• Algoritmy pro řešení stochastických dvoustupňových úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Ivona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   V této práci se zabýváme algoritmy pro řešení dvoustupňových stochastických úloh. V první kapitole jsou uvedeny teoretické vlastnosti účelové funkce a množiny omezení, jenž jsou nezbytné pro pochopení fungování algoritmů. ...
  • Analýza jádra kooperativních her 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   V předložené práci se zabýváme teorií kooperativních her a jejich řešení. Předpokládáme, že v kooperativní hře se mohou hráči spojit a spolupracovat, hledáme tedy řešení v podobě možností rozdělení celkového zisku mezi ...
  • Analýza množín eficientných portfólií 

   Defence status: DEFENDED
   Fehérová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì stanovené riziko. Druhým je ...
  • Analýza modelov optimalizácie portfólia s pravdepodobnostnými obmedzeniami 

   Defence status: DEFENDED
   Kaľatová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Názov práce: Anal˝za optimaliza n˝ch modelov v teórii portfólia s pravdepo- dobnostn˝mi obmedzeniami Autor: Monika Ka atová Katedra: Katedra pravd podobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. ...
  • Aplikace teorie her na oligopolní struktury 

   Defence status: DEFENDED
   Kuzmiak, Maroš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   V této bakalářské práci se věnujeme teorii her a její aplikaci na ekonomické modely oligopolů. Zaměřujeme se na určení optimálních strategií v nekooperativním konfliktu a na problematiku formování koalic a přerozdělování ...
  • Aplikace teorie her v ekonomii 

   Defence status: DEFENDED
   Chvoj, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Nt'izev prace: Aplikacc teorie her v ekonomii Aitlor: Martin Chvoj Katedra: Katedra pravdepodobnosli a matematicke statistiky Vedouci bakah'tfske prace: RNDr. Ing. Milos Kopa, PhD. e-mail vedoucilio: kopa@karlin.mfT.cuni.cz ...
  • Asset-Liability Management:Application of Stochastic Programmingwith Endogenous Randomness andContamination 

   Defence status: DEFENDED
   Rusý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 12. 2021
   Title: Asset-Liability Management: Application of Stochastic Programming with Endogenous Randomness and Contamination Author: RNDr. Tomáš Rusý Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: ...
  • Business models for emission management 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato práce se zabývá vícestupňovými úlohami stochastického programování v modelech pro management obchodování s emisními povolenkami. Definuje úlohu vícestupňového stochastického programování obecně, jako problém výběru ...
  • Drawdown v úlohách optimalizace portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Sůva, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
  • Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Goduľová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
  • Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia 

   Defence status: DEFENDED
   Goduľová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
  • Efficiency of representative portfolios using data envelopment analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Junová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   In this work, several data envelopment analysis (DEA) models are used to assess efficiency of US representative portfolios. We consider a portfolio to be efficient if no other surpasses it in minimizing risk or maximizing ...
  • Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů 

   Defence status: DEFENDED
   Kozmík, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   Předložená práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pomocí "mean-risk" modelů. Hlavním cílem práce je zkoumat konvergenci aproximativních řešení pomocí generovaných scénářů k analytickému řešení a její citlivost na ...
  • Evoluční hry a jejich využití v ekonomických konfliktech 

   Defence status: DEFENDED
   Kuzmiak, Maroš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   V úvodu této diplomové práce definujeme základní pojmy jako výplata, strategie, nejlepší odpověď a Nashova rovnováha. Dále zavádíme hledisko populace, což znamená, že když se setká dvojice hráčů, tito hráči na sebe vzájemně ...
  • Identifikace vhodných užitkových funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Na začiatku tejto práce uvedieme základné vlastnosti úžitkových funkcií a budeme skúmať ich tvar v závislosti na vzťahu investora k riziku. Ďalej zavedieme pojem rizikovej prémie a miery rizikovej averzie investora. V ...
  • Implied volatility modelling of options 

   Defence status: DEFENDED
   Jahn, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
  • Investiční problémy se stochastickou dominancí v omezeních 

   Defence status: DEFENDED
   Dorová, Bianka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 5. 2013
   Tato práce je zaměřená na stochastickou dominanci v úlohách optimalizace portfolia. V práci jsou shrnuty hlavní poznatky z oblasti optimalizace portfolia a úžitkových funkcí, dále se práce zabývá stochastickou dominancí ...
  • Kellyho kritérium v úlohách optimalizace portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Dorová, Bianka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V predloženej práci sa zaoberáme úlohou optimalizácie portfólia. Po úvodnej kapitole zavádzame pojem úžitkovej funkcie a jej súvislosť s postojom investora voči riziku. Pre riešenie optimalizačnej úlohy uvažujeme Markowitzovu ...
  • Kombinatorická optimalizace portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Zákutná, Tatiana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Na začiatku sú za- definované základné pojmy, miery rizika - rozptyl, Value at Risk (VaR), ...
  • Konvexita v úlohách s pravděpodobnostními omezeními 

   Defence status: DEFENDED
   Olos, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato práce se zaměřuje na úlohy stochastického programování s pravdě- podobnostními omezeními. První kapitola je úvod. Ve druhé kapitole formulujeme několik úloh stochastického programování. Ve třetí kapitole předkládáme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV