• Afektivní rozměr křesťanského života na přelomu 20. a 21. století na základě úcty k Ježíšovu Srdci 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   RESUMÉ Tato práce se zabývá úctou k Srdci Ježíšovu, ve které spatřuje cestu k osobní integritě člověka. Uvedenou úctu zkoumá nejprve z hlediska jejího historického vývoje se zvláštním přihlédnutím na zjevení v Para-le-Monial ...
  • Benediktinská řehole pro laiky aneb stát se oblátem 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Blanka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   Diplomová práce Benediktinská řehole pro laiky aneb stát se oblátem si klade za cíl přiblížit benediktinskou spiritualitu, jak se žije nejen uvnitř kláštera, ale i v běžném životě. Chce poukázat na to, že se v Řeholi ...
  • Biblické základy ekologickej špirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Beňušková, Lucia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   RESUMÉ Lucia Beňušková, BIBLICKÉ ZÁKLADY EKOLOGICKEJ ŠPIRITUALITY. Praha 2008, 63 s. - Bakalárska práca predstavuje súčasnú problematiku naliehavosti riešenia ekologickej situácie. Snaží sa naznačiť východiská ekologického ...
  • Boží a lidská láska v životě vnitřní modlitby svaté Terezie z Avily 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá osobní zkušeností svaté Terezie z Avily s Boží a lidskou láskou. Snaží se zmapovat a představit, jakou roli hrála láska v životě vnitřní modlitby této světice, i jak tuto lásku ona sama chápala ...
  • Boží milosrdenství - pramen a vzor milosrdenství sv. Faustyny Kowalské 

   Defence status: DEFENDED
   Matysková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   ANOTATION Titel of the work: Divine Mercy as a source and exemple of mercy of St. Faustyna Kowalska Surname and name of the author: Matysková Veronika Diplom work analyses spirituality o Divine Mercy in the life of St. ...
  • Cesta duchovního dětství ve spisech sv. Josemarii Escrivy de Balaquer 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 11. 2006
   The way of the spiritual childhood in the writings by Saint Josemaria Escriva de Balaguer After a biography of Saint Josemaría Escrivá follows description of his writings. The main point of the work is the analysis of the ...
  • Duchovní život muže - laika. Teologická a psychologická východiska, sociální proměny a výhledy do budoucna 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídek, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Title : Spiritual life of a male laic. Theological and psychological base, social metamorphosis and expectations. Keywords : male spirituality, masculinity, marriage life, gender studies, spiritual theology. Annotation : ...
  • Identita zpovědníka v dokumentech Druhého vatikánského koncilu a v pokoncilním magisteriu 

   Defence status: DEFENDED
   Handl, Vladimír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   RESUMÉ V diplomové práci s názvem: "Identita zpovědníka v dokumentech II. vatikánského koncilu a v pokoncilním magisteriu" je zpracováno téma zpovědníka s primárním zaměřením na jeho teologickou identitu a rovněž na její ...
  • Iniciační svátosti - východisko křesťanského duchovního života před Druhým vatikánským koncilem a po něm 

   Defence status: DEFENDED
   Těthalová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   RESUMÉ V diplomové práci na téma Iniciační svátosti - východisko křesťanského duchovního života před Druhým vatikánským koncilem a po něm jsem se snažila osvětlit problematiku svátostí křtu, biřmování a eucharistie. V úvodu ...
  • Inkulturace evangelia vincentské spirituality do prostředí Francie 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Majerčíková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   INKULTURACE EVANGELIA VINCENTSKÉ SPIRITUALITY DO PROSTŘEDÍ FRANCIE 17. STOLETÍ. V bakalářské práci jsem se pokusila nastínit, jak vincentská spiritualita přispěla k inkulturaci evangelia ve Francii 17. století. Text je ...
  • Islám a křesťanství se zohledněním ženské otázky. Srovnávací studie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ujhelyiová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   ResuméResuméResuméResumé Zuzana Ujhelyiová Islám a křesťanství se zohledněním ženské otázkyIslám a křesťanství se zohledněním ženské otázkyIslám a křesťanství se zohledněním ženské otázkyIslám a křesťanství se zohledněním ...
  • "Jediné Slovo Otcovo" (2v 22,3). Vztah Otce a Syna ve spisech svatého Jana od Kříže 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Renata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resumé Práce se zabývá originální výpovědí svatého Jana od Kříže o vztahu Otce a Syna a o Nejsvětější Trojici. Použila jsem v ní metodu analýzy světcových děl, v nichž o daném tématu pojednává - dvaadvacátou kapitolu knihy ...
  • Kriza dovery človeka voči Bohu 

   Defence status: DEFENDED
   Hotárová, Elena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Elena Hotárová, CRISIS OF THE TRUST OF MANKIND IN GOD. Praha 2006 Thesis presents contemporary problematic issue of crisis of trust of modern man in relation to other human beings and God on the basis of psychological and ...
  • Laik a jeho povolání ke svatosti. Pokoncilní perspektiva 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
  • Modlitba chval a uctívání 

   Defence status: DEFENDED
   Rozkopal, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   MODLITBA CHVAL A UCTÍVÁNÍ Ondřej Rozkopal RESUMÉ Diplomová práce Modlitba chval a uctívání mapuje současnou praxi modlitby chval a uctívání, jak se vyvinula v některých křesťanských společenstvích. Vychází z obecného pojetí ...
  • Mužsko-ženská vzájemnost jako Boží obraz v Kristu 

   Defence status: DEFENDED
   Černochová, Zdislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Resumé Ve své diplomové práci sleduji teologický pohled na mužsko-ženskou vzájemnost jako Boží obraz v Kristu. "Bůh člověka stvořil, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil" (Gn ...
  • Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle novozákonní janovské tradice 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle janovské novozákonní tradice Práce se zabývá pohledem na rozvoj mystického života, předloženém v nauce svatého Jana od Kříže, španělského karmelitána ze 16. ...
  • Následování Krista v životě a díle svaté Faustyny Kowalské 

   Defence status: DEFENDED
   Rosová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   RESUMÉ ROSOVÁ, Kateřina, Následování Krista v životě a díle svaté Faustyny Kowalské Diplomová práce, jak již téma napovídá, se zaměřuje na následování Krista v životě a díle svaté Faustyny Kowalské. Nejprve v biografické ...
  • Od řeči zákona (těla) k řeči v Duchu podle díla Raniera Cantalamessy 

   Defence status: DEFENDED
   Matlovičová, Danka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resumé Bakalářská práce "Od řeči zákona (těla) k řeči v Duchu, podle díla Raniera Cantalamessy" má za cíl: zachytit v teologálním vztahu dnešního křesťana určující činitele změny způsobu života podle zákona (těla) ve způsob ...
  • Pedagogie modlitby podle svaté Terezie od Ježíše (1515-1582) 

   Defence status: DEFENDED
   Bažoutová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   RÉSUMÉ Jméno autora: Martina Bažoutová Název katedry: Katedra teologické etiky a spirituální teologie Název fakulty: Katolická teologická fakulta Název diplomové práce: Pedagogie modlitby podle svaté Terezie od Ježíše ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV