• Kriminologické aspekty korupce 

   Defence status: DEFENDED
   Skopalíková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Kriminologické aspekty korupce Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na některé vybrané kriminologické aspekty korupce, s cílem je přiblížit z pohledu kriminologie jako vědy, avšak neklade si za cíl nutně přinést ...
  • Kriminologické aspekty korupce 

   Defence status: DEFENDED
   Kornfeilová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The Thesis on Criminological Aspects of Corruption is focused on the corruption with the aspects of criminology focused on criminal crimes related to corruption. It means, that the thesis analyses the corruption as social ...
  • Kriminologické aspekty kriminální recidivy 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrychová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 11. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá pojmem kriminální recidivy, kterou můžeme definovat jako případ, kdy pachatel po předchozím odsouzení k trestu pravomocným rozsudkem spáchá další trestný čin. V posledních několika letech se ...
  • Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Vítězslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti Abstrakt Pojem trestné činy z nenávisti označuje soubor trestných činů, které jsou spáchány z předsudečné pohnutky vůči skupině osob pro jejich podstatnou osobnostní ...
  • Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti 

   Defence status: DEFENDED
   Kočí, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti Abstrakt Cílem této diplomové práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti je podat utříděný souhrn základních a dostupných informací o problematice ...
  • Latentní kriminalita 

   Defence status: DEFENDED
   Tajovská, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá latentní kriminalitou jako dynamickým fenoménem kriminality. První kapitola se věnuje vědě kriminologii, která zkoumá kriminalitu jako celek, také samotné kriminalitě a pojmům, které kriminalitu ...
  • Latentní kriminalita 

   Defence status: DEFENDED
   Mikysková, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Latentní kriminalita Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem latentní kriminality. Latentní kriminalita představuje tu část skutečné kriminality, která není z nějakého důvodu registrována orgány činnými v ...
  • Pojetí terorismu v oblasti trestního práva s historickým vývojem české legislativy od roku 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Hrkal, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Pojetí terorismu v oblasti trestního práva s historickým vývojem české legislativy od roku 1918 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vývojem protiteroristické a s ní související legislativy od roku 1918 na československém ...
  • Terorismus - kriminologické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Terorismus - kriminologické aspekty Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem terorismu. Cílem práce je představit čtenáři pojem terorismu a následně ho uvést do jeho rozmanitých kriminologických ...
  • Terorismus - kriminologické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Šumová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Terorismus - kriminologické aspekty Abstrakt Autorka se v práci zabývá pojmem terorismu a jeho kriminologickými aspekty. Nejprve je vymezena definice terorismu a poté je čtenáři nabídnut pohled do historie tohoto fenoménu. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV