• Analýza povrchové teploty získané pomocí DPZ v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Brázda, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Detekce městské vegetace s využitím objektově orientované klasifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Komrska, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Hyperspectral Remote Sensing for Environmental Mapping and Monitoring 

   Defence status: DEFENDED
   Kopačková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   The main purpose of this thesis is to use Image Spectroscopy as a tool to monitor the environmental conditions in a region affected by anthropogenic activities via estimating both geochemical and biochemical parameters on ...
  • Kartografický produkt s užitím 3D renderové technologie 

   Defence status: DEFENDED
   Bartaloš, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Metoda radiometrické korekce smile efektu u hyperspektrálního skeneru 

   Defence status: DEFENDED
   Skalický, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na odstranění spektrální vady senzoru. Vada je uváděna pod názvem spectral smile effect, neboli spektrální zakřivení. Běžně jsou tímto artefaktem postiženy hyperspektrální senzory, jejich snímání ...
  • Metodika zpracování dat pro vizualizaci FM objektů v GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití geografických informačních systémů v prostředí facility managementu. Dává si za úkol ukázat výhody takového propojení a to především díky vizualizačním a analytickým ...
  • Návrh postupu pro vyhodnocení shody digitálních databází land cover 

   Defence status: DEFENDED
   Nálevka, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Poloautomatické určení parametrů klasifikačního modelu objektově orientované klasifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Goder, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • SLEDOVÁNÍ MÍRY DEFOLIACE LESNÍCH POROSTŮ PROSTŘEDKY DPZ 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopec, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The aim of this diploma thesis is a proposal of a methodology used for an assessment of the measure of defoliation based on the multispectral satellite images from missions Landsat and Sentinel-2. The first part of the ...
  • Sledování prostorového rozložení teploty z družicových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Horňáková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Spektrální projev výškopisu Marsu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Kamil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Spektrální projev výškopisu Marsu Abstrakt Cílem této práce je seznámení s problematikou kartografie Marsu, vytvoření mapových výstupů a analyzování spektrálních projevů výškopisu. V první části je provedena rešerše ...
  • Stanovení míry znečištění atmosféry z družicových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Hladká, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Stanovení míry znečištění atmosféry z družicových dat Abstrakt Tématem práce je stanovení kvality ovzduší v Praze a jejím okolí na základě družicových snímků a dat pozemního měření. Cílem je odvození rovnic pro výpočet ...
  • Určenie druhovej skladby lesa 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Launer, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Forest species determination from satellite data Abstract Examining the species composition of forests from satellite imagery is constantly evolving. The new ways of exploring forests from the satellites make it easier for ...
  • Určenie druhovej skladby lesa 

   Defence status: DEFENDED
   Launer, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Forest species determination from satellite data Abstract This thesis examines the species composition of forests from satellite images using the pixel classification. The research was done on 24 forest locations in The ...
  • Určení osvětlení reliéfu Sluncem na jižním pólu Měsíce 

   Defence status: DEFENDED
   Čašek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Určení osvětlení reliéfu Sluncem na jižním pólu Měsíce Abstrakt Cílem této práce je nalezení obecného postupu pro určení osvětlení na jižním pólu Měsíce, který je nezbytný pro určení trvale osvětlených ploch v dané lokalitě. ...
  • Určení teploty vodní hladiny z družicových dat. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Formánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   LAKE SURFACE TEMPERATURE DETERMINED BY SATELLITE IMAGES Abstract The aim of this master thesis is to create a method to determine surface temperature of water in lake Osoyoos (LSWT - Lake Surface Water Temperature). It is ...
  • Určení výskytu sněhových lavin z družicových dat pořízených radarem se syntetickou aperturou (SAR) 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   URČENÍ VÝSKYTU SNĚHOVÝCH LAVIN Z DRUŽICOVÝCH DAT POŘÍZENÝCH RADAREM SE SYNTETICKOU APERTUROU (SAR) Abstrakt Práce se zabývá určováním míst s lavinovým proudem na radarových snímcích pořízených radarem se syntetickou aperturou ...
  • Určování druhů oblačnosti z družicových radiometrických měření 

   Defence status: DEFENDED
   Opat, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu a případné úpravy metod a postupů, které umožňují stanovení různých druhů oblačnosti pomocí satelitních dat. Dnes jsou hlavní metody soustředěny kolem dvou nejpoužívanějších mezinárodních ...
  • Určování skladby nehomogenního lesního porostu z družicových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kolešová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Určování skladby nehomogenního lesního porostu z družicových dat Abstrakt Práce si bere za cíl prozkoumání možností klasifikace lesní vegetace pomocí snímků z družice Landsat 8. Nejvhodnějšími kandidáty pro zpracování se ...
  • Určování vodní hodnoty sněhu z dat mikrovlnného radiometru 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   URČOVÁNÍ VODNÍ HODNOTY SNĚHU Z DAT MIKROVLNNÉHO RADIOMETRU Abstrakt Vodní hodnota sněhu vyjadřuje množství vody ve sněhu a její znalosti pomáhají například v předpovídání povodní. Tato práce se zabývá zjišťováním vodní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV