Now showing items 1-14 of 14

  • Baladistické rysy v próze maďarského spisovatele Istvána Peteleiho 

   Defence status: DEFENDED
   Okrouhlá, Ana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The present work concerns a certain area of the oeuvre of the multifaceted Hungarian writer István PETELEI. Specifically, these works are the balladic novellas that represent the preeminent genre throughout the author's ...
  • Budapešťský osmý obvod a jeho obraz v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Cílem práce bylo prozkoumat obraz budapešťského osmého obvodu v literatuře. Zabývá se vztahem ducha místa ajeho literárního zpracování. Vychází převážně z maďarské beletrie 19. a 20. století, obsahuje i historické a ...
  • Československo-maďarské vztahy v letech 1945-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Kőrösová, Elizabeth (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza československo-maďarských vztahů v období let 1945-1948, zejména z hlediska politického a národnostního vývoje na území obou států. Po ukončení 2. světové války se Československo ...
  • Gróf Móric Beňovský a stredoeurópske literárne reflexie jeho života a tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Beňačková, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The aim of this bachelor thesis is to focus on the traveler, adventurer and Madagascar king Count Maurice de Benyovszky, his life and his work, and to discuss his personality and his significance within the Central European ...
  • Jazyková úskalí pro začínající maďarsko-české překladatele 

   Defence status: DEFENDED
   Kőrösová, Elizabeth (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The diploma thesis deals with Czech-Hungarian translation difficulty, especially in the linguistic field. It covers the most frequent issues that a particular beginning translator confronts with when translating from ...
  • Maďarský šamanismus a jeho prvky v maďarských lidových pohádkách 

   Defence status: DEFENDED
   Adamovský, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Předkládaná bakalářská práce mapuje fenomén maďarského šamanismu a následně analyzuje jeho prvky v maďarských lidových pohádkách. Podle etnografů 19. a 20. století se prastará tradice šamanismu dostala na území někdejších ...
  • Metoda překladu v beletristických překladech z maďarštiny 1945-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Boháč, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The objective ofthis thesis is to define the prevailing method oftranslating Hungarian fiction into Czech between 1945 and 2006. The theoretical part of the thesis is based on the thinking of leading translation theorists, ...
  • Odraz maďarské poválečné reality v románech ženských autorek 

   Defence status: DEFENDED
   Kúnová, Barbara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Tématem této diplomové práce pod názvem "Odraz maďarské poválečné reality v románech ženských autorek" je analýza maďarského poválečného románu ženských spisovatelek z hlediska zobrazení aktuální společenské reality. Pro ...
  • Oslavy uherského milénia 1896 

   Defence status: DEFENDED
   Šťovíčková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 9. 2012
   V roce 1896 si Maďaři připomínali tisícileté výročí příchodu do Karpatské kotliny. Přípravy oslav milénia probíhaly již od počátku 80. let 19. století. Přesné datum příchodu Maďarů bylo po mnoha diskuzích stanoveno na rok ...
  • Problematika interpretace románu Mihálye Babitse Kalif čápem 

   Defence status: DEFENDED
   Radoňová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Ve své práci se zabývám románem Mihálye Babitse: Kalif čápem a jeho analýzou. Kalif čápem je v Babitsově tvorbě výjimečným dílem formou i nevšední tematikou, byl ojedinělým i v tehdejším literárním kontextu. Úvodní a zároveň ...
  • Problematika zobrazení džentry v prózách Zsigmonda Móricze 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Ve své práci se zabývám romány Zsigmonda Móricze zachycujícími určitou společenskou problematiku, která je označována jako problematika džentry. Soustředím se na to, jak Zsigmond Móricz zobrazuje džentry a její příslušníky, ...
  • Recepce maďarského filmu v českém prostředí od založení Maďarského kulturního střediska v Praze do roku 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Vaculíková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato bakalářská práce je zaměřena na pozici maďarské kinematografie v českém kulturním prostředí. Jejím cílem je zmapovat oblasti, ve kterých má české publikum možnost zhlédnout maďarské snímky, a všeobecné povědomí Čechů ...
  • Současná maďarská divadelní scéna - A Bárka Színház 

   Defence status: DEFENDED
   Hodinářová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Tato práce pojednává o jednom z prvních nově založených a dodnes úspěšně fungujících souborů po revoluci roku 1989 na maďarském území, o Divadle Bárka. Přináší informace řazené částečně v rejstříkové formě. V prvních ...
  • Srovnání překladatelských metod a postupů v překladech maďarské literatury do češtiny a slovenštiny první a druhé poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Péntek, Annamária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce má teoreticko-empirický charakter a věnuje se komparaci překladatelských metod použitých v první a druhé polovině 20. století v českých a slovenských překladech z maďarské literatury. Teoretická část vychází ze ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV