• Algoritmy pro L-omezené toky 

   Defence status: DEFENDED
   Voborník, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   V práci zkoumáme problém maximálního $L$-omezeného toku, tedy toku, který lze rozložit na tokové cesty délky nejvýš $L$. Podáváme přehled o základních výsledcích a prezentujeme souvislosti s jinými problémy. Maximální ...
  • Algoritmy pro řezy v grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Pecsők, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Problémy hledání řezu v grafu mohou být popsány jako problémy, v kterých jsme žádáni rozdělit graf na 2 nebo více částí. V této práci podáváme přehled metod a konceptů používaných při hledání nejlepších řezů vzhledem k ...
  • Délkově omezené řezy v grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Berg, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   In this thesis we will focus on a problem of length bounded cut, also known as L-bounded cut. We are going to show a combinatorial algorithm for finding a minimal L-bounded cut on graphs with bounded treewidth based on ...
  • Nejkratší cesty při vyhledávání dopravního spojení 

   Defence status: DEFENDED
   Hronik, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Zabýváme se algoritmy pro hledání nejlepšího spojení podle jízdního řádu, přičemž pojmem nejlepší myslíme nejkratší vzhledem ke zvolenému ohodnocení cest (např. nejrychlejší, nejkratší na počet ujetých km, spojení s nejmenším ...
  • Obtížné problémy vzhledem k parametru různorodost sousedství 

   Defence status: DEFENDED
   Koutecký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Parameterized complexity is a part of computer science dealing with the computational complexity of problems measured not only by the length of their input but also some parameter of the input. Nei- ghborhood diversity is ...
  • Optimalizace na grafech s omezenou stromovou šířkou přes vlastnosti vyjádřitelné v MSOL 

   Defence status: DEFENDED
   Koutecký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Courcellova věta mluví o výpočetní složitosti rozhodovacích problémů defino- vaných formulemi monadické logiky druhého řádu nad relačními strukturami s omezenou stromovou šířkou. Pro pevnou stromovou šířku a vstupní formuli ...
  • Poloautomatická analýza struktury textu 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkýř, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce popisuje návrh a implementaci algoritmu, který na základě počáteční lidské nápovědy převádí data v HTML dokumentech vygenerovaných z databáze, avšak určených pro lidské čtení, do strukturovaného tvaru vhodného pro ...
  • Toky a cesty s omezením 

   Defence status: DEFENDED
   Knop, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Název práce: Toky a cesty s omezením Autor: Dušan Knop Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. Mgr. Petr Kolman, PhD, Katedra aplikované matematiky Abstrakt: V předložené práci studujeme problém ...
  • Toky cestami omezené délky 

   Defence status: DEFENDED
   Altmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   In this bachelors's thesis we study the problem of k-bounded flows, i.e. flows which can be decomposed to flow paths of lenght bounded by a constant k. We review some known results in this field of study and we mention ...
  • Treewidth, Extended Formulations of CSP and MSO Polytopes, and their Algorithmic Applications 

   Defence status: DEFENDED
   Koutecký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato práce podává důkaz existence kompaktních rozšířených formulací pro širokou škálu polytopů souvisejících s problémem omezujících podmínek (CSP), grafovou monadickou logikou druhého řádu (MSO) a rozšířeními MSO, mají-li ...
  • Využití klastrovacích technik při monitorování inzerce 

   Defence status: DEFENDED
   Dzetkulič, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Práca sa zaoberá možnosťami klastrovania inzercie so zameraním na realitnú inzerciu. V prvej časti práce definujeme čo to je klastrovanie, kde sa používa a aké sú typické požiadavky na klastrovacie algoritmy. Popíšeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV