• Alternativní pracovní úvazky jako prostředek pro slaďování pracovního a osobního života 

   Mlýnková, Alice (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
  • Diskriminace na základě rasy v soudní praxi ČR 

   Ulmannová, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá otázkami spojenými s rozhodovací praxí českých soudů v případech, kdy se žalobce domáhal ochrany proti rasové diskriminaci v občanském soudním řízení. Konkrétně se práce prostřednictvím analýzy ...
  • Diskriminace některých skupin zaměstnanců 

   Jenerálová, Nela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Discrimination against certain groups of employees This diploma thesis deals with problems of discrimination and its legislation in labour relations in national, european and international law. At first, I describe ...
  • Diskriminace z důvodu pohlaví a její zákaz 

   Novotná, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Resume v Aj The purpose of my thesis is to analyse the issue of gender discrimination in labor relations and its prohibition, enumerate the ways of legislation and compare legislation with the actual situation in the ...
  • Důchodová reforma 

   Bošinová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Efektivita právní úpravy péče o seniory 

   Filípková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Efektivita právní úpravy péče o seniory - shrnutí Z předpokládaného demografického vývoje je možné usuzovat, že podíl seniorů ve společnosti v budoucnu výrazně poroste. S vyšším věkem je zpravidla spojeno i oslabení ...
  • Fenomén nucené práce v České republice 

   Aldorf, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   Forced Labour in the Czech Republic Abstract The submitted dissertation thesis examines so far neglected issue of forced labour in the Czech Republic in its complexity, i.e. both its lawful (e.g. work performed by imprisoned ...
  • Financování sociálního zabezpečení 

   Zemanová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 10. 2009
   S problémy financování sociálního zabezpečení se setkává každý stát a jeho rozsah a podoba vypovídá o stupni rozvoje příslušné společnosti a hodnotách, které její členové vyznávají. Současný stav se do budoucna bez potřebných ...
  • Historický vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen v českých zemích 

   Štěpaníková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Integrace zdravotně postižených v ČR a zemích EU 

   Eitlerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Diploma thesis deals with a concurrent trend in approach to the integration of disabled people. It reflects the common evolution of the social progress in attitude to disabled people, it expands this topic with a question ...
  • Komparace systémů zdravotního pojištění v České Republice, Spolkové Republice Německo, Švýcarsku a Nizozemí 

   Nožičková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   Diplomová práce se zaměřuje na porovnání systémů zdravotního pojištění ve vybraných zemích a to s důrazem na jeho tři základní komponenty, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení a příjemce zdravotní péče. Každý z ...
  • Liberalizace českého a slovenského pracovního práva v posledních 15 letech 

   Mazanec, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   posledních 15 letech Ivan Mazanec 82 m z nás, normami pracovního práva. Za první kontakt s každému z právo zvláštní porovnání s jinými na pracovní právo zájmu o vývoj pracovního práva je jeho náchylnost podléhat snahám o ...
  • Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní principy a koordinace dávek v nemoci 

   Janalík, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Práce vznikla v době, kdy jsou již téměř rok účinná nová nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009. Tato nařízení nahradila dříve používaná nařízení 1408/71 a 574/72, kterými byla stanovena pravidla ...
  • Nový zákon o sociálních službách a jeho dopad na nestátní neziskové organizace 

   Smělíková, Taťána (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007
   Od doby zahájení mého studia sociální práce jsem prošla v rámci povinné praxe různými zařízeními poskytujícími sociální služby, převážně šlo o nestátní neziskové organizace. Začátkem minulého roku jsem nastoupila do Nadace ...
  • Ochrana práce dětí 

   Bajneková, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Dětská práce je i v současnosti celosvětovým problémem, a to i navzdory značnému úsilí lidstva s tímto fenoménem skoncovat. Dětskou prací se rozumí v mezinárodním kontextu práce osob mladších 15 let. Navzdory všem aktivitám ...
  • Odpovědnost za škodu v soudní judikatuře 

   Koubíková, Silvie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu 

   Kupsa, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 12. 2006
  • Okamžité zrušení pracovního poměru 

   Mačka, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Resumé Cílem mé diplomové práce je rozebrat právní úpravu okamžitého zrušení pracovního poměru, jako jednoho ze způsobů skončení pracovního poměru. Jde o výjimečný prostředek ukončení pracovního poměru a lze ho uplatnit ...
  • Otevřená metoda koordinace a její projevy v právu sociálního zabezpečení v EU a ČR 

   Urbánková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Péče o seniory a její právní úprava 

   Korcová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 12. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV