• Detekce protilátek reagujících s F. tularensis v časné fázi infekce 

   Straková, Kristina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Kristina Straková Detekce protilátek reagujících s F. tularensis v časné fázi infekce Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové studijní obor farmacie Na základě vysoké virulence a ...
  • Enzyme kinetic evaluation of several potential inhibitors of certain human cysteine and serine proteases 

   Hympánová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   IN CZECH Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitelé: prof. Dr. Michael Gütschow RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Kandidát: Michaela Hympánová Název diplomové práce: ...
  • HIV a nemoc AIDS. Přehled současných diagnostických metod. 

   Dohnalová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Identifikace membránově lokalizovaných nativních peptidů intracelulární bakterie Francisella tularensis 

   Hrebíková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Bc. Hana Hrebíková Identifikace membránově lokalizovaných peptidů nativních proteinů bakterie Francisella tularensis Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v ...
  • Izolace a proteomová analýza frakce obohacené o periplazmatické proteiny bakterie Francisella tularensis 

   Kolářová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Autor: Bc. Jana Kolářová Vedoucí práce: Mgr. Klára Konečná Vedoucí práce - specialista: PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D Název: Izolace a proteomová analýza frakce obohacené o periplazmatické proteiny bakterie Francisella ...
  • Laboratorní diagnostika lymské neuroboreliózy 

   Plášková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Laboratorní diagnostika plísní rodu Fusarium 

   Vitáčková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Předkládaná diplomová práce se zabývá laboratorní diagnostikou vláknitých mikromycet (plísní) rodu Fusarium v laboratořích lékařské mykologie. Nejprve je věnován prostor pro obecné seznámení s vláknitými mikromycetami. ...
  • Lymeská borelióza. 

   Kalousová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 27. 10. 2009
  • Mykotoxiny a lidské zdraví 

   Roudná, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Roudná Iva Školitel: Mgr. Konečná Klára, Ph.D. Konzultant: RNDr. Klaban Vladimír Název bakalářské práce: ...
  • Očkování proti HIV infekci 

   Marková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Očkování proti pneumokokovým nákázám 

   Vyčítalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 27. 10. 2009
  • Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících mikrobiálních agens vůči látkám s antimikrobním potenciálem 

   Roubalová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Jana Roubalová Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace metodiky vedoucí k hodnocení citlivosti ...
  • Patogeneze infekčních onemocnění vyvolaných biofilm formujícími mikroorganismy 

   Diepoltová, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Charles Univerzity Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Medical Laboratory Technician Author: Adéla Diepoltová Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of bachelor thesis: Pathogenesis of infectious ...
  • Povědomí odborné věřejnosti o očkování proti tuberkulóze 

   Ročková, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Diskuze o očkování proti tuberkulóze BCG vakcínou se u nás vedou již řadu let. Toto očkování patří mezi nejvíce kontroverzní očkování vůbec, a to proto, že vakcína není příliš účinná a její aplikace je navíc provázena ...
  • Role prokalcitoninu v diagnostice bakteriálních sepsí 

   Čermáková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Screening hladiny proteinu p16, potenciálního markru karcinomu děložního hrdla 

   Hedlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Autor: Kateřina Hedlová Název práce: Screening hladiny proteinu p16, potenciálního markru karcinomu děložního hrdla Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a ...
  • Současné postupy v diagnostice, léčbě a prevenci infekce vyvolané methicilin rezistentními kmeny bakterie Staphylococcus aureus (MRSA) 

   Korejsová, Erika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Autor: Erika Korejsová Vedoucí práce: Mgr. Klára Konečná, Ph.D. Konzultant: MUDr. Marie Smolíková Název: Současné postupy v diagnostice, léčbě a prevenci infekce vyvolané methicilin rezistentními kmeny bakterie Staphylococcus ...
  • Studium antimykotické aktivity nově syntetizovaných sloučenin 

   Pašková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 17. 2. 2017
   Mgr. Barbora Pašková Studium antimykotické aktivity nově syntetizovaných látek Rigorózní práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Cíl práce: Cílem této rigorózní práce ...
  • Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin s bakteriálním agens 

   Petlánová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 17. 2. 2017
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Mgr. Tereza Petlánová Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium interakce nově syntetizovaných sloučenin ...
  • Určení mechanismu vstupu F. tularensis do B lymfocytů 

   Hadámková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Barbora Hadámková Determination the mechanism of entry F. tularensis into B lymphocytes Diploma thesis Charles University, Faculty Of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Background: Besides processing the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV