• C. S. Peircovo pojetí člověka a lidské subjektivity - Já jako semióza 

   Chudožilov, Andrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The question of relation between that what is conceived of as the internal subjective world of a human person and of that, which is thought of as external objective reality is a classic and unsolved problem of philosophy. ...
  • Co je smysluplné (vlastní) jméno? 

   Volák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   V práci se autor věnuje problému, který se dá charakterizovat otázkou: "Co je smysluplné vlastní jméno?" Tradice analytické filozofie se stala výchozím bodem pro hledání odpovědi na tuto otázku. Zkoumanými oblastmi toho, ...
  • Dědictví filosofického behaviorismu: pojem mysli bez myslí 

   Soutor, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce se v nuje epistemologickému problému jednoty na pozadí vývoje filosofie Bertranda Russella. Nejprve se zabývám naivním realismem, který Russell p ijal od G. E. Moora, kde krom argument proti idealismu p edstavuji p ...
  • Epistemologie pozdního Wittgensteina 

   Rozen, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Záměrem této práce je výklad epistemologie pozdního Wittgensteina. Za tímto účelem v první části nejprve představím východiska a klíčové momenty Wittgensteinova pozdního pojetí filosofie v kontextu jeho raného díla a vymezím ...
  • Existují fotografické reprezentace? Roger Scruton a jeho kritici 

   Bergmann, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce si klade otázku, zda existují fotografické reprezentace. Odpověď na ní je hledána pomocí diskuse mezi Rogerem Scrutonem a některými jeho kritiky. Je představen Scrutonův argument předložený v eseji Photography ...
  • Filozofie přirozeného jazyka - její úpadek a co po něm 

   Ivan, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Práce se zabývá historií Filozofie běžného jazyka, konkrétně kritickými argumenty, které byly vůči Filozofii běžného jazyka vzneseny. Práce nabízí krátký historický a sociologický pohled na Filozofii běžného jazyka, jelikož ...
  • Formální aspekty Aristotelovy logiky z historického úhlu pohledu 

   Fontán, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 7. 2010
   Tato práce se zabývá vlastnostmi Aristotelovy sylogistiky z hlediska moderní logiky a zároveň se snaží prezentovat samotný Aristotelův text na dané téma. Práce ukazuje, jak lze dokázat větu o úplnosti sylogistiky, aniž by ...
  • Hypotetické soudy, pravdivost a tvrditelnost 

   Punčochář, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Vít Punčochář Disertační práce na téma: Hypotetické soudy, pravdivost a tvrditelnost Abstrakt: Základním tématem této disertační práce je logika indikativních kondicionálních vět, tj. vět, které mají obvykle tvar Pokud A, ...
  • Impredikativita a paradox 

   Glivická, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   V předložené práci studujeme roli pojmu impredikativity v návrzích řešení episte- mologických a logických paradoxů. Věnujeme se vývoji tohoto pojmu tak, jak se na něm v první fázi podíleli Russell a Poincaré. Představujeme ...
  • The (in)depence of elementary propositions in early Wittgenstein 

   Fořtová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tématem mé diplomové práce je závislost a nezávislost elementárních vět v raném Wittgensteinově díle, především v Traktátu a v Some Remarks on Logical Form. Zatímco v Traktátu Wittgenstein zastává tezi, že elementární věty ...
  • Logika Charlese S. Peirce 

   Houška, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
   Tato práce se pokouší zmapovat hlavní přínosy Charlese Sanderse Peirce v logice. Hlavní pozornost zde bude věnována Peircově teorii existenčních grafů, které jsou, mezi ostatními významnými Peircovými objevy, často opomínány. ...
  • Metafyzika pozdního Wittgensteina 

   Shchelkalin, Dmitry (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná interpretace Wittgensteinových spisů má za cíl vyjasnění dílčích aspektů jeho díla s důrazem na témata pojetí jazyka a metody filosofie v dílech Tractatus Logico- Philosophicus, Filosofická zkoumání, O jistotě ...
  • Nemožnost soukromého jazyka 

   Hnyk, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato práce podrobne rozebírá Wittgensteinovu argumentaci proti sou- kromému jazyku. Nachází tri argumenty, které k jeho zamítnutí Witt- genstein používá. Soukromý jazyk by byl nepredstavitelný, nemel by funkci a postrádal ...
  • Paradox nasledovania pravidla 

   Samčík, Jozef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis is focused on a paradox which is mentioned by Wittgenstein in the §201 of the Philosophical Investigations. This paradox states: depending on interpretation, every course of action can be made out to ...
  • Počátky analýzy modalit v moderní logice 

   Barančíková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
  • Pravda u Rortyho a Davidsona 

   Šulcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   (česky): Richard Rorty a Donald Davidson se v oblasti filozofie jazyka verbálně shodují na řadě podstatných témat, mimo jiné na odmítnutí korespondenční teorii pravdy, na nemožnosti podat definici pravdy, na odmítnutí ...
  • Der Rechtfertigungsstatus der Wahrnehmungsüberzeugungen 

   Sedláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předmětem diplomové práce je problém vztahu mezi smyslovým vnímáním a přesvědčeními vytvořenými na jeho základě. Tento vztah budu v práci zkoumat vzhledem k oprávněnosti těchto přesvědčení. Hlavním filosofem, z jehož díla ...
  • Social Structure of Cognition in the Philosophy of G.W.F. Hegel and L. Wittgenstein 

   Formanová, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
  • Vzestup a pád Russellovy teorie soudu z let 1910-1913 a Wittgensteinovy filosofické začátky 

   Soutor, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Russellovi občas bývá jízlivě vyčítáno, že střídal filosofické pozice "jako ponožky," mám-li to říci skutečně jízlivě. Když se dozvídáme o jeho manuskriptech a o skutečnostech, že zatímco zastával jistou filosofickou pozici, ...
  • Wittgenstein, etika a etické vyjádření 

   Josisová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV