• Biological imaging by super-resolution microscopy 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   zuzana_adamova_abstrakt_cesky.txt[11.05.2017 20:28:46] Fluorescenční mikroskopie je jedna z nejvíce používaných zobrazovacích metod v biologickém výzkumu. I přes její mnohé přednosti ji však kvůli difrakčnímu limitu rozlišení ...
  • Chemical communication of gametes 

   Defence status: DEFENDED
   Otčenášková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Mnoho rozmanitých chemoatraktantů se podílí na směrování spermie k vajíčku, a to bez rozdílu, zda se jedná o živočichy s vnějším nebo vnitřním oplozením. Spermie jsou po uvolnění vystaveny různým faktorům, které jim poskytují ...
  • Chemical communication of gametes 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 12. 09. 2022
   Otčenášková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Oplození je proces, skládající se z mnoha kroků, vedoucích k fúzi samičích a samčích gamet a vzniku zygoty. Kromě přímé interakce gamet vazebnými receptory, které jsou lokalizované na povrchu spermie a vajíčka, oplození ...
  • Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 27. 05. 2022
   Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Spermie podstupuje několik návazných maturačních procesů, aby mohlo dojít k oplození. Posledním z nich je akrozomální reakce, exocytóza akrozomu, váčku naplněného lytickými enzymy. Akrozomální reakce je zásadní nejen pro ...
  • Fc receptor-like molecules: biological role and phylogenetic conservation of FcRL multigene family 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 05. 09. 2023
   Böhmová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Fc receptor-like (FcRL) molecules are novel immunological receptors with intriguing proposed roles in the immune system. Phylogenetic studies revealed that FcRL genes are conserved in jawed vertebrates (Gnathostomata), and ...
  • Male infertility in context of testicular cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Cimlerová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá mužskou neplodností ve vztahu k rakovině varlat. Rakovina varlat je nejčastější maligní onemocnění mladých mužů v době reprodukční zralosti a celosvětově vzrůstá míra incidence. Mnoho ...
  • Metodika přípravy transgenní myši. 

   Defence status: DEFENDED
   Reslová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Souhrn Práce se zabývá problematikou přípravy transgenních myší a srovnáním jednotlivých metodologických postupů z hlediska efektivity a vhodnosti aplikace pro výzkumné účely. Techniky pro přenos genových konstruktů zahrnují ...
  • Metody selekce spermií pro asistovanou reprodukci v humánní a veterinární praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Selekce spermií je důležitým procesem ovlivňujícím průběh oplození a kvalitu vzniklých embryí. Kompetentní spermie mohou být ze vzorku ejakulátu izolovány dle různých kritérií. Standardní metody umožňují selekci spermií ...
  • Monitoring of protein network dynamics: the role of FcRL proteins during sperm-egg membrane interaction 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 17. 09. 2023
   Bašus, Kryštof (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Vzájemná interakce a fúze membrán spermie a vajíčka je zprostředkována různými molekulami, které se nacházejí na membáně spermie i vajíčka a tvoří proteinové sítě. U mnoha kandidátních ...
  • Monitorování vybraných steroidních hormonů metodou HPLC-MS/MS a studium jejich vlivu na myší spermie in vitro. 

   Defence status: DEFENDED
   Bosáková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj nové metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS) pro kvantifikaci vybraných steroidních hormonů, a to 17α-ethynylestradiolu ...
  • Role integrinů během přípravy gamet k oplození a jejich vzájemné interakce 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 08. 07. 2023
   Foldynová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Integriny jsou heterodimerní transmembránové glykoproteiny, které představují velkou sku- pinu receptorů buněčné adheze podílející se na interakcích buněk, buňky a extracelulární matrix a interakcích buňky s patogenem. V ...
  • The role of centrobin in spermatogenesis 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 11. 09. 2023
   Flintová, Jennifer (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Spermatogeneze je vysoce organizovaná kaskáda událostí, která může být rozdělena do tří hlavních procesů: mitotická expanze diploidních zárodečných buněk (spermatocytogeneze), meiotické dělení vedoucí ke vzniku haploidních ...
  • The role of LINC complex in male germinal cells 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 08. 07. 2023
   Kmoníčková, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   LINC (linker of the nucleoskeleton and cytoskeleton) komplex je zásadní pro celkové fungování jakékoliv jaderné buňky. Je to spojovník mezi cytoplasmatickými a jadernými strukturami, díky kterému se mohou přenášet mechanické ...
  • Spermatogeneze, klasifikace a hodnocení morfologie spermií pro využití v asistované reprodukci. 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňoková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Spermatogeneze, klasifikace a hodnocení morfologie spermií pro využití v asistované reprodukci Abstrakt Kvalita spermií hraje důležitou roli při stanovení mužské plodnosti. Vzhledem k narůstajícímu poklesu kvality spermií ...
  • Vliv estrogenních hormonů na kapacitaci a akrozomální reakci myších spermií in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Tejnická, Magda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   V životním prostředí se vyskytuje stále více látek, které mohou působit na reprodukční parametry, jak v samčím, tak v samičím organismu. Současným světovým problémem je snížení kvality spermií, což vede k nárůstu početí ...
  • Vliv estrogenních hormonů na kapacitaci a akrozomální reakci myších spermií in vitro. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tejnická, Magda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   - 6 - Abstrakt V životním prostředí se vyskytuje stále více látek, které mohou působit na repro- dukční parametry, jak v samčím, tak v samičím organismu. Současným světovým problé- mem je snížení kvality spermií, což vede ...
  • Vliv oxidativního stresu na kvalitu a fertlizační schopnost spermií savců. 

   Defence status: DEFENDED
   Dudková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Práce se zabývá tematikou působení oxidativního stresu na struktury a fyziologické funkce spermií savců. Oxidativní stres je důsledek nerovnováhy mezi prooxidanty a antioxidanty v těle, podílí se výrazně na snížení kvality ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV