• Hodnocení slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením ve školním věku 

   Sehnoutková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá hodnocením slovní zásoby v českém znakovém jazyce u dětí se sluchovým postižením ve školním věku, kteří navštěvují základní školu pro sluchově postižené. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...
  • Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře 

   Klásková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Práce se zabývá dostupnými informacemi o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře. Úvodní metodologická část je věnována charakteristice literatury, popisu vyhledávání ...
  • Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře 

   Klásková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se zabývá dostupnými informacemi o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře. Úvodní metodologická část je věnována charakteristice literatury, popisu vyhledávání ...
  • Komunikační schopnost u dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy 

   Bláhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá komunikační schopností dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy. Je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce vznikla na základě analýzy odborné literatury a ...
  • Korpus psané češtiny českých neslyšících 

   Benediktová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Práce se zabývá psanou ceštinou ceských neslyšících. Výchozím materiálem byly shromáždené texty neslyšících žáku a studentu ve veku 14-21 let. Tyto texty byly upraveny a použity pro vytvorení základu korpusu psané ceštiny ...
  • Logopedická intervence u dětí předškolního věku z pohledu logopedů 

   Laštovičková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Logopedická intervence u dospělých osob s dyslálií 

   Sudová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá logopedickou intervencí u dospělých s dyslalií. Vymezuje teoretické základy týkající se komunikace a řeči, narušené komunikační schopnosti, oboru logopedie a specifik práce s dospělými. Dále ve ...
  • Osobní zájmena v psané češtině neslyšících 

   Čížková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Bakalarska prace se venuje problematice osobnich zajmen v psane cestine ceskych neslysicich. V teoreticke casti prace jsou popsana osobni zajmena v cestine, ceskem znakovem jazyce a dalsich znakoyYch jazycich. Jsou zde ...
  • Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce 

   Lomberská, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce popisuje pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce v porovnání s českým znakovým jazykem. Teoretická část práce shrnuje obecné poznatky o taktilní formě českého znakového jazyka a představuje ...
  • Problematika koktavosti v dospělém věku 

   Kabátková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá koktavostí v dospělém věku. První část práce poskytuje teoretický základ za použití odborné literatury. Obsahuje téma komunikace, narušenou komunikační schopnost, koktavost (terminologie, výskyt, ...
  • Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené 

   Zdrubecká, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá prstovými abecedami a jejich využitím ve vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Teoretickou část tvoří první tři kapitoly, kde autorka popisuje jednotlivé typy prstových abeced (jednoruční, ...
  • Přístupy k rozvoji komunikačních dovedností žáků mladšího školního věku 

   Přibylová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce se týká komunikačních dovedností žáků mladšího školního věku v běžné základní škole. V práci jsou sledovány expresivní i receptivní složky řeči a pokroky v nich dosažené. Teoretická část se zaměřuje nejprve ...
  • Slovní zásoba současné dětské populace 

   Pánková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Předkládaná práce se zabývá lexikálně-sémantickou rovinou jazyka u dětí předškolního věku. Zaměřuje se na slovní zásobu aktivní i pasivní. První část nastiňuje teoretický základ za použití odborné literatury. Pojednává o ...
  • Specifika e-mailové komunikace českých neslyšících v oficiálních komunikačních situacích 

   Lavičková, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá stylistikou psané češtiny českých neslyšících užité v e-mailové korespondenci. Hlavní pozornost je zaměřena na oficiální komunikační situace, které probíhají na interkulturní rovině - tedy ...
  • Srovnávací analýza učebnic zeměpisu pro žáky se sluchovým postižením, pro žáky s lehkým mentálním postižením a pro žáky škol hlavního vzdělávacího proudu 

   Nedbalová, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Diplomová práce se zabývá analýzou a komparací učebnic zeměpisu pro žáky se sluchovým postižením, žáky s lehkým mentálním postižením a žáky škol hlavního vzdělávacího proudu. Cílem práce je poukázat na současný stav učebnic ...
  • Teachers' Perceptions in Education Provision for Deaf Students in the Czech Republic 

   Missinzo, Delix (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 12. 2015
   This study examines education provision of deaf students in the Czech Republic. Since inclusion has captured the educational space in most countries, it was imperative to point out opportunities and challenges regarding ...
  • Teachers' Perceptions of Inclusion of Students with Special Needs in Mainstream Primary Schools in Fiji 

   Deo, Salesh (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 12. 2016
   The main aim of this research was to explore teachers' perceptions of inclusion of students with special needs in mainstream primary schools in Fiji. Teachers' perceptions are crucial as it determines how students with ...
  • Teorie mysli u uživatelů kochleárního implantátu předškolního věku 

   Cajthamlová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   This thesis deals with theory of mind in preschool cochlear implant users. The theoretical part introduces topics: hearing impairment in childhood, cochlear implantation, theory of mind in preschool children and development ...
  • Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře 

   Fuková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Práce se zabývá adaptací beletristických literárnich textů určených sluchově postiženým čtenářům. V teoretické části shrnuje dosavadní poznatky o čtení neslyšících a z nich vyvozuje závěry pro přístup k práci s psanými ...
  • Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené 

   Kutilová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením pojmu volný čas a představením nejznámějších volnočasových institucí a organizací v České republice. Dále vymezuje specifika trávení volného času sluchově ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV