitcoinový platební systém z pohledu právních i praktických otázek, které se vyskytují v souvislosti s jeho používáním. Bitcoinový platební systém je moderní elektronický platební systém, ...
  • Burza cenných papírů 

   Schicková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 1. 2011
   Burza cenných papírů Obsah pojmu "burza" podléhá změně v průběhu času. Faktory, které tuto změnu způsobují, jsou vzájemně provázané a navzájem se ovlivňují. Zavedení moderních telekomunikačních technologií v oblasti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV