• Čínské školství na prahu III. tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Ouroda, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato disertační práce se snaží, na základě případové studie čínského školství, odpovědět na dvě základní otázky, a to zda český a čínský školský systém nemohou vzájemně komunikovat pro nepřekonatelné odlišnosti a zda česká ...
  • Integrované vyučování v primární škole. Vlastivědný projekt s respektováním interdisciplinarity 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněček, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Práce se zabývá problémem integrovaného vyučování v české primární škole, speciální důraz je položen na řešení možnosti další integrace vlastivědného učiva, na tuto teoretickou část navazuje zpracování návrhu projektu, ...
  • Motivační funkce školního hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Práce se zabývá školním hodnocením z hlediska jeho specifik a funkcí se zaměřením na motivační působení. Poznatky týkající se hodnocení jsou napřed uvedeny v samostatné kapitole, v níž jsou ukázány pozitivní a negativní ...
  • Problematika hodnocení ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Tato práce si klade za cíl zmapování problematiky hodnocení ve škole se zaměřením na motivační funkci hodnocení. Teoretická část práce je věnována hodnocení obecně. Zaměřuje se na cíle hodnocení, na formy jejich dosažení, ...
  • Rozvoj schopnosti sebehodnocení žáků na 2. a 3. stupni různých typů škol (determinace sebehodnocení) - kvalitativní výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   V dnešní době, kdy společenský vývoj probíhá hekticky, dochází k tomu, že mladí lidé se mnohdy brání stát se součástí světa dospělých. Je to pravděpodobně dáno faktem, že v současnosti je život dospělého člověka náročnější ...
  • Sebehodnocení žáků při přestupu z 1. na 2. stupeň základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Tématem diplomové práce je ,,Sebehodnocení žáků při přestupu z 1. na 2.stupeň základní školy (a spolupráce učitelů při stanovení kritérií sebehodnocení)". Práce je koncipována jako teoreticko - empirická. Cílem teoretické ...
  • Vliv sebehodnocení žáků se specifickými poruchami učení na profesní volbu 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřichová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Cílem diplomové práce je rozkrýt úroveň sebehodnocení, které vnímáme jako hodnocení sama sebe, vztah k sobě samému a součást sebepojetí. Konkrétně se v práci zaměřujeme na sebehodnocení žáků ve vztahu k výkonu v základní ...
  • Vyučovácí metody a jejich použití ve výuce světové literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Hien, Phung Thi Phuong (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 3. 2006
   Předkládaná dizertační práce se pokouší najít cestu ke zlepšení kvality vyučování světové literatury ve Vietnamu na základě využití zkušeností s výukou světové literatury na středních školách České republiky. Vycházíme z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV