Now showing items 1-20 of 40

  • Aggressive mimikry among nest cleptoparasites and social parasites (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) 

   Defence status: DEFENDED
   Bogusch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
  • Altruismus a příbuzenský výběr v islandských rodových ságách. 

   Defence status: DEFENDED
   Haeringová Karpenková, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   This master's thesis aims to provide the altruism categories as shared by sagas characters, and to map the relationship between altruism and kin selection.
  • Biologické a s biologií související koncepce agrese se zvláštním přihlédnutím k její hormonální regulaci. 

   Defence status: DEFENDED
   Bradáč, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Agrese je fenoménem, jemuž je v biologické literatuře věnována zejména od počátku 20. století značná pozornost. V této práci jsou sumarizovány rozdílné přístupy k problematice, s nimiž se na poli biologie lze setkat. ...
  • Buffon: Cesta k nové klasifikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šesták, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 31. 10. 2008
  • Časová souvislost legalizací interrupce, změn zákonů o interrupci a referend týkajících se interrupce a zvýšeného počtu výzkumů zvířecí infanticidy 

   Defence status: DEFENDED
   Berková, Judita (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 22. 3. 2011
  • The ecological and ethological significance of felid coat patterns (Felidae) 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   The presented work investigates various theories about the significance of felid coat patterns. Most of the hypotheses are based on the theory of adaptive function of animal colouration. As regards felids, it is generally ...
  • Esej o automobilismu s přihlédnutím ke konceptu zjevení u Adolfa Portmanna. Geneze, morfologie a význam automobilové formy z hlediska etologie 

   Defence status: DEFENDED
   Jančařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Etika biologických invazí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klimeš, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Etika biologických invazí The Ethics of Biological Invasions Řešitel: Adam Klimeš Vedoucí práce: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Abstrakt Fenoménu biologických invazí, rychlého rozšíření nepůvodního druhu v oblasti, je ...
  • Etika biologických invazí 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Etika biologických invazí The Ethics of Biological Invasions Řešitel: Adam Klimeš Vedoucí práce: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Abstrakt Fenoménu biologických invazí, rychlého rozšíření nepůvodního druhu v oblasti, je ...
  • Evoluce morálky, morálka evoluce, aneb, Frans de Waal, Richard Dawkins a teorie dvojí dědičnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   The goal of this work is to present attitudes of two contemporary authors who are in the center of the evolutionary-origin-of morality debate, that is theories of Richard Dawkins and Frans de Waal. The critical reflection ...
  • Evoluční původ excesivních struktur přítomných u obou pohlaví 

   Defence status: DEFENDED
   Zběžek, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   In animal realm, we often meet with body structures that in varying degrees go beyond the limits of their effectiveness and may seems like a burden for its owner rather than a benefit. In case these exaggerated structures ...
  • Filosofie přírody Jakoba von Uexkülla 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Fytofilie - její původ a vliv na člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hůla, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Fytofilie, láska či náklonnost k rostlinám, je celosvětově rozšířená a zřejmě vrozená lidská vlastnost. Tato práce shrnuje evoluční výklady důvodů jejího vzniku, které předpokládají, že se fytofilie vyvinula jako adaptace ...
  • Goethes Wissenschaft der lebendigen Natur 

   Defence status: DEFENDED
   de Vries, Wiert-Sebastiaan Bavo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Goethe's science of living nature - About the implicit Philosophical basics in the scientific studies of J.W. von Goethe This study explains and elaborates the basic philosophical concepts in Goethe's biological scientific ...
  • Lateralita mozkových struktur u ptáků a savců spojená s behaviorálními projevy a její evoluční význam 

   Defence status: DEFENDED
   Tureček, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Lateralizace mozkových struktur je u obratlovců prakticky všudypřítomná. V této práci uvádím nejdůležitější příklady mozkové lateralizace u ptáků a savců a jejich dopad na chování. Také řeším možný evoluční původ těchto ...
  • Metafory šílenství: umlčení mýtotvůrci a porouchané mozky. 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Matyáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   The work has basically three aims: 1st to map the wide range of various approaches in the current debate about madness, 2nd to formulate a specific theory of madness, 3rd to identify general philosophical problems the topic ...
  • Morfologie lidského těla ve vztahu k vybraným behaviorálním a psychosociálním aspektům 

   Defence status: DEFENDED
   Pivoňková, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 21. 10. 2009
   Anotace: Disertační práce se skládá ze dvou částí. První část práce zahrnuje úvod a analýzu literatury shrnující výsledky současného výzkumu zaměřeného na problematiku vztahu lidské morfologie, behaviorálních, psychosociálních ...
  • Myslet z psychedelické zkušenosti - transdisciplinární interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Pokorný, V., To think from psychedelic experiences. Transdisciplinary interpretation. Diseration Thesis, Departement of General Anthropology, Faculty of Humanities, Charles University Prague, 2016 Abstract: The goal of ...
  • Na hranici vyslovitelnosti s C. G. Jungem 

   Defence status: DEFENDED
   Ryška Vajdová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   C. G. Jung (1875-1961) was one of the representatives of Depth psychology of the 20th century. In recent years, more attention has been paid to this direction thanks to Jung, or rather new archival discoveries of his work ...
  • Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrudka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Filosofie a dějiny přírodních věd MUDr. Jan Hrudka Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku Tumours in historical and social context in the modern ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV