Now showing items 1-16 of 16

  • Atletické disciplíny na programu moderních olympijských her 

   Defence status: DEFENDED
   Matějček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Název: Atletické disciplíny na programu moderních olympijských her Cíle: Hlavním cílem této práce je sledovat, jak se vyvíjel program atletických disciplín na jednotlivých olympijských hrách, jak tyto disciplíny postupem ...
  • Historie fotbalového klubu SK Jičín 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Název práce: Historie fotbalového klubu SK Jičín Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je zachytit vznik a vývoj fotbalového oddílu SK Jičín. V úvodní části se zaměřuje na město Jičín, jeho okolí a jeho historii. ...
  • Historie hokejového klubu HC Slavia 

   Defence status: DEFENDED
   Farkaš, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   Title: The history ofthe hockey club Slavia Praha Objective: The objective ofthe diploma thesis is to describe chronologically the evolution ofthe hockey club Slavia Praha with emphasis on the most famous periods ofthe ...
  • Historie kladenského ledního hokeje 

   Defence status: DEFENDED
   Kregl, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 4. 5. 2009
  • Historie pražského ragby 

   Defence status: DEFENDED
   Kladiva, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 16. 1. 2013
   Název: Historie pražského ragby Cíle: Cílem této bakalářské práce je nashromáždit data o jednotlivých pražských ragbyových klubech a zaznamenat jejich vývoj od počátku ragbyového sportu u nás, jejich změny před druhou ...
  • Kapitoly z vývoje sportovních disciplín utvářejících dnešní podobu fitness 

   Defence status: DEFENDED
   Lufinka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název práce: Kapitoly z vývoje sportovních disciplín utvářejících dnešní podobu fitness. Cíle práce: Cíl mojí diplomové práce je především v co možném nejširším náhledu představit sportovní disciplíny a jejich vývoj od ...
  • Kuželkářský sport v Lokomotivě Liberec 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Politické pozadí XIX. olympijských her 1968 v Mexiku 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubcová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Název práce: Politické pozadí XIX. OH v Mexiku Political Background of the XIX. Olympic Games in Mexico 1968 Cfle práce: Cíl spočívá v popsání vlivu soudobé politické situace na devatenácté letní olympijské hry v Mexiku. ...
  • Politické pozadí XX. olympijských her v Mnichově 1972 

   Defence status: DEFENDED
   Hedvičáková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
   Name of diploma work: Political Background ofthe XX. Olympic Games inMunich 1972 Aim of work: Diploma work is focused on a few main questions. The most important of them are; why was the XX. Olympic Games held in Munich; ...
  • Skok daleký na novodobých olympijských hrách a dalších mezinárodních soutěžích - Osobnosti a rekordy 

   Defence status: DEFENDED
   Matějček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Skok daleký na novodobých olympijských hrách a dalších mezinárodních soutěžích dalších mezinárodních vrcholových soutěžích (mistrovství světa, mistrovství Evropy, Diamantová liga) posouvali kupředu rekord ve skoku dalekém, ...
  • Sokol Kolín po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Oliva, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Název práce: Sokol Kolín - tradice a současnost Sokol Kolín - tradition and present Cíl práce: Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji Sokola Kolín od založení po současnost a analyzovat, na jaké tradice navazovala ...
  • Sport a tělovýchova v Soběslavi 

   Defence status: DEFENDED
   El Karib, Omar (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Bibliografická identifikace Název diplomové práce: Sport a tělovýchova v Soběslavi Autor: Omar el Karib Studijní obor: Tělesná výchova a sport Vedoucí práce: PhDr. František Kolář Rok obhajoby: 2008 Anotace: Má diplomová ...
  • Sportovní disciplíny na antických olympijských hrách a jejich vznik 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
   NÁZEV PRÁCE: SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY NA ANTICKÝCH OLYMPUSKÝCH HRÁCH A JEJICH VZNIK TITLE: Sport disciplines ofancient olympic games and their origin CÍL PRÁCE: Cílem práce je shrnout znalosti o vývoji jednotlivých disciplín, ...
  • Úloha tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) v ischemické odolnosti chronicky hypoxického srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Kotasová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Vliv erythropoietinu na ischemické poškození srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Chronická hypoxie zvyšuje odolnost myokardu k akutnímu ischemicko/reperfúznímu (I/R) poškození podobně jako aplikace exogenního erythropoietinu (EPO). Není však známo, zda se EPO indukovaný chronickou hypoxií uplatňuje v ...
  • Vliv odpřažení oxidační fosforylace na ischemickou odolnost myšího srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV