• Edukace pacienta s lymfomem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marková, Naďa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   (v AJ) I chose the education of a patient with lymphoma as the topic for my bachelor thesis. I consider this topic very actual because the occurence of lymphoma is increasing (In: Linkos,2019). Lymphomas are referred as ...
  • Edukace pacienta s nově diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus 2. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Herentinová, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Úvod do problematiky a význam tématu: Počet pacientů s diabetes mellitus 2. typu každoročně narůstá. Ač je u tohoto onemocnění důležitá genetická predispozice, na vzestupném trendu se prokazatelně významně podílí nezdravý ...
  • Edukace pacienta s obezitou 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Věra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Introduction to the subject matter: Experts find obesity one of the most serious health issues of the 21st century. It increases the risks connected with both the physical and mental health (In: World Health Organization ...
  • Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii 

   Defence status: DEFENDED
   Risplerová, Miroslava (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje historickému vývoji specifické kategorie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii od opatrovníků po vznik a vývoj samostatného oboru dětská sestra. V práci je uveden vývoj profesní přípravy, ...
  • Historie ošetřovatelství v Dánském království 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrtová, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Nursing is a field that has been professionalized quite recently since the second half of the 20th century. Interest in its history rises at the end of 20th century, however, research is uneven. We have relatively well ...
  • Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, je v praxi méně ...
  • Kvalita života pacientů po transplantaci jater 

   Defence status: DEFENDED
   Štrynková, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Tvář transplantace jater se v posledních desetiletí změnila. Zlepšení jde pozorovat nejen z hlediska přežití, ale i zlepšenou kvalitou života po tomto náročném výkonu. I právě proto je kvalita života jeden z faktorů, na ...
  • Metody výuky pro nácvik hygieny rukou 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Úvod do problematiky a význam tématu: Předmětem této diplomové práce je zaměření na problematiku týkající se metod výuky pro nácvik hygieny rukou u zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení. Problematika zvyšování ...
  • Multikulturní komunikace na jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Korfelová, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   (v ČJ) Tématem práce je ošetřovatelský proces z pohledu multikulturního ošetřovatelství u pacienta-cizince v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. S ohledem na nárůst turismu a počet přistěhovalců v České republice ...
  • Ošetrovateľský proces u hemodialyzovaného pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Šmajda, Dávid (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Chronické zlyhanie obličiek je často bezpríznakové a bezbolestivé. Veľa chorých ľudí si až príliš neskoro uvedomí, že sa s ich telom, respektíve funkciou obličiek niečo deje. Pri obličkovom zlyhaní vzniká komplexná metabolická ...
  • Ošetřovatelská péče o chronické rány z pohledu sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kolandová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   The introduction to problematics: Nowadays there is opened gates for choosing individual medical devices. It's our goal to ensure and mediate the best therapy and comfortability in nursing care. I can't forget to the ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin 

   Defence status: DEFENDED
   Šoókyová, Bianka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila téma ošetřovatelské péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin. Zvolené téma považuji za velmi aktuální, protože se dané onemocnění řadí mezi kardiovaskulární a ta jsou ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfomem 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Naďa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   (v AJ) I chose the topic for my bachelor thesis: Nursing care of a patient with lymphoma. I consider this topic as a very actual because the occurence of lymphoma is increasing (In: Linkos, 2019). Lymphomas refer to tumors ...
  • Ošetřovatelská péče o pacientku po gastrickém bypassu pro morbidní obezitu 

   Defence status: DEFENDED
   Miksová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   In my bachelor thesis I was dealing with the problem of morbid obesity (BMI 40 and more) with combined surgery according to worldwide criteria IFSO - International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic ...
  • Ošetřovatelské postupy u komplikované peritonitis 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   (v AJ) For my diploma thesis I chose Nursing care for patients with complicated peritonitis as a topic, because care for these patients must be complex and often requires long-term stay at the anesthesiology and resuscitation ...
  • Ošetřovatelské vizity a jejich význam z pohledu všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Miroslava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Bakalářská práce je věnována problematice ošetřovatelských vizit. Ošetřovatelské vizity mají velkou důležitost z hlediska kvality péče, kterou by měly poskytovat všeobecné sestry a ošetřovatelský personál. Navíc jsou velice ...
  • Ošetřovatelský proces u klienta se stenozou arteria carotis interna 

   Defence status: DEFENDED
   Duštírová, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Tématem bakalářské práce "Ošetřovatelský proces u klienta se stenózou arteria carotis interna" přibližuji problematiku a specifika pooperační péče u pacientů s touto diagnózou. Zúžení krční tepny na podkladě ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta podstupujícího ortognátní operaci 

   Defence status: DEFENDED
   Farová, Denisa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Ortognátní chirurgie je významným oborem moderní medicíny a estetické stomatologie. Zabývá se léčbou čelistních anomálií. V bakalářské práci otevírám, z pohledu sestry, problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s trvalou tracheostomií 

   Defence status: DEFENDED
   Körblerová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tracheostomie je mutilující zákrok a pro pacienta může být zdrojem fyzických, psychických a sociálních traumat. České republice je provedeno průměrně 170 ých tracheostomií ročně. teoretické části jsem se zaměřila na druhy, ...
  • Perioperační ošetřovatelská péče u pacienta s kolorektálním karcinomem - robotická resekce 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvachová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Bakalářská práce přibližuje, z pohledu sálové sestry, problematiku ošetřovatelské péče u pacienta podstupujícího plánovanou střevní operaci pomocí robotického systému. V teoretické části popisuje procesy ošetřovatelské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV