• Comparative methods for studying adaptive traits of fungal symbionts 

   Defence status: DEFENDED
   Veselská, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   The kingdom Fungi encompasses an estimated 2.2 to 6.2 million species that occupy diverse environments, including aquatic, extremely dry, and hot or frosty habitats all over the world. To cope with adverse environmental ...
  • Comparison of ITS nrDNA and alternative markers for fungal metabarcoding in environmental samples 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Studium diverzity hub může ve výsledku vést k mnoha významným objevům a závěrům. Molekulární genetika a konkrétně metody masivně paralelního sekvenování se používají ke studiu ekologie a diverzity hub čím dál tím častěji. ...
  • Diverzita a interakce mikrobů asociovaných s syndromem bílého nosu netopýrů 

   Defence status: DEFENDED
   Fabryová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Syndrom bílého nosu je závažné onemocnění, které v nedávné době postihlo netopýří kolonie Spojených států a Kanady. U populací v daných oblastech vyvolává masivní úhyn tĕchto zvířat. Choroba je způsobena chladnomilnou ...
  • Evoluční ekologie rodu Geosmithia 

   Defence status: DEFENDED
   Veselská, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   6 Abstrakt Rod Geosmithia Pitt (Ascomycota: Hypocreales) patří mezi houby žijící v symbiose s podkorním hmyzem. Původní asociací rodu je vazba na floémofágní kůrovce (Coleoptera: Scolytinae). Sběry z celého světa nasvědčují ...
  • Genetika hub, evoluce genomu a vyuziti prutokoveho cytometru pri studiu DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Würtherlová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Genom hub je dynamicky se měnící struktura. Jeho přestavbou může organismus reagovat na změny v prostředí a neustále se vyvíjet. Zajímavý jev je časté zvětšení genomu doprovázející přechod houby k parazitickému nebo ...
  • Geny β-tubulinových paralogů u rodu Aspergillus: taxonomický význam a markery použitelné v jejich rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Hubka, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   A beta-tubulin gene (benA) is widely used in taxonomy and identification of Aspergillus spp. and other Fungi.Across Aspergillus spp. There is either one (benA) or two beta-tubulin paralogs (benA and tubC). The risk ...
  • Molekulární fylogeneze rodu Geosmithia 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Korittová, Celie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Rod Geosmithia zahrnuje 11 popsaných a několik desítek dosud nepopsaných druhů hub, které se vyskytují téměř výhradně v požercích podkorního hmyzu (zejména kůrovců). V rámci předkládané diplomové práce byla provedena ...
  • Mykobiom lidského trávicího traktu ve zdraví a nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Galanová, Natalie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Práce komplexním způsobem shrnuje poznatky o mykobiomu trávicího traktu člověka. Podává tak přehled o výskytu, diverzitě a četnosti hub v jednotlivých částech trávicí trubice, faktorech určujících složení jejích společenstev, ...
  • Navození sporulace a tvorby pohlavního stádia u Ascomycota (Fungi) 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   V této práci jsem se zabývala faktory indukujícími sporulaci nepohlavního stádia a tvorbu pohlavního stádia u ascomycet, mezi které v závislosti na druhu patří světlo, dostupnost vody, vzduchu a esenciálních látek, přítomnost ...
  • Role mikrobiálních symbiontů v životním cyklu Ips typographus 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Bark beetles (Coleoptera;Scolytinae) are usually considered as pests, because they attack trees in the protected and recreational forests and in the forests with economic importance. Their larvae develop under the bark, ...
  • Studium environmentálních vzorků pomocí pyrosekvenování a vliv intragenomové variability ITS rDNA oblasti na odhady diverzity hub 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   ITS region jaderné ribozomální DNA je dnes jeden z nejčastějších houbových barcode markerů. Používá se v environmentálních metagenomických analýzách, při determinaci hub, ale i při studiu jejich fylogeneze. V genomu se ...
  • Taxonomy, diversity and clinical relevance of the genus Aspergillus 

   Defence status: DEFENDED
   Hubka, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 12. 2017
   Aspergillus je druhově bohatý rod zahrnující téměř 400 druhů, který má velký ekonomický význam v oblastech medicíny, potravinářství, farmakologii a biotechnologických disciplínách. Výzkum zahrnutý v této práci se zaměřuje ...
  • Vliv mikrobiomu na patogenezi střevních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Galanová, Natalie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Střevní mikrobiota je významným faktorem ve vývoji některých onemocnění, k nimž patří i idiopatické střevní záněty (IBD, n = 127), Ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, a kolorektální karcinom (CRC, n = 64). Součástí této ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV