• Didaktická anylýza učebnic náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Ležák, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Závěr ABSTRAKT Cílem diplomové práce byla didaktická analýza učebnic náboženství a náboženské výchovy. Představil jsem i učebnici občanské výchovy a zahraniční příručku pro děti chystající se na přijetí prvního svatého ...
  • Didaktika křesťanské etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Janovská, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Diplomová práce zpracovává téma didaktiky křesťanské etiky jako předmětu, který je vyučován na čtyřletých gymnáziích a vyšších stupních víceletých gymnázií. Osnova práce je uspořádána tak, aby podávala systematický přehled ...
  • Diskriminační čití u pacientů s chronickými vertebrogenními obtížemi 

   Defence status: DEFENDED
   Homolka, Pavel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The graduation theses called "Discriminatory sensation of the patients suffering from chronic vertebrogenic complaints" disserts on experimental attestation of empirical evidences based on diagnostics and therapeutics of ...
  • Druhá liturgie Církve československé husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Basl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Předkládaná práce se pokusila ve své první části zhodnotit textový i teologický vývoj liturgie v Církvi československé (husitské). Soustředila se na Farského překlad římské mše v r. 1919, první liturgické reformy mladé ...
  • Dynamometrické vyšetření stabilizace bránice 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, Robert (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Bránice je hlavní dechový sval, který u člověka napomáhá při posturálních aktivitách. Cílem této práce je zjistit možnosti využití svalového dynamometru k vyšetření činnosti bránice při dýchání a posturálních aktivitách. ...
  • Eucharistická slavnost očima laiků 

   Defence status: DEFENDED
   Baslová, Petra Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Generace Vietnamců žijících v ČR a jejich integrace do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Křížalová, Iva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této práce je objasnit integraci Vietnamců žijících v České republice a s tím i spojené důvody jejich příchodu do ČR. Data získaná dotazníkovým šetřením, rozdaná náhodné skupině respondentů této menšiny, jsem zpracovala ...
  • Hodnocení funkce respiračních svalů a posturální stability bederní páteře měřené pomocí dynamické magnetické rezonance 

   Defence status: DEFENDED
   Balková, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Cílem diplomové práce bylo získat konkrétní objektivní představu o pohybu určitých úseků bederní páteře při posturálním zatížení a změření síly respiračních svalů a následné zjištění, zda spolu změřené parametry vzájemně ...
  • Hodnocení schopnosti izolovaných pohybů u dětí s DMO. Význam pro míru spasticity a stupeň dosažené lokomoce 

   Defence status: DEFENDED
   Opálková, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Jméno a příjmení autora: Bc. Michaela Opálková Název práce: Hodnocení schopnosti izolovaných pohybů u dětí s DMO. Význam pro míru spasticity a stupeň dosažené lokomoce Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného ...
  • Hodnocení vývoje excitability mozkové kůry u pacientů po poranění míchy pomocí transkraniální magnetické stimulace 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Jiří (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 11. 2012
   V disertační práci jsme se zaměřili na sledování a hodnocení změn v excitabilitě motorického kortexu v poúrazovém vývoji u pacientů po poranění míchy. Objasnění reakce mozkové kůry na poruchu míšních funkcí by mohlo být ...
  • Katecheze dospělých v Církvi československé husitské jako otevřená cesta Slova Božího do současné společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Resumé Cílem této diplomové práce bylo nastínit současný stav katechetiky v Církvi československé husitské a zároveň základní zákonitosti andragogické disciplíny jako vědy o vzdělávání dospělých. Tyto poznatky jsme zasadili ...
  • Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 10. 3. 2021
   SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy ...
  • Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy ...
  • Komparace pohřebních obřadů ŘKC, ČCE, CČSH 

   Defence status: DEFENDED
   Bjolková, Gabriela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá pohřbem a rituály s ním spojenými. Po úvodu, ve druhé části sleduje vývoj křesťanských pohřebních obřadů a stručně je zasazuje do historického kontextu. Další části jsou věnovány vybraným ...
  • Liturgický prostor v Církvi československé husitské 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
  • Objektivizace léčebných metod v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Malátová, Renata (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Pohyb je primárním projevem života, umožňuje člověku jeho bytí, a měl by proto být jeho základní, životně nezbytnou potřebou. Sehrává významnou roli v jednotlivých období lidské ontogeneze. Pohyb má zásadní vliv i na rozvoj ...
  • Pastorační péče o paliativní pacienty a jejich rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Víravská, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Tato práce se zabývá pastorační péčí o paliativní pacienty a jejich rodiny (pozůstalé). V první části se zabývá náplní péče o umírajícího člověka, a pojmenováním jednotlivých úkolů. Je zde popsán pastorační rozhovor, ...
  • Pastorační práce u dětí se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hánová, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
  • Poruchy hybného systému pacientů v dlouhodobé remisi nádorových onemocnění vzniklých v dětském věku /NEFROBLASTOM/ 

   Defence status: DEFENDED
   Šafářová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Musculoskeletal System Dysfunction in Patients in Long-Term Remission of Wilms Nephroblastoma Objective: The objective of this retrospective clinical study was to describe the multidisciplinary program of childhood cancer ...
  • Revitalizace náboženské obce 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavsa, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   1 Abstrakt Obnova základních funkcí náboženské obce v kontextu současné společnosti době je jednou ze základních otázek diskutovaných v Církvi československé husitské. Pozornost je věnována zejména institučním, ekonomickým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV