• Analýza rozptylu s náhodnými efekty 

   Defence status: DEFENDED
   Hamerníková, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   The aim of this thesis is to describe and derive the test of analysis of variance with random effects. At first we introduce a summary of results from the theory of probability which will be important in future derivations. ...
  • Bayesovská faktorová analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Bayesian factor analysis - abstract Factor analysis is a method which enables high-dimensional random vector of measurements to be approximated by linear combinations of much lower number of hidden factors. Classical ...
  • Bayesovský výběr proměnných 

   Defence status: DEFENDED
   Jančařík, Joel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Úloha výběru proměnných je v praxi velmi častý cíl statistické analýzy. Ba- yesovské metody se na tuto úlohu začínají hojně uplatňovat již od 90. let. Cílem této práce je shrnout dosavadní výzkum v této oblasti a zasadit ...
  • Chyba predikcie pre zmiešané modely 

   Defence status: DEFENDED
   Šlampiak, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   A Linear mixed-effects model (LME) is one of the possible tools for longitudinal or group--dependent data. This thesis deals with evaluating of prediction error in LME. Firstly, it is derived the mean square error of ...
  • EM algoritmus 

   Defence status: DEFENDED
   Vacula, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tématem práce je EM algoritmus. Tento algoritmus se používá např. ve statistice pro získání maximálně věrohodného odhadu neznámého parametru. Algoritmus spočívá v opakovaném výpočtu střední hodnoty a následné maximalizaci ...
  • Expektilová regrese 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřej, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   V této práci prezentujeme alternativu ke kvantilům - takzvané ex- pektily. Nejprve definujeme samotný pojem expektilu rozdělení náhodné veličiny a poté ukazujeme jeho základní vlastnosti jako linearita a monotonie τ-tého ...
  • Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Title: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data Author: Jana Vorlíčková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., Department of Probability ...
  • Klasifikace na základě longitudinálních pozorování 

   Defence status: DEFENDED
   Bandas, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   Tato práce se zabývá klasifikací obecně různých objektů na základě longitudinálních pozorování. Čtenáře seznámí s lineárním smíšeným modelem a jeho základními vlastnostmi, který je vhodný pro modelování dat longitudinálního ...
  • Lillieforsův test normality 

   Defence status: DEFENDED
   Macoun, Jaromír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   V práci představíme jednovýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test ověřující, zdali ná- hodná veličina pochází z rozdělení určeného známou spojitou distribuční funkcí. Nejdříve zavedeme značení a dokážeme některé základní ...
  • Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Otava, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   diplomové práce Název práce: Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu Autor: Bc. Martin Otava Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ...
  • Modely konečných směsí 

   Defence status: DEFENDED
   Rusý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se věnuje konečným směsím a klade si za cíl představit čtenáři použití metody maximální věrohodnosti pro odhad modelu směsi. K tomu využije EM algoritmus, který je v práci detailně zaveden a odvozen. Pro obecný ...
  • Odhad distribuční funkce s intervalově cenzorovanými daty 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
  • Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurčík, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Názov práce: Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I Autor: Matej Ďurčík Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Arnošt Komárek Ph.D. Abstrakt: V tejto ...
  • Parametrické regresní modely v analýze přežití 

   Defence status: DEFENDED
   Otava, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Na'/cv prace: Paraniot.ricke regiesiri modely v analv'/e pfezitf Autor: Martin Otava Katedra (li.stav): Katedra pravdepoiiolmosti a niatcmatitke statistiky Vedouci bakalafske prace: Mgr. Amost Komarek, Ph.D. (j-inail ...
  • Poissonovo rozdelenie s nadbytočnými nulami 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Táto práca sa zaoberá Poissonovým rozdelením s nadbytočnými nulami. Ako prvé je zavedený model Poissonovho rozdelenia a jeho zovšeobecnenie na model s nadbytočnými nulami. Sú odvodené základné vlastnosti takto rozšíreného ...
  • Problém vícenásobného testování 

   Defence status: DEFENDED
   Waczulík, Oliver (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Název práce: Problém vícenásobného testování Autor: Oliver Waczulík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ...
  • Regresní modely s alternativně rozdělenou odezvou 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato práce se zabývá regresními modely v případě že odezva má alternativní rozdělení. Je definován jak lineární, tak i logistický regresní model pro různé typy prediktorů. Dále práce využívá teorii maximální věrohodnosti ...
  • Regularizace a výběr proměnných v regresních modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Lahodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato diplomová práce se zaměřuje na regularizaci a výběr proměnných v re- gresních modelech. Popsány jsou základní pojmy týkající se penalizované věrohod- nosti, zobecněných lineárních modelů a jejich hodnocení a porovnávání ...
  • Shapirův-Wilkův test normality 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   V práci představíme Shapirův-Wilkův test ověřující normalitu zkoumaného statistického výběru. Nejprve uvedeme základní informace o normálním rozdělení. Dále popíšeme samotný test a odvodíme tvar testové statistiky W a ...
  • Shluková analýza pro funkcionální data 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   V této práci se zabýváme shlukovou analýzou pro funkcionální data. Funkcionální data obsahují soubor subjektů, které jsou charakterizovány opakovanými měřeními určité proměnné. Na základě těchto měření budeme chtít subjekty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV