• Akviziční systém odborné literatury s podporou informovaného rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Oberreiterová, Lada (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Knihovny jsou důležitým zdrojem informací nezbytných pro vědeckou a výzkumnou činnost, pro práci v akademickém prostředí či rozvoj naší společnosti. Knihovny investují ročně velké částky do nákupu informačních zdrojů pro ...
  • Alternativní vyhledávač systému EGOTHOR 

   Defence status: DEFENDED
   Košalko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Nowadays, it is necessary to process huge amount of information what is reflected by actual trends in informatics. The objective of the thesis is to give the theoretical analysis and implementation of processing and searching ...
  • Aproximativní datové profilování 

   Defence status: DEFENDED
   Kolek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Na základě analýzy datových vstupů přináší datové profilování sumarizaci hodnot, která je vypočtena pomocí různých typů statis- tik. S růstem velikosti dat uložených v datových zdrojích se však nejedná o výpočetně snadnou ...
  • C++ Object Persistency Using Object/Relational Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, poskytující služby objektově-relačního mapování programům psaných v jazyce C++. Důraz je kladen především na snadnost a transparentnost použití. Pro dosažení těchto cílů ...
  • Databáze znaků českého znakového jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrych, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   V této práci se zabýváme návrhem a implementací algoritmu pro porovnávání znaků Českého znakového jazyka na základě jejich vzájemné vizuální podobnosti. Navržený algoritmus analyzuje posloupnost pro znak charakteristických ...
  • Datové úložiště pro rozvolněné objekty 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Rozvolněné objekty jsou do databáze ukládány po jednotlivých atributech. Každý atribut je mapován na právě jednu tabulku. V každé tabulce jsou hodnoty pro všechny objekty, na kterých je příslušný atribut definován. Zatímco ...
  • Dátový generátor 

   Defence status: DEFENDED
   Pečimúth, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Práce se zaměřuje na návrh generátoru tabulkových dat. Naše řešení čte strukturu vstupních dat pocházejících z různých zdrojů. Toto schéma lze dále upravovat pomocí grafického prostředí. Ke každému sloupci jsou přiřazeny ...
  • Editor pro slovník znakové řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Halousková, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem práce je usnadnění editace znaků Českého znakového jazyka v obousměrném slovníku ZNAK. Na rozdíl od původní verze, která dovoluje pouze kompletní jednoáazovou definici celého pohybu ruky bez možnosti zpětných úprav, ...
  • Efektivní transparentní zálohování dat 

   Defence status: DEFENDED
   Milan, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Diplomová práce popisuje implementaci efektivního a uživatelsky snadno ovladatelného zálohovacího systému pro OS MS Windows XP a vyšší. Při jeho návrhu byl kladen důraz na snadnost nastavení zálohovaných objektů. Efektivity ...
  • Evidence firemních výkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Hoang, Van Tru (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   1 Abstrakt: Práce popisuje návrh a implementaci aplikace určené pro práci s evidencí pracovních výkazů. Program svým uživatelům prostřednictvím webového rozhraní umožňuje spravovat a nahlédnout do svých činností i činností ...
  • Extrakce dat z HTML 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem této práce je návrh a implementace aplikace, která umožní efektivně extrahovat data z HTML stránek. Pří návrhu je kladen důraz na maximální využití existujících XML technologií. Výsledná aplikace je založena na jazyce ...
  • Free Query Tool - tool for enhanced querying SQL databases 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šuška, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Cílem práce je navrhnout a implementovat SQL konzoly. Nástroj by měl využívat informace o schématu databáze k zvýrazňování syntaxe, pomáhat s doplňováním jmen objektů, uvádět potřebné parametry funkcí a jejich typy. Systém ...
  • Free Query Tool - tool for enhanced querying SQL databases 

   Defence status: DEFENDED
   Šuška, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce popisuje návrh a implementaci nástroje pro dotazování do SQL databáz (SQL konzolu), který ulehčí práci zkušenému SQL vývojáři. Především zefektivní psaní SQL dotazů ve volném textu tím, že kontroluje jména již napsaných ...
  • Generátor dokumentace databázových schémat 

   Defence status: DEFENDED
   Berka, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Práce popisuje návrh a implementaci generátoru uživatelské dokumentace databázového schématu. S pomocí aplikace Schemagic, která načítá informace o schématu do strojově čitelného XML souboru, vytváří přehlednou dokumentaci ...
  • Graph algorithms in text retrieval 

   Defence status: DEFENDED
   Irikovský, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Tato diplomová práce zkoumá možnosti využití grafových algoritm ů v oblasti information retrieval (vyhledávání informací). Na zač átku je poskytnut p řehled základních pojm ů z oblasti dokumentografických informa čních ...
  • Index pro podobnostní vyhledávání ve vysokodimenzionálních prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   V této práci se zabýváme indexováním a vyhledáváním vysokodimenzionálních dat pomocí metody Metrického indexu pro indexování a podobnostní vyhledávání v metrických prostorech. Použití této metody nám umožnilo vytvořit ...
  • Index pro textové vyhledávaní nad relačními daty 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Pro textové vyhledávání v relačních databázích byl navržen systém Précis, který umožňuje vyhledávat požadovaná data v celé databázi. Odpovědí na takovýto dotaz bude sjednocení výsledků, které bude obsahovat nejen data přímo ...
  • Indexace elektronických dokumentů a jejich částí 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce popisuje návrh a implementaci programu pro zpracování elektronických publikací (odborných sborníků, rozsáhlých návodů a manuálů, případně i klasických elektronických knih) s cílem obohatit je vnitřní možnosti navigace ...
  • Informační systém pro maloobchodní prodejny potravin 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Le, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práce popisuje návrh a implementaci pokladního systému. Program poskytuje nejen základní běžné funkce pokladního systému, ale i back-office funkcionalitu, které zahrnují skladové hospodářství, účetnictví, výkaznictví, ...
  • Informační systém pro sportovní aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Jareš, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat informační systém, který by umožnil amatérským sportovním klubům a klubům nižších soutěží daných sportovních odvětví intuitivní správu obsahu, evidenci událostí, hráčů, statistik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV