Now showing items 1-7 of 7

  • Modelování deformací geometrických objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Problematika deformovatelných modelů je v počítačové grafi ce studována již více než dvě desetiletí. Mnoho souvisejících témat muselo být pokryto a mnoho překážek muselo být překonáno, než se podařilo věrohodně modelovat ...
  • Modelování terénu a jeho modifikací 

   Defence status: DEFENDED
   Danihelka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá možnostmi intuitivního modelování terénu pro potřeby počítačových her. Hledá se taková metoda, která by umožnila snadné modelování i uživateli, který nemá zkušenosti s vytvářením 3D objektů, a ...
  • Pseudo-triangulace a jejich využití v aplikované výpočetní geometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Trčka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   V této práci jsou ukázány základní vlastnosti pseudo-triangulace, její užití jako rovinného dělení a implementace algoritmu konstrukce minimální pseudo-triangulace ze vstupní triangulace. Dále je zkoumána možnost využití ...
  • Voronoi diagramy koulí v E3 

   Defence status: DEFENDED
   Maňák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Voronoi diagramy (VD) pro zadanou množinu objektů popisují jejich prostorové vztahy. VD pro množinu bodů v prostoru je velmi dobře prozkoumaná oblast a existuje celá řada algoritmů pro jejich konstrukci. Ačkoliv diagramy ...
  • Využití tetrahedralizace jako alternativy k objemovým datům 

   Defence status: DEFENDED
   Varga, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Cílem této diplomové práce bylo nalézt nebo navrhnout vhodné metody náhrady objemových dat nestrukturovanými sítěmi tvořenými čtyřstěny (tetraedry), a to včetně objemových dat vzniklých z videa. Hlavním kritériem zkoumané ...
  • Výpočet triangulace s minimální váhou (MWT) 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Pro výpočet MWT už dlouhou dobu není znám žádný polynomiální algoritmus a ani se neví, zda je NP. Tento stav zůstává podle našich zdrojů stále neznámý. V práci uvádíme přehled možných přístupů k problému, jako jsou modifikace ...
  • Výpočet vrstevnic na trojúhelníkových sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Dolák, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Design and implementation of methods for automatic triangle mesh editing for contour creation. Optimisations are investigated at the level of triangulation algorithms, constraint adding with or without the knowledge of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV