• Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové 

   Ličková, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové Autor: Aneta Ličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a ...
  • Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové 

   Ličková, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové Autor: Aneta Ličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a ...
  • Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje 

   Švorcová, Nikol (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: sociální a klinické farmacie Autor: Nikol Švorcová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého ...
  • Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje 

   Lepšová, Nikol (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: sociální a klinické farmacie Autor: Nikol Švorcová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého ...
  • Analýza magistraliter receptů v lékárně nemocnice České Budějovice 

   Předota, Václav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Analýza magistraliter receptů v lékárně Nemocnice České Budějovice Autor: Václav Předota Nemocnice České Budějovice Konzultant rigorózní práce: Jan Kostřiba Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v ...
  • Analýza marketingových strategií lékáren 

   Mikulcová, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Teoretická část diplomové práce definuje základní pojmy z oblasti marketingu a poskytuje celkový přehled marketingových strategií. Dále pojednává o významu marketingu ve zdravotnictví a popisuje možnosti využití internetových ...
  • Analýza marketingových strategií lékáren 

   Mikulcová, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Teoretická část diplomové práce definuje základní pojmy z oblasti marketingu a poskytuje celkový přehled marketingových strategií. Dále pojednává o významu marketingu ve zdravotnictví a popisuje možnosti využití internetových ...
  • Analýza padělků léčiv z pohledu lékové politiky 

   Boltnarová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor Barbora Boltnarová Školitel PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce Analýza padělků léčiv z pohledu lékové ...
  • Farmakovigilance : Vývoj lékové regulace a přehled platné legislativy 

   Manišová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 3. 2019
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Michaela Manišová Consultant PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Thesis Pharmacovigilance: ...
  • Farmakovigilance léčivé látky zolpidem 

   Vorel, Roman (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Social and Clinical Pharmacy Author: Roman Vorel Supervisor: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Pharmacovigilance of active substance ...
  • Názory a postoje pacientů na rozdíly ve zdravotnických systémech v ČR a SRN 

   Pousková, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student: Klára Pousková Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Názory a postoje pacientů na ...
  • Podnikatelská etika ve farmaceutických firmách 

   Nováková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Tato diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává přehled základních pojmů souvisejících s etikou a podnikatelskou etikou. Dále popisuje podnikatelskou etiku a etické nástroje a metody ...
  • Reklama ve farmacii 

   Šťávová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Lucie Šťávová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Reklama ve farmacii Teoretická část ...
  • Vstup nového produktu na farmaceutický trh 

   Mašát, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   V této práci je věnována pozornost privátní značce potravinových doplňků IPC KOMPLEX společnosti International Pharmaceutical Corporation, a.s., která je nově zaváděna na český trh. Cílem této práce je vyhodnocení výrobních ...
  • Vyhrazené léčivé přípravky 

   Suchánek, David (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student David Suchánek Školitel PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce Vyhrazené léčivé přípravky Úvod: Na základě ...
  • Vyhrazené léčivé přípravky 

   Suchánek, David (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 18. 2. 2020
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Student David Suchánek Supervisor PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis Selected medicinal products ...
  • Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky 

   Tučková, Vendula (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Tématem diplomové práce je definování životních nákladů osob se získaným postižením míchy v oblasti krční páteře - tetraplegiků, kteří tvoří specifickou skupinu osob se zdravotním postižením. Jako dílčí cíl se snaží najít ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV