• Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 1. 2015
   Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost Tato práce představuje jednu z nejdůležitějších identifikačních metod - daktyloskopii, tj. metodu založenou na analýze a klasifikaci obrazců papilárních linií (zvláště na ...
  • Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 

   Defence status: DEFENDED
   Miko, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Resumé "Identifikácia" je akt deklarácie identity. Identite sa (obzvlášť v súčasnej globalizovanej spoločnosti) právom venuje pozornosť nielen v bežnej sociálnej interakcii, ale je zakotvená aj právne. Jej určenie je ...
  • Kriminalistická balistika 

   Defence status: DEFENDED
   Papírníková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je zprostředkování základních informací o oboru kriminalistické balistiky a o činnostech kriminalistických expertů. První kapitola práce je věnovaná vysvětlení základních pojmů spjatých s tématem ...
  • Kriminalistická balistika 

   Defence status: DEFENDED
   Bohoněk, Miloš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Cílem této diplomové práce je poskytnutí všeobecného úvodu do kriminalistické balistiky. Práce vznikla na základě analýzy českých i zahraničních odborných textů a jejich komparace, a byla doplněna o poznatky získané ...
  • Kriminalistické problémy vyšetřování sexuálních deliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Criminalistic issues of the investigation of sexual criminal acts ABSTRACT The diploma thesis examines the methodology of the investigation of a crime of child sexual abuse. It provides not only a theoretical explanation ...
  • Kriminalistické zkoumání ručního písma 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Resumé Cílem této práce je představit kriminalistické zkoumání ručního písma jako jednu z metod kriminalistické identifikace, popsat metody a způsoby její činnosti a demonstrovat tyto metody na konkrétních příkladech. Cílem ...
  • Kriminalistický experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Edvin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Resumé Téma diplomové práce je Kriminalistický experiment. První kapitola se věnuje obecnějším záležitostem. Je v ní uvedeno, co se vlastně míní experimentem v běžném slova smyslu a následně je vysvětlen rozdíl mezi takovým ...
  • Kriminalistický experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 12. 2020
   Criminalistic experiment Abstract The diploma thesis "Criminalistic experiment" deals with the analysis of selected methods of criminalistic practice in the Czech legal branch and Czech criminalistic practice. It contains ...
  • Kriminalistický význam způsobu spáchání trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Pivná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 12. 2020
   The role of modus operandi in criminalistics Abstract The reflection of a person's personality can be observed in every single one of his actions and criminal activity is no exception. The modus operandi of a crime is ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Defence status: DEFENDED
   Hofhanzlová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   1 Abstrakt v anglickém jazyce The presented master's thesis is focused on methodology of sexual crime investigation and difficulties related to the methodology. Given the fact that the theme is quite vast, I decided to ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Defence status: DEFENDED
   Pixová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Resumé Tématem této diplomové práce je metodika vyšetřování sexuálních trestných činů a její vybrané problémy. Vzhledem k rozsahu této problematiky jsem práci zaměřila pouze na metodiku vyšetřování trestného činu znásilnění ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Defence status: DEFENDED
   Úlovec, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Shrnutí Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) si klade za cíl podat ucelený obraz o metodice vyšetřování znásilnění, na vlastním průzkumu poukázat na faktory ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Defence status: DEFENDED
   Cermanová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy)" si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Defence status: DEFENDED
   Somogyiová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 4. 2021
   Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) Abstrakt Diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování sexuálních trestných činů, konkrétně pak znásilněním. Cílem práce je popsat specifika metodiky ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování sexuálních trestných činů. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu jsem se rozhodla práci zaměřit pouze na metodiku vyšetřování trestného činu pohlavního zneužívání, a to jen ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů /vybrané probémy/ 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 4. 2014
   80 Abstract The aim of this thesis titled Methods of investigation of sexual crimes (selected issues) is to clarify methods of investigation of sexual crimes with special focus on rape. The thesis is divided into nine ...
  • Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění /specifické problémy/ 

   Defence status: DEFENDED
   Šandová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Resumé Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění (specifické problémy) si klade za cíl poukázat na potíže, s nimiž se pojí vyšetřování znásilnění. Velká pozornost je v této práci věnována ...
  • Metodika vyšetřování vražd : /vybrané problémy/ 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Resumé Tématem diplomové práce je metodika vyšetřování vražd. Vzhledem k šíři tématu a účelu této práce se autorka soustředila pouze na vybrané problémy. První kapitola obsahuje přehled české i zahraniční odborné literatury, ...
  • Metodika vyšetřování vražd : /vybrané problémy/ 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Tématem mé diplomové práce je metodika vyšetřování vražd. V práci jsem se zabývala kriminalistickými stopami vytvářenými při spáchání trestného činu vraždy, typickými vyšetřovacími situacemi, kterým musí odpovídat specifická ...
  • Prověrka výpovědi na místě - problémy teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Händlová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 5. 2020
   This diploma thesis deals with the problem of the criminalistic method of on-the-spot examination of the testimony, namely with particular questions of its theoretical definition as well as selected questions concerning ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV