• Časy a způsoby v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Pyciaková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   In hindi tenses and moods can be divided into two groups: root tenses and moods and auxiliated tenses and moods. Among root tenses and moods belong: futurum, imperative and subjunctive. Auxiliated tenses and moods can be ...
  • The English influence on Hindī 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Hindi is the official language of India and a predominant language in the so-called Hindi belt, i.e. the states and territories of Himachal Pradesh, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Uttaranchal, ...
  • Ergativní konstrukce v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Renáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Tato práce se zaměřuje na základní popis jazykovědného jevu zvaného ergativ. Pojmem "ergativ" nebo spíše "ergativní konstrukce" rozumíme takovou konstrukci, v níž je syntaktickým východiskem objekt ve tvaru přímého nezávislého ...
  • Gerundium v hindčině 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubovie, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Cieľom mojej práce je podrobne popísať slovesné podstatné meno - gerundium a jeho funkcie v súčasnej hindčine. Tento jav spadá v hindčine pod problematiku infinitívu a jeho konštrukcií. Gerundiálne konštrukcie autori v ...
  • Hindčina a jazyková politika Indie 

   Defence status: DEFENDED
   Nagy, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Táto práca sa zaoberá hindčinou ako úradným jazykom Indie. Vychádza z jej postavenia ako úradného jazyka už v koloniálnom období. Ďalej sa venuje presadzovaniu roznorodých myšlienok o hindčine ako národnom a neskor úradnom ...
  • Hindčina a jazyková politika Indie 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrisová, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Indická republika sa v priebehu dejín stretla s viacerými recami, ktoré vládli nad jej územím. India, ako mnohojazycná krajina, preto nemala lahkú situáciu pri riešení jazykového problému, predovšetkým v postkoloniálnom ...
  • Hindština, urdština a hindustánština - jazykový vývoj a sociolingvistické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   (česky) Cílem diplomové práce bude popis jazykového vývoje hindštiny a urdštiny ze stejného gramatického a lexikálního základu (dialekt kharī bolī). Divergence vývoje bude popisována jak z hlediska historického vývoje na ...
  • Hinduismus a architektura 

   Defence status: DEFENDED
   Vítů, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Bakalářská práce Hinduismus a architektura pojednává o historickém vývoji hinduistické architektury na indickém subkontinentu. Práce sleduje tento vývoj od kořenů hinduistické architektury v buddhistickém umění indického ...
  • Impact of English on the Modern Hindi 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The aim of this thesis was to provide a description of the linguistic behaviour and repertoire of the speakers of Hindi from the so-called middle-class of the capital city of Delhi, who come into contact with native speakers ...
  • Indická epika a její mimoindický vývoj (Jáva, Malajsie) 

   Defence status: DEFENDED
   Jákl, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Cílem této práce je popsat a vysvětlit vliv starší indické epické tvorby1 na javánskou a malajskou literaturu v kontextu indického kulturního vlivu na celou oblast jihovýchodní Asie. Pokusím se poukázat na zásadní skutečnost ...
  • Indický pohrebný rituál od minulosti po súčasnosť 

   Defence status: DEFENDED
   Hadvigová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT (in English) The diploma work deals with the hindu funeral rite. The thesis is based on the study of original Indian resources in Hindi and Sanskrit, as well as on treatises on this topic ...
  • Indologie v Rusku 

   Defence status: DEFENDED
   Zingfeld, Ksenia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
  • Jazykové rysy moderní hindské povídky v diaspoře 

   Defence status: DEFENDED
   Khadimetova, Nilufar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav jižní a centrální Asie Diplomová práce Studentka: Nilufar Khadimetová Jazykové rysy moderní hindské povídky v diaspoře Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá popisem ...
  • Kult démonických bohyní v severní Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Lichtenbergová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Práce se věnuje fenoménu uctívání ženských démonických božstev v severní Indii. Mapuje vývoj jejich kultu na základě archeologických nálezů, literárních památek a moderních vědeckých výzkumů od prehistorie, přes středověk ...
  • Lidské tělo v hindských idiomech 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Cílem této práce je popisným způsobem zpracovat problematiku hindské idiomatické slovní zásoby, a sice konkrétně takové idiomy, které obsahují jako svůj komponent pojmenování části lidského těla. Jelikož je problematika ...
  • Manuov zákonník a dharmašástry 

   Defence status: DEFENDED
   Hadvigová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bol bližší pohľad na Manuov zákonník so zámerom zoznámiť čitateľa s týmto pre Indov veľmi významným dielom a zdôvodniť jeho dôležitosť napriek rôznym sporným miestam a nezrovnalostiam, ...
  • Moderní indické umění - nástin vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Vítů, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   V této bakalářské práci se snažím podat chronologický nástin vývoje moderního indického vizuálního umění v čase, od jeho počátků až po současnost. Determinantem pro klíčový atribut "moderní", je pak výhradně indický ...
  • Morfonologické rysy sanskrtu a ich slovanské paralely v kontexte vzťahov medzi indo-iránskymi a balto-slovanskými jazykmi 

   Defence status: DEFENDED
   Džunková, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spoločnými morfologickými a fonologickými rysmi sanskrtu a slovanských jazykov. Obsahuje zoznam spoločných lexémov v sanskrte a slovanských jazykoch uvedený na záver. Vychádza z teórií ...
  • Nástin dějin indické klasické hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce je nástinem dějin indické klasické hudby od védských dob po současnost, přičemž středem zájmu je od 13. stol. severoindická hudební tradice, tzv. hindustánská hudba. Snaží se zachytit vývoj hudební teorie i praxe ...
  • Obrazy moderní Indie - reflexe v životě a díle malíře M.F. Husaina 

   Defence status: DEFENDED
   Vítů, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Tato diplomová práce přináší pohled na život a dílo moderního indického malíře M. F. Husaina (1915-2011), se zvláštní pozorností věnovanou jeho umělecké tvorbě reflektující socio-kulturní změny probíhající v Indii v éře ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV