• Animus a Anima 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
  • Cesta 

   Defence status: DEFENDED
   Chauturová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   The desk study related to six large-sized drawing whose core topic is a Way. The only mark is to involve all inspirational sources and the other possibly outfalls of issue as well. From the way and travelling in its ...
  • Cesta - Hora k obcházení 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V diplomové práci je prezentován můj vlastní pohled na umění a svět kolem nás. Stěžejní je chápání života a umění jako cesty a neustálého hledání. Na základě tohoto pohledu jsou rozebírána obecně i konkrétně dílčí témata ...
  • Cesta - hora k obcházení 

   Defence status: DEFENDED
   Haráková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Tato práce nahlíží téma hory a cesty k ní ze tří pohledů. První kapitola se věnuje estetickému vnímání přírody v evropské, japonské a čínské kultuře a jeho projevu v umění. Druhá část vymezuje cestu jako putování člověka ...
  • Cesta - hora k obcházení 

   Defence status: DEFENDED
   Kabátníková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   This work called A Way - A Mountain to go round is an attempt to grasp the theme as a wandering to one's "center" in a general way (theoretical part) as well as in the own personal approach (practical part). ...
  • Cesta - setkávání a nacházení 

   Defence status: DEFENDED
   Seidlová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The paper consists of a theoretical part, an art project and a didactic part which reflect the topic of the diploma work from the symbolic and onthological point of view through theory, reflexion and creative process in ...
  • Cesty, kameny, rozcestníky 

   Defence status: DEFENDED
   Páleníková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Vlastním cílem této práce není, ani původním záměrem nikdy nebylo úplné zmapování zachovalých kamenů v kraji. To by jistě vyžadovalo několikaleté vlastivědné bádání inventárního charakteru - především u kamenů hraničních. ...
  • Člověk a kůň 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Peštová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Téma diplomové práce ČLOVĚK A KŮŇ Jana Peštová 6. ročník Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Prezenční studium Vedoucí diplomové práce: Doc. ...
  • Člověk a kůň (Jiný přítel) 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Téma diplomové práce ČLOVĚK A KŮŇ (Jiný přítel) Jana Peštová 7. ročník Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Prezenční studium Vedoucí diplomové ...
  • Člověk v umění 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Teoretická práce se snaží přiblížit dobu 50. a 60. let let ve 20.st. a umění pop artu. Na příkladu hrdiny ukázat jak důležitý má význam nejen ve výtvarném umění a proč je Superman tak oblíbený. Didaktická část má za úkol ...
  • Čtverec - kruh - obdélník 

   Defence status: DEFENDED
   Boťová, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   /Diploma Work/ Prague 2UU6 - Charles University, Faculty of education, Department of art education. 75 pases. (Supplements: 74 designs of art work. 9 photographs of own art works. 32 art works of basic school children. 9 ...
  • Čtverec, kruh, obdélník 

   Defence status: DEFENDED
   Sikorová, Alicja (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   A sguare, a circle or other geometrie shapes are discovering in the art through the centuries. In many times, these are like the symbols, in the other case, these are like the forms of the picture. Their function are fading ...
  • Fenomen figura 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlá, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Diplomová práce sestává ze tří částí, teoretické, výtvarné a didaktické. Zkoumá způsoby tvorby významu při zobrazován, člověka V teoretické části práce sleduje podstatu, specifika a historii figurativního zobrazování. ...
  • Fenomén krajina 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Sbírání starých a časem poznamenaných předmětů vedlo k vytvoření stolních krajin. Fascinace těmito věcmi byla podnětem pro malby. Spřízněnost některých děl výtvarných umělců, i vlastní reflexe vytvořených objektů i maleb, ...
  • Fenomén krajina aneb kudy teče Botič 

   Defence status: DEFENDED
   Hejduková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Moje diplomová práce krystalizovala velmi dlouho a prošla mnohými proměnami. Avšak cítím, že se mi podařilo nalézt cestu, jak propojit výtvarné umění se vztahováním se k přírodě. Navíc je to cesta, která ač komentuje ...
  • Industriální formy 

   Defence status: DEFENDED
   Šromová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tento text je součástí mé mnohaleté výtvarné tvorby. Industriální architektura, mechanické součástky, fascinace funkcí mechanizmů a estetika průmyslu obecně jsou mým dlouholetým koníčkem. Tyto jevy se staly stěžejní pro ...
  • Industriální krajina. Možnost tématu v umění a výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchynková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tématem industriální krajiny ve výtvarném umění z hlediska pedagogického, historického a teoretického. V teoretické části se autorka zabývá výkladem jednotlivých pojmů, které s touto industriální ...
  • Krajina 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchynková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato práce se zabývá tématem krajiny vnitřní a vnější ve výtvarném umění z hlediska pedagogického, historického a teoretického. Teoretická část bakalářské práce nahlíží na téma krajiny z několika pohledů, z nichž se soustředí ...
  • Krajinoumalba 

   Defence status: DEFENDED
   Kochanová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Anotace: Kochanová, P.: Krajinoumalba. [Diplomová práce] Praha, 2013 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 134 s. Predmetom diplomovej práce je tvorba viazaná na prírodné prostredie, ...
  • Meditace - kontemplace 

   Defence status: DEFENDED
   Šemberová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Základní údaje : Šemberová, K.: Meditace - kontemplace /Diplomová práce/ Praha 2007 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 71 s. (Přílohy : soubor uměleckých děl, CD s foto uměleckých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV