• Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Jelínek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 1. 2015
   Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost Tato práce představuje jednu z nejdůležitějších identifikačních metod - daktyloskopii, tj. metodu založenou na analýze a klasifikaci obrazců papilárních linií (zvláště na ...
  • Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 

   Miko, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Resumé "Identifikácia" je akt deklarácie identity. Identite sa (obzvlášť v súčasnej globalizovanej spoločnosti) právom venuje pozornosť nielen v bežnej sociálnej interakcii, ale je zakotvená aj právne. Jej určenie je ...
  • Kriminalistická balistika 

   Papírníková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je zprostředkování základních informací o oboru kriminalistické balistiky a o činnostech kriminalistických expertů. První kapitola práce je věnovaná vysvětlení základních pojmů spjatých s tématem ...
  • Kriminalistická balistika 

   Bohoněk, Miloš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Cílem této diplomové práce je poskytnutí všeobecného úvodu do kriminalistické balistiky. Práce vznikla na základě analýzy českých i zahraničních odborných textů a jejich komparace, a byla doplněna o poznatky získané ...
  • Kriminalistické problémy vyšetřování sexuálních deliktů 

   Holubová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Criminalistic issues of the investigation of sexual criminal acts ABSTRACT The diploma thesis examines the methodology of the investigation of a crime of child sexual abuse. It provides not only a theoretical explanation ...
  • Kriminalistické zkoumání ručního písma 

   Stehlík, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Resumé Cílem této práce je představit kriminalistické zkoumání ručního písma jako jednu z metod kriminalistické identifikace, popsat metody a způsoby její činnosti a demonstrovat tyto metody na konkrétních příkladech. Cílem ...
  • Kriminalistický experiment 

   Svoboda, Edvin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Resumé Téma diplomové práce je Kriminalistický experiment. První kapitola se věnuje obecnějším záležitostem. Je v ní uvedeno, co se vlastně míní experimentem v běžném slova smyslu a následně je vysvětlen rozdíl mezi takovým ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Úlovec, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Shrnutí Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) si klade za cíl podat ucelený obraz o metodice vyšetřování znásilnění, na vlastním průzkumu poukázat na faktory ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování sexuálních trestných činů. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu jsem se rozhodla práci zaměřit pouze na metodiku vyšetřování trestného činu pohlavního zneužívání, a to jen ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy) 

   Pixová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Resumé Tématem této diplomové práce je metodika vyšetřování sexuálních trestných činů a její vybrané problémy. Vzhledem k rozsahu této problematiky jsem práci zaměřila pouze na metodiku vyšetřování trestného činu znásilnění ...
  • Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů /vybrané probémy/ 

   Vlášková, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 4. 2014
   80 Abstract The aim of this thesis titled Methods of investigation of sexual crimes (selected issues) is to clarify methods of investigation of sexual crimes with special focus on rape. The thesis is divided into nine ...
  • Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění /specifické problémy/ 

   Šandová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Resumé Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění (specifické problémy) si klade za cíl poukázat na potíže, s nimiž se pojí vyšetřování znásilnění. Velká pozornost je v této práci věnována ...
  • Metodika vyšetřování vražd : /vybrané problémy/ 

   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Tématem mé diplomové práce je metodika vyšetřování vražd. V práci jsem se zabývala kriminalistickými stopami vytvářenými při spáchání trestného činu vraždy, typickými vyšetřovacími situacemi, kterým musí odpovídat specifická ...
  • Metodika vyšetřování vražd : /vybrané problémy/ 

   Dostálová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Resumé Tématem diplomové práce je metodika vyšetřování vražd. Vzhledem k šíři tématu a účelu této práce se autorka soustředila pouze na vybrané problémy. První kapitola obsahuje přehled české i zahraniční odborné literatury, ...
  • Prověrka výpovědi na místě - problémy teorie a praxe 

   Händlová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 5. 2020
   This diploma thesis deals with the problem of the criminalistic method of on-the-spot examination of the testimony, namely with particular questions of its theoretical definition as well as selected questions concerning ...
  • Rekognice 

   Hanušová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 4. 2014
   The topic of my thesis is a recognition in criminal proceedings. The thesis deals with recognition in terms of crimilonogy and criminal procedure. The recognition is one of the important evidence, which are often based on ...
  • Rekognice 

   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Rekognice Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda slouží k identifikaci osob, věcí či zvířat v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí. Zároveň je ale také procesním úkonem upraveným v samostatném oddílu ...
  • Specifika výslechu dětí 

   Svobodová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Taktické postupy překonávání lživé výpovědi 

   Vaníčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Závěr V mé diplomové práci jsem se zabývala taktickými postupy překonávání lživé výpovědi. Pozornost jsem věnovala také metodám, jejichž využití může mít význam při odhalování a následném překonávání nepravdivé výpovědi. ...
  • Taktické postupy překonávání lživé výpovědi 

   Kopeček, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Tato diplomová práce se věnuje problematice výslechu, odhalení lži a taktických postupů jejího překonání. Velká část této práce je věnována utřídění poznatků kriminalistiky a forenzní psychologie o této problematice, tyto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV