• Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů 

   Defence status: DEFENDED
   Jirovský, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 31. 3. 2015
   DP - Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů v prostředí telekomunikačních poskytovatelů. Obsahuje historii vývoje, ...
  • e-Government 

   Defence status: DEFENDED
   Vyškovský, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 12. 2014
   Cílem práce je provedení studie teoretického vymezení eGovernmentu v České republice a jeho následnou komparaci se skutečným fungováním v praxi. Smyslem nebylo pouze opisovat teoretické koncepty přístupu k elektronizaci ...
  • Obstrukce spojené s právem na informace 

   Defence status: DEFENDED
   Tuláček, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 12. 2016
   Tématem diplomové práce jsou obstrukce spojené s realizací práva na informace, a to jak povinných subjektů, tak žadatelů o informace. Právo na informace je politickým právem zakotveným jak v Listině základních práv a svobod, ...
  • Opakované použití informací veřejného sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Gaertner, Petr Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 12. 2017
   69 The re-use of public-sector information This thesis considers the re-use of public-sector information in the context of freedom of information. The thesis describes the following: a) the implications of freedom of ...
  • Povinné zveřejňování informací 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Duty to Publish Information (Abstract) I chose as my topic the obligation to publish official records, its legal grounds and connections with other areas. The analysis includes practical aspects and takes into account rapid ...
  • Právní aspekty realizace developerského projektu z pozice investora 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Real estate development is an intersectoral discipline not only itself, but also in the field of law, because within it both public and private legal relationships are established. The aim of this work is to analyze the ...
  • Právní úprava pravomocí veřejného ochránce práv v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pástorová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Právní úprava pravomocí veřejného ochránce práv v ČR Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na téma právní úpravy pravomoci a působnosti veřejného ochránce práv v České republice. Úloha a postavení veřejného ochránce práv, ...
  • Právo na informace 

   Defence status: DEFENDED
   Strava, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Resumé Práce se zabývá otázkou definování pojmu práva na informace. Rozsáhlá a dlouhá veřejná debata o různých institutech práva na informace pokračuje v České republice i ve světě, a proto se autor rozhodl pátrat po ...
  • Právo na informace 

   Defence status: DEFENDED
   Stárek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Shrnutí Úvodní pasáž předkládané diplomové práce pojednává o obecných termínech, které jsou následně podrobněji rozvedeny. Čtenáři přináší určitý vhled do projednávané problematiky. Dále se zde hovoří o legislativní úpravě ...
  • Právo na informace o platech a odměnách zaměstnanců veřejné správy 

   Defence status: DEFENDED
   Kilian, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   SHRNUTÍ Název práce: Právo na informace o platech a odměnách zaměstnanců veřejné správy Cílem předkládané práce je provedení studie teoretického vymezení práva na informace o platech a odměnách zaměstnanců veřejné správy ...
  • Právo na informace obchodních korporací 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Právo na informace obchodních korporací Práce se zabývá obchodními korporacemi jako povinnými subjekty práva na informace a konfliktem o poskytování informací o jejich činnosti. Od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. ...
  • Regulace virtuálních operátorů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Winkelbauer, Erik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato práce má za cíl poskytnout přehled práv a povinností dopadajících na mobilní virtuální operátory v České republice a s nimi souvisejících práv a povinností síťových mobilních operátorů. Ve své první části se práce ...
  • Vybraná omezení práva na informace 

   Defence status: DEFENDED
   Joklík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 11. 2015
   Právo na informace je dnes neodmyslitelným atributem demokratického právního státu sloužící jako nástroj kontroly veřejné moci. Toto právo však není neomezitelné a naráží tak na řadu omezení. Tato práce si bere za úkol ...
  • Zveřejňování platů ve veřejné správě 

   Defence status: DEFENDED
   Kračmar, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 11. 2015
   Zveřejňování platů ve veřejné správě - abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výkladem ustanovení § 8b InfZ, které obsahuje poměrně samostatnou a komplexní právní úpravu poskytování informací o příjemcích veřejných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV