• Akademické milieu v časech prověrek - vysoké školy v letech 1948-1956. Poválečná reforma českého vysokého školství a její kořeny 

   Jareš, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Tématem práce je poválečná reforma českého vysokého školství. Na rozdíl od tradiční perspektivy, v níž je komunistický experiment sledován od svého počátku k "nevyhnutelnému" zániku v roce 1989, se soustředí na ...
  • Česká nekomunistická levice po roce 1989 a myšlení alternativ 

   Andělová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Zhroucení komunistických režimů přišlo v době všeobecného ústupu levicové politiky, jak na Západě, ta i na Východě. Ve východním bloku byla část politického jazyka levice diskvalifikována vztahem k předchozímu komunistickému ...
  • Českobratrská církev evangelická v demokratické revoluci 1989 

   Dvořáčková, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce je analyzovat Českobratrskou církev evangelickou v období demokratické revoluce 1989. Hlavní otázky, které si autorka klade, jsou, co pro ČCE znamenala demokratická revoluce 1989 a jak na ní reagovala, ...
  • Exilové periodikum "Nedělní hlasatel" na přelomu let 1989/1990 

   Brichta, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Sunday Herald is the date of its establishment, the year 1891, the oldest expatriate general periodical. It represents an interesting probe into the way of thinking expatriate community over time, due to historicals events ...
  • Exilové periodikum "Nedělní hlasatel" na přelomu let 1989/1990 

   Brichta, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Týdeník Nedělní hlasatel patří datem svého vzniku, rokem 1891, k nejstarším krajanským periodikům vůbec. Představuje zajímavou sondu do způsobu myšlení krajanské komunity, v průběhu času, v důsledku historických událostí ...
  • Ladislav Helge: mezi mocí a filmem 

   Rousek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá politickou činností režiséra Ladislava Helgeho, který se, díky svému vlastnímu sociálnímu cítění a osvobození Československa Rudou armádou, po válce přiklání politicky více do leva. Stojí však ...
  • Lustrace jako nástroj politické diferenciace v Československu. Diskurzivní analýza 

   Jírů, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tématem práce jsou lustrace v Československu, respektive diskurz této problematiky, který se vedl na půdě Federální shromáždění ČSFR v roce 1991. Práce kombinuje metody diskurzivní analýzy s analýzou politicko-historického ...
  • Miloslav Chlupáč a marxistická teorie propagandy v 60. a 70. letech v Československu 

   Poliačik, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This Master thesis contributes to the history of science in the period of the Czechoslovak communist regime. The thesis deals with the attempts to create a scientific theory of propaganda as an independent branch of science. ...
  • Mnichovský komplex a národní identita v českém samizdatu a tamizdatu 

   Kyselý, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem této práce je odpovědět, proč je pro samizdatové a tamizdatové autory mnichovský komplex natolik zásadním problémem, nakolik mu přisuzují vliv na morální úpadek národa, do jaké míry se podle nich podílel na neschopnosti ...
  • Možnosti násilného řešení krize komunistických režimů v roce 1989: Československo ve středoevropské perspektivě 

   Netolická, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá možností násilného řešení událostí v Československu v roce 1988 a 1989. Pro porovnání jsou nastíněny i události v celé střední Evropě, do které se v této práci počítá kromě Československa také ...
  • Obraz amerického filmu v 50. letech v Československu 

   Poliačik, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce se věnuje obrazu amerického filmu vytvářeného novináři v československých filmových periodikách v období po 2. světové válce a v 50. letech v Československu. Kladu si za cíl ukázat nakolik se pohled československých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV