Now showing items 1-20 of 85

  • Aby Warburg a symbol hada jako archiv lidské paměti 

   Defence status: RECOGNIZED
   Martinkovičová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 10. 2008
   Všestrannost Abyho Warburga a jeho zájem o široký kulturní kontext uměleckého díla způsobily, že jeho jméno nalezneme nejen v publikacích o dějinách umění a antropologii, ale i ve slovnících religionistiky. I Považoval ...
  • Alchymický mecenát cisaře Rudolfa II. Michael Maier (1569-1622) a Anselmus Boëthius de Boodt (1550 - 1632) 

   Defence status: DEFENDED
   Purš, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 11. 2011
   Emperor Rudolf II's Patronage of Alchemy. Michael Maier (1569-1622) and Anselmus Boëthius de Boodt (1550-1632) The work is focused on the emperor Rudolf II's (1552-1612) patronage of alchemy and two distinguished physicians ...
  • Analýza a interpretace výtvarného umění ve filmech Andreje Tarkovského 

   Defence status: DEFENDED
   Stepina, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Bakalářská práce Analýza a interpretace výtvarného umění ve filmech Andreje Tarkovského se zabývá vztahem filmu a výtvarného umění na příkladu snímku Solaris (1972) sovětského režiséra Andreje Arseňjeviče Tarkovského. Důraz ...
  • Apuleiův Zlatý osel a antická literární tradice v umění rudolfínské doby 

   Defence status: DEFENDED
   Savická, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (česky) Z antiky se do dnešní doby dochoval v celku pouze jediný román. Apuleiovy Metamorfózy mohly být také snadno ztraceny, protože neexistoval karolinský opis a v určitém období přežívaly v jediné kopii. Naštěstí je ...
  • Aspekty komična v umění raného novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Bartlová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Ve své práci jsem se věnovala obrazu Hanse von Aachena Smějící se sedláci z pohledu smíchové kultury a jejích konotací ve dvorské kultuře Rudolfa II. Tento obraz jsme zkoumala v porovnání s obrazy podobných námětů slavností ...
  • "(Auto)portrét v kroužcích dýmu": stylizace moderního umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   The topic of this Diploma Thesis is the representation of an artist as a smoker in the Czech Art at the turn of the 19th and 20th century. The motive is studied in the works of artists of the 1890s generation and the early ...
  • "(Auto)portrét v kroužcích dýmu": stylizace moderního umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kolářová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
   The topic of this Diploma Thesis is the representation of an artist as a smoker in the Czech Art at the turn of the 19th and 20th century. The motive is studied in the works of artists of the 1890s generation and the early ...
  • Autoportrét - vivisekce představ sám o sobě 

   Defence status: DEFENDED
   Härtelová, Magdalena Jadwiga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce se zabývá autoportrétem jako žánrem se zaměřením na duševní procesy týkající se pojetí vlastní individuality, odehrávající se během tvorby a manifestující se na výsledném díle. Obsahuje čtyři případové studie ...
  • Autoportrét v českém barokním malířství 

   Defence status: DEFENDED
   Kacetlová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
   Na stránkách této práce si čtenář bude moci přečíst pojednání o autoportrétní tvorbě českých barokních malířů. Do pojmu "český malíř" jsem zařadila i ty malíře, kteří se sice na českém území nenarodili, nicméně jejich ...
  • Autoportrét v českém barokním malířství 

   Defence status: DEFENDED
   Kacetlová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   The se1f-portrait in painting is similar to an autobiography in literature. It is an unique testimony of painter' s life and art, of his desires, fears and whishes. It contains its own typical attributes: brusches, a ...
  • Autoportrét v českém sochařství 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Sochařských autoportrétních vyobrazení se vyskytuje pouze omezené množství. Jen málokterý sochař zachytil svou podobu a pouze výjimečně dvakrát za život. Prvním sochařským autoportrétem je busta Petra Parléře v triforiu ...
  • Autoportréty predstavitel'ov košickej moderny zo zbierky Vojtecha Löfflera 

   Defence status: DEFENDED
   Kvočáková, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • Baroko jako styl v pojetí Vojtěcha Birnbauma 

   Defence status: DEFENDED
   Murár, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Bakalářská práce Baroko jako styl v pojetí Vojtěcha Birnbauma se zabývá formulací významného teoretického díla Barokní princip v dějinách architektury (1924) českého historika umění Vojtěcha Birnbauma (1877-1934). V pěti ...
  • Boty v díle Vincenta van Gogha Nové interpretace od Derridy k dnešku 

   Defence status: DEFENDED
   Zachariáš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   V práci se zabývám interpretací obrazu Vincenta van GoghaPár bot. První kapitola je věnována detailní analýze Heideggerova spisu Původ uměleckého díla, kde se analyzuje obraz jako zobrazení příručního jsoucna, druhá kapitola ...
  • Brány do neznáma: námět dvěří a bran v umění od starověku po 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Jirátová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Diplomová práce Brány do neznáma se zabývá námětem dveří a bran v umění v rozsahu od starověkých kultur po 20. století. V obdobích starověkého Egypta a antického Řecka a Říma se jedná předevńím o funerální umění, tedy o ...
  • Campiho šachy 

   Defence status: DEFENDED
   Drössler, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce podává informaci o životě a díle cremonského malíře, architekta a dekoratéra Giulia Campiho (1508 - 1573), který ve 30. letech 16. století namaloval obraz Hra v šachy, jehož ikonografickým rozborem se práce ...
  • Caspar David Friedrich. Motiv postavy u okna, její geneze a vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Zita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá životem a dílem Caspara Davida Friedricha (1774 - 1840), který je považován za jednoho z nejdůležitějších malířů a kreslířů německého romantismu. Jeho hlavním přínosem pro malířství byla tvorba ...
  • Citace maleb starých mistrů ve fotografii (s důrazem na Vermeera van Delft) 

   Defence status: DEFENDED
   Binková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Práce "Re-inscenace maleb starých mistrů ve fotografii (s důrazem na Vermeera van Delft)" se zabývá novodobou reflexí děl starých mistrů ve fotografii na konkrétním příkladě díla Vermeera van Delft. Problematika je ukázána ...
  • Dav a masa v umění. Multiplicita v díle Ivana Kafky 

   Defence status: DEFENDED
   Bartlová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Ve své práci jsem se věnovala umění Ivana Kafky z hlediska fungování multiplicity. Na základě podrobnějšího průzkumu charakteru Kafkových děl jsem dospěla k vymezení důležitých aspektů v jeho tvorbě: práce s časem, místem ...
  • Dva obrazy Jacopa Vignaliho v Národní galerii v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatohlávková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tato práce se zabývá dvěma obrazy florentského malíře Jacopa Vignaliho, které jsou uložené v Národní galerii v Praze. Vignali žil a tvořil v první polovině 17. století, kdy ve Florencii vrcholila malířská reforma iniciována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV