• Analýza aplikace konceptu age managementu v neziskových organizacích zabývajících se ochranou lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Hykeš, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The goal of the thesis is to analyse the possibilities to apply the concept of age management within human-rights focused non-profit organizations in the context of risk factors of the age groups youth, middle age, old ...
  • Analýza neformálních sociálních vztahů v procesu učení na pracovišti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Urbanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Modern approach to process of workplace learning is called The workplace learning concept. It is defined as an interaction between person and his/her workplace. This approach redefines conservative classification of ...
  • Autoregulace učení a osobní pohoda vysokoškolských studentů v době pandemie covidu-19 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi autoregulací učení a osobní pohodou vysokoškolských studentů. Cílem práce je analyzovat stav autoregulace učení a osobní pohody studentů vysokých škol v době pandemie. ...
  • Bariéry účasti na dalším vzdělávání matek samoživitelek 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The bachelor thesis deals with the issue of barriers to participation in adult education, specifically in education of single mothers. It aims to identify barriers that single mothers have to overcome, to find how they do ...
  • Bildung - historie a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem myšlenkové tradice Bildung, jejími předchůdci i pokračovateli. V první části poskytuje terminologické nástroje k uchopení celé šíře termínu Bildung, který různí autoři používají v různých ...
  • Bytové semináře jako fenomén občanského vzdělávání v období tzv. normalizace v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Práce se zabývá tzv. bytovými semináři v socialistickém Československu, které do značné míry utvářely neformální občanské vzdělávání v době normalizace, kdy byla mnoha lidem účast na formálním vzdělávání odepřena. Cílem ...
  • Celoživotní učení romských žen 

   Defence status: DEFENDED
   Horváthová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Práce představuje romské ženy jako jednu ze znevýhodněných skupin obyvatel, pro něž by podle transnacionálních organizací mělo být celoživotní učení příležitostí pro zlepšení zaměstnatelnosti a zlepšení sociální pozice ve ...
  • Celoživotní vzdělávání a jeho vliv na společenský status jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Šafirová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Následující písemná práce na základě studia dostupné odborné literatury definuje sociální stratifikaci, popisuje její vývoj a jednotlivé pohledy na ni, dále charakterizuje pojem status a jednotlivé činitele, které na něj ...
  • Čestina jako cizí jazyk ve vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Možná, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tématem této bakalářské práce je výuka češtiny jako cizího jazyka ve vzdělávání dospělých, jako široká problematika s mnoha dílčími aspekty. Cílem práce je komplexní zpracování nejzásadnějších z nich, zejména klíčových ...
  • Dobrovolník v hospici - specifika náboru a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dobrovolnictví v hospici. V centru pozornosti je proces náboru, vzdělávání a následná koordinace dobrovolníků, jež při výkonu dobrovolné činnosti přicházejí do přímého kontaktu ...
  • Dokazování ve správním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Tadičová, Katrin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Dokazování ve správním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dokazováním ve správním řízení, jehož cílem je vyvrátit, nebo potvrdit určitou rozhodnou skutečnost. Správní řízení není jednotný proces, ale představuje ...
  • Dokazování ve správním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Jurkovič, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 3. 2014
   Law of evidence is a legal-based procedure for collecting and presenting proof. The aim of the process is to follow the basic principle of legal administrative proceedings, the principle of material truth. My thesis is ...
  • Dozor státu nad územní samosprávou 

   Defence status: DEFENDED
   Hustáková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 4. 2017
   Diplomová práce se zabývá otázkou státního dozoru nad územní samosprávou a klade si za cíl popsat systém a teorii procesu dozoru a kontroly nad činnostmi územně samosprávných celků jakožto jednoho z hlavních rysů moderní ...
  • Druhy obcí v systému veřejné správy České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Volf, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 4. 2016
   This thesis is focused on defining the types of municipalities in the public administration system of the Czech Republic, according to various criteria that distinguish the various municipalities. This thesis distinguishes ...
  • Evaluace neformálního vzdělávání - přípravy dobrovolníků ve vybraných neziskových organizacích v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Křečanová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ústředním tématem předložené bakalářské práce je fenomén dobrovolnictví s akcentem na jeden ze segmentů neformálního vzdělávání v neziskových organizacích, přípravu dobrovolníků na dobrovolnou činnost. Práce je rozdělena ...
  • Exekuce správních rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Gebouský, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Resumé Diplomová práce se věnuje tématice exekuce správního rozhodnutí, které jsou primárně upraveny ve správním řádu. Práce se věnuje pojmu exekuční titul, přičemž chce definovat zejména náležitosti každého exekučního ...
  • Faktory utváření vzdělanostních aspirací v České republice po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mamulová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   4 Abstrakt V bakalářské práci jsou popsány faktory, které se podílejí na tvorbě vzdělanostních aspirací po roce 1989. Faktory utváření vzdělanostních aspirací jsou zde identifikovány v kontextu proměn, kterými prošla Česká ...
  • Finanční gramotnost 

   Defence status: DEFENDED
   Strejc, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   Finanční gramotnost Finanční negramotnost je vážným problémem v zemích celého světa, Českou republiku nevyjímaje. První část této práce se bude věnovat definici finanční gramotnosti a její zařazení v rámci andragogiky. V ...
  • Foucault a celoživotní učení jako politický koncept 

   Defence status: DEFENDED
   Vařeková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   Bakalářská práce se zabývá myšlenkovým odkazem Michela Foucaulta a jeho možným využitím ve vztahu ke konceptu celoživotního učení. Práce argumentuje, že v současném diskursu o vzdělávání na úrovni Evropské unie je celoživotní ...
  • Gender a vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Hlavním tématem této bakalářské práce je gender - hledání souvislostí vzniku a jeho utváření. Snaží se zjistit příčiny a souvislosti nerovného přístupu k mužům a ženám v naší společnosti. Prostřednictvím vzdělávání se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV