• Analýza proteinové nálože extracelulárních vesiklů izolovaných z kvasinky Candida albicans 

   Defence status: DEFENDED
   Hlubučková, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Candidate: Lucie Hlubučková Consultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Analysis of protein cargo of extracellular vesicles ...
  • Analýza proteinové nálože extracelulárních vesiklů izolovaných z kvasinky Candida albicans 

   Defence status: DEFENDED
   Hlubučková, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 18. 2. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Lucie Hlubučková Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza proteinové nálože extracelulárních veziklů ...
  • Detekce protilátek reagujících s F. tularensis v časné fázi infekce 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Kristina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Kristina Straková Detekce protilátek reagujících s F. tularensis v časné fázi infekce Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové studijní obor farmacie Na základě vysoké virulence a ...
  • Enzyme kinetic evaluation of several potential inhibitors of certain human cysteine and serine proteases 

   Defence status: DEFENDED
   Hympánová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   IN CZECH Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitelé: prof. Dr. Michael Gütschow RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Kandidát: Michaela Hympánová Název diplomové práce: ...
  • Galleria mellonella in vivo model pro studium interakce antimikrobní látka vs. patogen 

   Defence status: DEFENDED
   Polová, Dominika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Healthcare Bioanalytics Author: Bc. Dominika Polová Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of ...
  • HIV a nemoc AIDS. Přehled současných diagnostických metod. 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Identifikace membránově lokalizovaných nativních peptidů intracelulární bakterie Francisella tularensis 

   Defence status: DEFENDED
   Hrebíková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Bc. Hana Hrebíková Identifikace membránově lokalizovaných peptidů nativních proteinů bakterie Francisella tularensis Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v ...
  • Indukce přirozené imunitní odpovědi proti intracelulární bakterii Francisella tularensis 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Cíl práce: Cílem této rešeršní práce je seznámit čtenáře s problematikou týkající se intracelulární bakterie Francisella tularensis ve vztahu k aktivaci přirozené imunitní odezvy hostitele na přítomnost infekčního agens. ...
  • Izolace a proteomová analýza frakce obohacené o periplazmatické proteiny bakterie Francisella tularensis 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Autor: Bc. Jana Kolářová Vedoucí práce: Mgr. Klára Konečná Vedoucí práce - specialista: PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D Název: Izolace a proteomová analýza frakce obohacené o periplazmatické proteiny bakterie Francisella ...
  • Laboratorní diagnostika lymské neuroboreliózy 

   Defence status: DEFENDED
   Plášková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Laboratorní diagnostika plísní rodu Fusarium 

   Defence status: DEFENDED
   Vitáčková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Předkládaná diplomová práce se zabývá laboratorní diagnostikou vláknitých mikromycet (plísní) rodu Fusarium v laboratořích lékařské mykologie. Nejprve je věnován prostor pro obecné seznámení s vláknitými mikromycetami. ...
  • Lymeská borelióza. 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 27. 10. 2009
  • Mikrobiologická diagnostika původců infekcí sdružených se zavedením centrálního venózního katétru 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Miroslava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Subject of study: Specialist in laboratory methods Student: Bc. Miroslava Hošková Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. ...
  • Mikrobiologická diagnostika původců infekcí sdružených se zavedením centrálního venózního katétru 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Miroslava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Subject of study: Specialist in laboratory methods Student: Bc. Miroslava Hošková Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. ...
  • Mykotoxiny a lidské zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Roudná, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Roudná Iva Školitel: Mgr. Konečná Klára, Ph.D. Konzultant: RNDr. Klaban Vladimír Název bakalářské práce: ...
  • Očkování proti HIV infekci 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Očkování proti pneumokokovým nákázám 

   Defence status: DEFENDED
   Vyčítalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 27. 10. 2009
  • Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících mikrobiálních agens vůči látkám s antimikrobním potenciálem 

   Defence status: DEFENDED
   Roubalová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Jana Roubalová Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti ...
  • Optimalizace metody vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících stafylokoků vůči kandidátním antimikrobním látkám 

   Defence status: DEFENDED
   Diepoltová, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní program: Zdravotnická bioanalytika Autor: Bc. Adéla Diepoltová Školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název ...
  • Patogeneze infekčních onemocnění vyvolaných biofilm formujícími mikroorganismy 

   Defence status: DEFENDED
   Diepoltová, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Charles Univerzity Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Medical Laboratory Technician Author: Adéla Diepoltová Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of bachelor thesis: Pathogenesis of infectious ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV